Finns goda innovationer?

juli 7, 2016 2 Kommentarer »
Finns goda innovationer?

Är innovation bron till sunnans evolution eller erosion?

All pris tillkommer Gud, världarnas Herre.
Må Han välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare. 

Innovation är som Ahmad Zarruq säger:

”Tron att något leder till gudsnärhet trots att det inte gör det, eller att förneka att något leder till gudsnärhet trots att det gör det, eller tillskrivandet av en dom utan grund i shari’a”.

Ibn al-Waddâh (d. 287 AH) säger i sitt verk al-Bida’ wa nahy ’anha:

”Malik avskydde varje form av innovation även om det rörde något till synes gott”.

Med andra ord så delade inte Malik och de tidiga Malikiyya upp innovationen i bra och dåliga (taqsim) så som vissa senare malikiter gjorde. De flesta nutida fuqaha klassificerar innovationer enligt de fem lagkategorierna (haram, makruh, mubah, mandub, wajib) men enligt al-Qarafi råder det konsensus bland de tidiga malikitiska skriftlärde att all innovation är förkastligt och inte delas upp. Vissa nya fenomen kan dock komma att klassificeras som maslaha (gagnade) under vissa villkor.

Ahmad Zarruq säger att det finns tre typer av innovation:

Bid’ah sariha – är det uppenbart motsatta till sunnan. Det kan vara att bruka mycket vatten till wudu och inbilla sig att det är sunna, att begära skyhög mahr för sin dotter och intala sig att det är sunna, att leva i celibat och tro att det är sunna, att be på bönematta och anse det obligatoriskt.

Bid’ah idafiyya – är en handling som har grund men är felplacerat och ur sin rätta kontext. Det kan vara det som sker med fel avsikt (niyya) men som ändå har ett ursprung i lagen, t ex att samlas för att sjunga andliga sånger i grupp,  att uttala specifika awrad vid varje lem i wudu’, att gå till överdrift i dalk (gnuggandet) i wudu’ och att be två raka’at som hälsningsbön när man inträder i en musalla.

Bid’ah khilafiyya – det som imamerna är oense om, där några säger att det är innovation och andra inte så som att yttra basmala högt i bönen, att raka av mustaschen, att utföra adhan med melodiös röst, gemensam du’a efter bönen eller att läsa qunut vid subh-bönen.

Den som läser detta måste dock hörsamma Ahmad Zarruq ord ur Uddat al-murid al-sadiq:

”Den som tillskansar sig kunskap för att döma andra människor finner aldrig ro och ingen finner ro i hans sällskap. Men den som tillskansar sig det för självförbättring finner ro och andra finner ro i hans sällskap. Varje individ är ålagd att börja med sig själv, sedan sin familj och sina barn och därefter nära vänner som man är trygg med, och dessa är ytterst få i vår tid.”

 

2 kommentarer

  1. Camilla 13 november, 2017 på 05:29 - Reply

    Är inte hälsningsbön i mosken en sunnah inom Maliki madhab?

  2. Abdussalaam Nordenhök 13 november, 2017 på 12:22 - Reply

    Det är därför texten ovan säger:

    (citat) ”att be två raka’at som hälsningsbön när man inträder i en musalla”.

    En musalla är inte en moské.

Skriv en kommentar