Finns det ursäkter för bilbränder?

augusti 25, 2016 Ingen kommentar »
Finns det ursäkter för bilbränder?

Fråga:

 

As-salamu ´alaykum. Vi upplever just nu en serie bilbränder i vår stad, och risken finns att det är muslimsk ungdom som ligger bakom. Vad är domen i shari’a för en baligh (vuxen individ) som bränner ner andras egendom, oavsett om det är hus, butiker eller bilar? Finns det i shari’a någon sorts ursäkt för sådana brott, så som utanförskap, låga inkomster, gettoisering, rasism, diskriminering, lågt självförtroende, ”att inte bli sedd av samhället”, långtidsarbetslöshet, tristess, eller att det vita samhället inte förser dem med aktiviteter?

 

Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:

 

Det som du nämnt ovan är exempel på hiraba och krigföring mot Allahs lag, och även i västerländska samhällen krävs det respekt för andra människors egendom. Hiraba (stråtröveri eller rebellisk krigföring) kan även ske utan vapen, och sannerligen är det så att t ex medvetet spridande av AIDS bland befolkningen räknas som straffbart krig mot samhällskroppen. En baligh är straffmyndig inför hiraba-lagen, och en icke-baligh kan straffas på andra sätt som bestäms av en islamisk domstol i de kontexter där sådana finns. Inga av de exempel du räknat upp ses som legala ursäkter som förmildrar straffet. Om det inte finns en islamisk implementerad juridik i ett land så ska de dömas enligt rådande sekulärt system, och inte ens det sekulära systemet erkänner de ursäkter du nämnt.

polis

Skriv en kommentar