Svenskar, slavar och sanningen.

juli 7, 2016 En kommentar »
Svenskar, slavar och sanningen.

Den första boken om Marocko som trycktes i Sverige var Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsardömet Faz och Marocco och utkom 1757. Författaren Marcus Berg levde som slav i landet men blev friköpt. Han var dock inte ensam. Historikerna beräknar att omkring en miljon européer togs som trälar till Nordafrika. Sverige slöt ett avtal med sultanen i Istanbul 1737 om att muslimerna inte skulle försöka luras i avtalen när svenskarna ämnade friköpa sina landsbröder ur de nordafrikanska bojorna. År 1791 förklarade makthavaren i Algeriet krig mot Sverige för att svenskarna inte skickat dem tillräckligt med tributpengar (fjäsksummor för att lämnas ifred). Räderna nådde långt upp i norr, Island 1627 och Irland 1631. Många av de räder som drabbade Europa leddes av slavjägare som var konvertiter.

Har de aldrig begett sig ut i världen och sett spåren av sina föregångare?

Snälla konvertit, vars iver spillt över sunnabägarens brädder, bli inte slavjägare i fjärran land. Förråd inte ditt eget folk – de som du beordrats att varsamt vägleda med visdom och goda ord. Tro inte att förtryck är tillåtet bara för att det kommer från Orienten och sker i skuggan av svarta fanor.

Förstå att Guds jord är vidsträckt och att Sanningen inte är regionalt begränsad. Livmodern som föder barnet är lika barmhärtig i öknen som på tundran, prärien som på Malmskillnadsgatan.

Sälj inte ut ditt folk även om du söker efter en identitet vars frö dina föräldrar aldrig planterade i dig. Excellens tillhör inget folk. Det rinner inte i blodet. Det växer inte ur jorden.

Om ni vänder er bort, skall Han låta andra människor inta er plats, och de kommer inte att likna er.

En kommentar

 1. ibn Sina 15 juli, 2015 på 23:02 - Reply

  Fred vare med dig,

  Mycket intressent och relevant text.
  Jag tackar gud för att människor som dig finns bland oss.

  För många finns den rätta vägen under deras fötter, men då de är i en miljö fylld av tholoumat (Mörker), behöver de ljus för att inte spåra ur Sirat(den sanna vägen).

  Sprid ljuset från dina ord mer och jag hoppas att gud låter ljust från koranen belysa ditt hjärta(Allahomma igal al quran nor qalbah).

Skriv en kommentar