Käre icke-muslim, shari’a har redan etablerats i Sverige!

juli 25, 2016 4 Kommentarer »
Käre icke-muslim, shari’a har redan etablerats i Sverige!
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Ayyuhal-balad al-muhibb

Älskade kärleksfulla land,

Vad är shari’a

Vissa icke-muslimer är rädda för att muslimer försöker etablera shari’a i Sverige. Därför är det viktigt att förklara vad shari’a är. Jo, shari’a är Guds vägledande tilltal till människan som reglerar hennes handlingar – och det är alltså inte en statslag så som exempelvis Svea Rikes lag, även om shari’a även reglerar politiska, samhälleliga och mellanmänskliga lagar. Shari’a är inte något besynnerligt ouppnåeligt ideal, en sorts islamutopia från svunna tider eller något geografiskt fjärran. Shari’a är här och nu.

Vad innebär det då att etablera shari’a i Sverige? Jo, att göra da’wa, tillbe Gud, lyda Gud i det dolda och det offentliga, vara god mot sin näste, hjälpa icke-muslimerna som saknar vägledning, stå upp för Guds religion, förmedla Guds religion till omgivningen och arbeta för att förbättra samhället i enlighet med den profetiska vägledningen.

Vad innebär det att inte etablera shari’a i Sverige? Jo, att våldta, döda, bränna bilar, kasta stenar, etablera hudud-straff utan muslimskt styre, ljuga, sno pengar, misshandla kvinnor, leva på bidrag utan behov, bete sig illa mot icke-muslimer, syssla med rasism mot vita och arrogant se ner på ens svarta bröder, att förfölja judar och kristna, att inte förmedla islam till omgivningen och inte arbeta för ett bättre samhälle för alla.

Alla icke-muslimer som tycker att muslimer inte ska etablera shari’a i Sverige (dvs. att de istället ska syssla med brott i alla dess former) kan skriva till Malikiyya.se så vidarebefordras det till polisen så att ni kan spärras in för uppvigling till brott.

Hur har shari’a etablerats i Sverige? 

Shari’a har etablerats genom de muslimer som faktiskt följer den profetiska vägledningen individuellt och kollektivt. För att tydliggöra detta kan man ge några exempel på saker som tillhör shari’a och några av dess motsatser.

Nykterism och att försöka hjälpa folk till ett värdigare nyktert liv är att etablera shari’a. Att mannen försörjer sin familj är obligatoriskt i shari’a och därför är vuxna mäns tiggeri motsatsen till shari’a. Avundsjuka och att sukta efter andras ägodelar och ägna sig åt otillbörlig konsumism över ens egna tillgångar är motsatsen till shari’a. Därför är ett ödmjukt leverne ett reellt implementerande av shari’a.

Det är dödsstraff i shari’a för brotten stråtröveri och piratverksamhet. Att i gäng råna folk på stan kallas för hiraba och är ett hadd-brott. Därutöver inträffar straffmyndighet redan vid 13,14,15 års ålder baserat på ”pojkens” könsliga mognad. En bandit eller rånare ställs alltså till svars för sina handlingar även om han går på högstadiet. Att tafsa på tjejer är motsatsen till shari’a vilket betyder att unga muslimska män som uppför sig och respekterar kvinnor etablerar shari’a på svensk jord. Att sälja rusdrycker och berusningsmedel (detta inkluderar även den narkotika som kallas läkemedel och som förslavar en stor del av befolkningen) och uppmana till spelberoende (Svenska Spel) görs av svenska Staten. Muslimer följer shari’a och etablerar lagen och är därför fria från dessa människofientliga destruktiva brott.

Arrogans är motsatsen till shari’a och därför är vissa aspekter svensk jantelag ett etablerande av shari’a. Lagomidealet (wasatiyya) är ett muslimskt ideal och att sträva efter svenska kompromisser (sulh) är också en form av shari’a. Att undvika konflikter (fitna) och sträva efter samhällelig samstämmighet (ijma’) är också lovvärt i shari’a.

Det gamla vikingatinget (shura) är även en sorts politisk islamism. Att äta sill, potatis och knäckebröd är halal och att söka halal är att etablera shari’a. Lingonsylt, blåbärssoppa och mellanmjölk som måltidsdryck är fullt halal och tayyib och därför något som shari’a främjar. Att bjuda in på kräftskiva under sensommaren och inte servera alkohol är att etablera shari’a. Vitt arabiskt bröd och alltför mycket socker i turkiskt té om det leder till fysiska skador (diabetes, etc) är något shari’a inte främjar. Fritidsaktiviteter som att åka skidor i svenska fjällen eller spela hockey eller bestiga Kebnekaise är fullt halal och något shari’a gynnar. Att älska naturen och arbeta för djurrätt är att etablera shari’a.

Vi måste tyvärr informera om att sådana besynnerliga nöjen som Melodifestivalen är haram och därför inget shari’a uppmanar till. Men eftersom spioneri (tajassus) in i folks hemmiljö är haram i shari’a så kan folk fortsätta kolla på Melodifestivalen i lugn och ro.

Att ha lagom naiv tillit och blåögt lita på sina medmänniskor är att etablera shari’a. Att vi fortsätter främja den svenska tillitskulturen är därför att etablera shari’a. Att respektera andras människors integritet är att etablera shari’a. 

Att lära sig simma är en form av ”islamism” (sunna). En muslim tillåts dock inte befinna sig på badhus där könen blandas, och ännu desto mindre tafsa på kvinnor. Att hålla sina söner borta från sådant är att etablera shari’a. Att sitta i den svenska bastun gynnar renlighet och renlighet (tahara) är shari’a. Man ska bara se till att täcka sina privata delar i processen.

Att försköna sin omgivning och rå om sitt hus är från shari’a så den som målar sitt hus med Falu rödfärg etablerar shari’a. Att ta en promenad i den svenska skogen och sedan sitta och avnjuta naturens mirakel på en träbrygga vid en svensk insjö och meta fisk är halal och allt som är halal är godkänt av shari’a. Roar man sig dessutom med sin hustru eller sina barn så är det något shari’an uppmanar till. Att vinterbada, eller plocka smultron på sommaren likaså. Den pappa som kommer hem med överraskningspresenter till sin fru och barn har etablerat shari’a, eftersom den bästa välgörenheten är den som man skänker till sin familj. Den fader som vaknar innan gryningsbönen och ömt kysser sina sovande barns pannor etablerar shari’a. 

Att leva ett räntefritt liv och underkasta sig Gud istället för att underkasta sig banken är att etablera shari’a. Den muslim som täcker sin nakenhet (’awra) etablerar shari’a. Det gäller både en man i jeans och t-shirt och en kvinna som har luvtröja eller hatt och halsduk. Den kvinna som klär sig i svensk folkdräkt har således etablerat shari’a.

Att beskylla en ärbar kvinna för att vara hora (oavsett om det yttras på arabiska eller svenska) är ett hadd-brott i islam och straffet under ett muslimskt styre är offentlig piskning (80 piskrapp). Därför är sådant beteende motsatsen till shari’a, oavsett om det yttras av vilsna ungdomar, machomän eller andra kvinnor. Shari’a har etablerats av den överväldigande majoritet som inte ägnar sig åt sådana hemskheter.

Att ha civilkurage och ingripa när en främmande medmänniska far illa är att etablera shari’a. Att skotta snö är att etablera shari’a. Att hjälpa en granne med flyttstädning eller lyfta upp ett piano uppför fem trappor är att etablera shari’a. Att bränna dyr rökelse och öppna fönstret så doften även gagnar andra är välgörenhet och det är att etablera shari’a. Att artigt hålla upp dörren till ICA för sin medmänniska är shari’a. Att bygga en Ikeamöbel till sin mamma som har diskbråck är att etablera shari’a. Att städa i tvättstugan är att etablera shari’a. Att förlåta en brottsling och ge honom en andra chans är att etablera shari’a, men att kräva att han straffas för sitt brott är också att etablera shari’a. Däremot är det inte shari’a att ta lagen i egna händer. 

Den karl som är trogen sin hustru etablerar shari’a och Gud belönar honom för varje puss och kram inom halal-miljö. Den karl som hjälper till och sopar rent sitt hus etablerar shari’a. Den karl som rådfrågar sin hustru (istishara) innan han bestämmer något etablerar shari’a. Den karl som eskorterar sin hustru till hennes arbetsplats för att skydda henne mot rasistiska hatattacker har etablerat shari’a. Den karl som omsorgsfullt masserar sin hustrus nacke när hon är sjuk etablerar shari’a. Den karl som säger nej till kvinnoförnedring och pornografi har etablerat shari’a.

Den person som planterar nya träd på Sveriges kalhyggen etablerar shari’a. En mamma som ammar sitt barn etablerar shari’a. En pappa som leker med sina barn etablerar shari’a. En person som sopsorterar med avsikt (niyya) att bevara miljön och underlätta för folket etablerar också shari’a. Den muslim som anländer i tid till sin arbetsplats och hedrar sina avtal etablerar shari’a. Den muslim som inte vill sitta och lyssna på baktal (ghiba) i fikarummet och därför reser sig upp har etablerat shari’a. Den person som bjuder kollegorna på kanelbullar har etablerat shari’a. Den muslim som sparar på vatten i sin kolonistuga har etablerat shari’a. 

Den som försöker hjälpa en vän att sluta röka har etablerat shari’a. Den muslim som tar hand om sina grannar, oavsett om de bor i villa, radhus eller miljonprogram har etablerat shari’a. Den muslim som regelbundet motionerar har etablerat shari’a. Den person som assisterar sina kollegor eller hjälper gamla gummor över gatan har etablerat shari’a. Den person som besöker sin gamla mamma och tar hand om henne på hennes ålders höst har etablerat shari’a.

Den muslim som handlar på loppis har etablerat shari’a. Den muslim som frågar om lov att få träda in i ett hus (isti’dhan) har etablerat shari’a. Detsamma gäller den som artigt frågar om lov om han får bo bland ickemuslimerna och alltså inte aggressivt tränger sig på. Den som respektlöst tränger sig i kön bryter mot shari’a och den som istället respekterar landets goda kultur etablerar shari’a. Den som glupskt och egoistiskt kräver mer och mer (tam’a) bryter mot shari’a och den som är tacksam för vad som skänks etablerar shari’a. Den som skrämmer icke-muslimerna eller åsamkar dem obehag bryter mot shari’a och den som strävar efter att att sprida sämja och samförstånd etablerar shari’a. Den man som vårdlöst slänger skadligt skräp på gatan vanhedrar shari’a, eftersom sändebudet ﷺ sade: ”Att ta bort något skadligt från vägen är välgörenhet”, och den som håller det rent och snyggt omkring sig etablerar shari’a.

Den som uppfostrar sina söner att respektera andras privategendomar (amwal) etablerar shari’a. Bilbränder, cykelstölder och att ägna sig åt skumraskaffärer på Blocket.se är därför motsatsen till shari’a. Den som istället för att kasta sten mot polisen hjälper polismyndigheten att fånga och exponera ungdomsbrottslingar etablerar shari’a. Den muslim som räddar liv har etablerat shari’a. Den muslim som är ärlig etablerar shari’a och den som hittar på sinnrika bortförklaringar bryter mot shari’a.

Den muslim som inte luras i handel etablerar shari’a. Den muslim som lurar naiva köpare med ”kompispris” bryter mot shari’a. 

Den muslim som är tacksam till värdfolket, svenskarna eller samerna, etablerar shari’a, eftersom shari’as laggivare ﷺ sade: ”Den som inte tackar folk har heller inte tackat Gud”. Den muslim som uppmanar till goda normer (amr bi ma’ruf) och med ord och handling hindrar dåliga normer (genusfanatism, omvänd rasism, lättkränkthet, konsumism) från att slå rot har också etablerat shari’a.

Den muslim som hjälper ickemuslimerna i kampen mot nihilistiska självmordsbombare har också etablerat shari’a.

Att utvisa kriminella brottslingar från landet är också från shari’a och praktiserades av profetens ﷺ följeslagare och de första generationerna därefter. Att skydda offrets heder (’ird) snarare än att skydda förövaren är att etablera shari’a.

Att gråta om nätterna av kärlek till Gud är att etablera shari’a. Att gråta av medlidande för omgivningens oförmåga att acceptera vägledningen är att etablera shari’a. Att hålla sig vaken om nätterna och be för det här landets goda framtid är att etablera shari’a. 

Kort och gott, samtliga punkter som rasister och nazister, och likaså sekulära liberaler och smygrasistiska socialdemokrater, för fram som ”muslimska hot” är även punkter som shari’a förbjuder. Den enda skillnaden är att svensk lag är hopplöst förlegad och anpassad för ett tryggt och homogent 1950-tal, medan shari’a är evigt tillämpbar i alla heterogena kulturer och på alla platser.

Vad är det egentliga hotet? 

Det egentliga hotet mot Sverige är att muslimerna börjar lämna shari’a och istället bejakar vulgärkonsumism, avundsjukans tävlan om det världsliga, ockerekonomin och att muslimerna ljuger och bedrar för att kunna upprätthålla dessa ickeislamiska dygderDet ligger i Sveriges intresse att muslimerna följer shari’a istället. Hade landet tillåtit muslimerna att döma oss sinsemellan med shari’a, så som muslimerna tillät sina kristna medborgare i Europa att döma mellan sig själva med kristen lag, så hade detta gagnat icke-muslimerna allra mest som då sluppit all problematik i muslimska led. De vanliga hederliga muslimerna som faktiskt redan nu i dagsläget etablerar shari’a i Sverige i hjärta, tro och handling vill inget hellre än att ställa kriminella shari’a-svikare inför rätta, oavsett om det rör sig om bidragsfuskare, hiraba-pojkgäng, hustrumisshandlare eller kulturimperialister. Vi vill ställa oss själva relevanta frågeställningar så att vi kan gå till botten med rädslan och fobin. Vad är den bakomliggande orsaken till att en minoritet av värdfolket (svenskar) hatar oss muslimska gäster i detta rike och vill kasta ut oss från landet? Varför växer SD och varför är vi muslimer så impopulära? Det kan tyckas vara en paradox, men det som rasisterna hatar är egentligen (haqiqatan) muslimernas brist på shari’a. Det är synd att varken rasister eller muslimer inser det.

Men varför hatar de oss? Är det för att vi ljuger så mycket? Då bör hatets folk veta att shari’a förbjuder lögn (kidhb). Är det för att vi bidragsfuskar? Då bör hatets folk veta att shari’a förbjuder all form av bedrägeri. Är det för att våra söner begår brott? Då bör hatets folk veta att shari’a har stränga straff för sådant ofog. Är det för att våra muslimska män gifter sig med svenska kvinnor? Då bör hatets folk veta vad shari’a säger om respekten för kvinnor. Är det för att vi är dubbelansikten och säger ett men gör ett annat? Då bör hatets folk veta att islam förbjuder sådant hyckleri. Är det för att vi tigger och parasiterar? Då bör hatets folk veta att shari’a förbjuder tiggeri och otillbörligt bidragstagande. Är det för att vissa muslimer är fastlåsta i klanmentalitet och tribala tankesätt? Då bör hatets folk veta att shari’a är medicinen mot klanmentalitet och tribalism. Är det att vi muslimer inte visar hänsyn för andra i det offentliga rummet? Då bör hatets folk veta att den lägsta formen av acceptabel tro (iman) är att plocka upp något skadligt från gatan – att skräpa ner är utanför vår tro. Är det för att vi fokuserar på vår egen egennytta? Då bör hatets folk veta att shari’a uppmanar till altruism och betjänarskap. Är det för att vi spelar hög arabisk pop i våra bilar och att vi riskerar småbarns liv genom vårdlös körsel i tron om att Beiruts trafikregler är bättre än Svea rikes lag? Då bör hatets folk veta att arabisk pop är haram (enligt alla rättslärda utan undantag) och att dråp genom vårdlös körsel kan straffas med döden i shari’a. Att följa trafikregler för allmänhetens gagn (maslaha) är också att etablera shari’a. Är vårt brott att vi röstar på V och MP? Ja, det är ett brott i shari’a att stötta fisq och fasad och hjälpa islams fiender så som V och MP till makten. För detta ber vi om ursäkt. Förlåt. Dessutom är det förbjudet i shari’a att leva en fördummad tillvaro, ty kunskap är obligatoriskt att söka för envar muslim.

Och för den som ännu inte förstått, att etablera shari’a är att etablera sin naturliga mänsklighet (fitra).

Det finns ingen gudom värd att dyrka utom Gud och Muhammad är Hans älskade sändebud.  

4 kommentarer

 1. Jussi 25 juli, 2016 på 19:25 - Reply

  Finns det stöd för det som skriva här i de muslimska källorna? Vad jag har sett i Koranen, hadith samlingar, Muhammeds biografi etc, så verkar dessa stödja flera saker som du säger inte är sharia.

  • Håkan 25 juli, 2016 på 20:26 - Reply

   Hej Jussi,

   Det som står ovan är i det stora hela välkänt för samtliga studenter av islams juridik (ofta använt som synonym till Shariah). Har du några exempel på ditt påstående. Det är enklare att besvara din fråga om du är mer specifik.

   Ha en trevlig kväll!

 2. nazneen 26 juli, 2016 på 02:37 - Reply

  Su8bhanAllah dela detta!!
  Jag har hört på sistonde att jag låter skrytsam om hur bra Allah är och hur bra hans religion är. Gud vet att jag hatar att skryta, men hur kan man inte prata gott om detta fina
  Subhan Allah
  och Jazak Allah khairun mycket bra skrivet props!

  med fred

 3. Mohamed 26 juli, 2016 på 13:02 - Reply

  ”och att dråp genom vårdlös körsel kan straffas med döden i shari’a.” Dödsstraff kan ses som barbariskt…… vad har vi för rätt att ta livet av en person?, då är vi inte bättre än personen som utförde den vårdlösa körningen, eller?

Skriv en kommentar