Hur halal är Hulken och Catwoman?

juli 27, 2016 Ingen kommentar »
Hur halal är Hulken och Catwoman?

Fråga 1: 

En mans ’awra är området mellan navel och knän. Är det då tillräckligt för en muslimsk man att täcka bara detta område med Hulken-spandexshorts och vistas utomhus med bar överkropp?

Fråga 2:

En kvinnas ’awra är hela kroppen förutom ansikte och händer. Är det då tillräckligt för en muslimsk kvinna att täcka detta område med en tight spandexdräkt så som Catwoman?

Rådgivande ord:

Både en man och en kvinna befalls genom Boken och Sunnans vägledning att täcka deras respektive nakenhet (’awra).

En man gör sig inte skyldig till synd genom att öppet visa sin överkropp, exempelvis om han utför kroppsarbete utomhus, men det bör förstås kontextuellt. De rättslärda talar om de aspekter som omintetgör en mans hedervärda manlighet (muruwwa). Att vistas med bar överkropp på platser där andra människor kan utsättas för otillbörlig attraktion (fitna) – eller måhända äckel – är därför något som kan betraktas som ovärdigt av islams rättslärda, dock bara om syftet är att bli sedd av kvinnor. En bonde, fiskare eller byggnadsarbetare kan därför utföra sitt arbete med bar överkropp och även röra sig ute i samhället med exponerad överkropp. Att demonstrativt visa upp sig är däremot inte önskvärt. Hulken bör ta på sig en tröja och välja några större storlekar på byxorna. Att be sin bön i ensamhet, i trygghet långt bort från folkets blickar, och vara klädd i byxor (sarāwīl) utan något som täcker dem är förhatligt i vår fiqh och det är illa nog. Att iklä sig tighta spandexbyxor inför människor är naturligtvis ännu värre. Om det dessutom görs genom att man fnyser åt olämpligheten det så blir det ännu desto allvarligare.

Att täcka är att skyla. Det innebär att man täcker nakenheten genom löst åtsittande tyg som inte är genomskinligt. Att kringgå förbudet mot genomskinliga kläder som avslöjar kroppens former genom att täcka formerna med åtsittande kläder är inte tillåtet. ’Awra-täckande spandexshorts á la Hulken med bar överkropp är helt enkelt inte acceptabelt.

Angående Catwomans dräkt så förstår de flesta muslimer att det är förbjudet. Detta inbegriper även åtsittande jeans och leggings utan täckande långkjol. Tyvärr har både åtsittande jeans och leggings blivit en vanlig sedvänja i dagens Sverige och utgör den normaliserade fisq som vi som samfund bör ta itu med. Det gör oss till åtlöje inför icke-muslimerna som inte är sena med att påtala att muslimerna hycklar, och vi skapar fitna i våra egna led, och förnedrar religionen i denna nya terräng. Det är ingen stor synd (kabīra) att en muslimsk kvinna klär sig så en gång, och alla människor kan fela, men de rättslärda säger att den som repetitivt och konsekvent utför en synd (saghīra) och gör det till sin allmänna och återkommande praxis gör sig skyldig till det som kategoriseras som kabīra

Man måste komma ihåg att hijab inte bara bärs på huvudet.

Precis som det inte är tillåtet för en muslimsk kvinna att täcka håret genom en peruk, eftersom det motstrider själva grundsyftet, så är det inte heller tillåtet att täcka den nedre delen av koppen med genomskinliga tyg, åtsittande kläder eller kroppsmålning. De flesta förstår att det är förbjudet att måla sin hud grön som Hulken och vistas utomhus i tron om att den gröna färgen skyler nakenheten. De flesta förstår även att de inte kan måla sin kropp med hudfärg, så som spray-tan och vistas utomhus i tron om att de följer religionens regler. De flesta förstår att en Catwoman-mask inte duger som niqab. Alla förstår att man inte kan använda läppstift för att ”täcka” sina läppar. Det är därför synnerligen underligt att så många muslimer inte tycks förstå eller inte vill förstå att de inte kan bära åtsittande blåjeans som ett andra blått hudlager i tron om att därigenom varit smarta och lyckats lura Gud. Profeten ﷺ har varnat sin umma för exakt detta fenomen. I imam Maliks Muwatta’ säger sändebudet ﷺ:

Kvinnor som är påklädda men ändå framstår som nakna, som dras till män och män dras till dem. De kommer inte träda in i paradiset och de kommer inte känna dess doft även om doften kan kännas från femhundra års avstånd.

Normaliseringen av åtsittande jeans som extrahud bland muslimerna är beklaglig och strider mot den profetiska vägledningen. Det måste åtgärdas på såväl kollektivt som individuellt plan. Det är viktigt att tala om dessa partikulära problem i den muslimska gemenskapen utan att det leder till att individer attackeras eller förringas. Det är inte samma sak att tala allmänt om förbjudna sedvänjor och ägna sig åt kollektiv nasiha som att peka finger åt människor som törhända är nya i sin praxis och ännu inte vet bättre. Människor som är födda som muslimer har ingen som helst ursäkt. Att täcka nakenheten (satr al-’awra) räknas nämligen som en av religionens grundläggande kunskaper, ma’lum min al-din bi-l-darura, och den som förnekar detta är enligt de rättslärdas konsensus inte längre muslim.

Hulken spandexshorts

Skriv en kommentar