Vad är motsatsen till islam? Kufr eller vithet?

augusti 3, 2016 Ingen kommentar »
Vad är motsatsen till islam? Kufr eller vithet?

Fråga:

Vad säger en muslim angående den skyldige till följande historiska brott:

Utplåningen av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. De två atombomberna. Judeförintelsen. Gulag-läger. Massmordet på protestanter under Bartolomeinatten. Styckandet av snapphaneterrorister som slogs för Skånes frihet. Giljotinens avrättande av tusentals aristokrater i Paris. Gladiatorspelen i på Colosseum i Rom. 30-åriga krigets halvering av befolkningen i vissa centraleuropeiska områden. Massvåldtäkterna av Röda armén i Berlin. Stockholms blodbad. Folkmordet på algerier under Frankrikes ockupation. Häxbränningarna under 1600-talet. Handamputeringarna av män i belgiska Kongo. Opiumhandeln till Kina. Korsfararnas massaker i Jerusalem. Tvångssteriliseringar av romer. Den lönlösa slakten av miljoner unga män i Första Världskriget. Massmorden på Irland under den engelska ockupationen. Lynchningarna i södra USA. Statarväsendet i Sverige. Vikingarnas plundring av Lindisfarne. Germanernas skövling av Rom.

Finns det olika åsikter i den här frågan?

Svar:

Det finns inga meningsskiljaktigheter i frågan.

De skyldiga till utplåningen av de nordamerikanska indianerna var icke-muslimer.

De skyldiga till de två atombomberna var icke-muslimer.

De skyldiga till judeförintelsen var icke-muslimer.

De skyldiga för Gulag var icke-muslimer.

De skyldiga för Bartolomeinatten var icke-muslimer.

De skyldiga för förtrycket i Skåne var icke-muslimer.

De skyldiga för massavrättningarna under franska revolutionen var icke-muslimer.

De skyldiga för gladiatorspelen var icke-muslimer.

De skyldiga för 30-åriga krigets offer var icke-muslimer.

De skyldiga för massvåldtäkterna i Berlin var icke-muslimer.

De skyldiga för Stockholms blodbad var icke-muslimer.

De skyldiga för 1,5 miljoner algeriska liv var icke-muslimer.

De skyldiga för häxbränningarna var icke-muslimer.

De skyldiga för handamputeringarna i Kongo var icke-muslimer.

De skyldiga för opiumhandeln var icke-muslimer.

De skyldiga för massakern i Jerusalem var icke-muslimer.

De skyldiga för tvångssteriliseringarna av romer var icke-muslimer.

De skyldiga för den meningslösa slakten i skyttegravarna var icke-muslimer.

De skyldiga för förtrycket på Irland var icke-muslimer.

De skyldiga för lynchningarna var icke-muslimer.

De skyldiga för statarväsendets förtryck var icke-muslimer.

De skyldiga för morden på klostermunkar i Lindisfarne var icke-muslimer.

De skyldiga för skövlingen av Rom var icke-muslimer.

Det finns alltså inga olika åsikter i frågan. Samstämmigheten är talande. Varför skulle det finnas meningsskiljaktigheter om de ansvariga för dessa brott? Vad skulle det vara? Att förövarna var vita? Nej, så tänker inte en muslim. En muslim tänker bara i kategorierna som etablerats i Guds bok och den profetiska traditionen. En muslim hittar inte på egna saker som strider mot Guds bok och den profetiska traditionen. En muslim lånar inte gudlösa innovationer från ateister. En muslim lånar inte icke-muslimska termer och tankegods som strider mot den profetiska traditionen. En muslim vet att man inte kan anamma vilka icke-muslimska teorier som helst utan kritiskt tänkande. Därför undviker en muslim de rasistiska aspekterna av postkolonialismen och talar enbart i kategorier av islam/iman och kufr/nifaq.

Det är inga problem att låna goda saker från icke-muslimerna, men bara så länge de inte strider mot Guds bok och den profetiska traditionen. Man måste därför vara försiktig med att låna in saker utan att kritiskt utvärdera vad man lånar in. Ett exempel på gudlösa idéer som lånats in från icke-muslimerna är beskyllandet av muslimernas eller världens politiska problem på vita människor och framställandet av icke-vita människor som offer. Denna uppdelning mellan vita och icke-vita finns inte överhuvudtaget i Koranen eller den profetiska traditionen. Den enda uppdelningen vi muslimer känner till är mellan muslimer (mu’minin) och icke-muslimer (kuffar).

Ty det är inte vita som ibland diskriminerar muslimer i Sverige, det är icke-muslimer. Att säga någonting annat är att svika den profetiska traditionen. Att dela upp människor i vita och icke-vita istället för muslimer och icke-muslimer är att anamma icke-muslimernas tänkande. Muslim och icke-muslim är de enda kategorierna vi som muslimer känner till. Det är helt rimligt att använda sig av moderna teorier som exempelvis post-koloniala teorier, men man kan inte låna in dessa utan att kritiskt granska dem och utan att sålla bort det trams som inte stämmer överens med det profetiska budskapet och muslimernas grundläggande världsbild. Det finns många andra exempel på moderna teorier som vissa muslimer har anammat utan att kritiskt granska dem i förhållande till den klassiska islamska traditionen. Vi vet vad som hände när al-Mu’tazila (de tidiga über-rationalisterna) okritiskt försökte använde teorier från grekisk filosofi för att försvara islam – de blev i själva verket en sekt som förvanskade sunnan och spred villfarelse bland muslimerna.

Vi vill inte att historien upprepar sig. Därför ber vi alla svenska muslimska aktivister att utgå från Guds bok och den profetiska traditionen. Som den rättfärdige kalifen ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz brukade säga, ”Den som söker hjälp genom den profetiska sunnan blir hjälpt.” Det innebär även att den som söker hjälp genom annat än den profetiska sunnan – t.ex. gudlösa och rasistiska idéer inlånade från icke-muslimer – inte kan räkna med någon framgång.

Avslutningsvis kan vi även nämna att motsatsen till islam är kufr – inte vithet eller svarthet eller rödhet eller någon annan färg. Detta är grundläggande kunskap för varje muslim. Bristen på förståelse av detta bland dagens aktivister visar att man inte kan representera muslimer i den politiska sfären förrän man har tagit sig tid att förstå islams grunder.

Skriv en kommentar