Avskedsvallfärden och dagens jahiliyya-rasism

september 10, 2016 2 Kommentarer »
Avskedsvallfärden och dagens jahiliyya-rasism

I dessa dagar minns vi vår älskade profets ﷺ avskedsvallfärd. Det tionde året efter utvandringen från Mecka till Medina tillkännagav profeten ﷺ att han skulle utföra vallfärden. Människorna anlände i oräkneliga skaror till Mecka för att utföra vallfärden i hans sällskap.

Denna vallfärd kallas för avskedsvallfärden (hijjat al-wada’) eftersom profeten ﷺ tog farväl av människorna och därefter inte utförde någon mer vallfärd. Många av de som deltog skulle inte träffa profeten ﷺ igen innan han återvände till sin Herre. Det var även under den här vallfärden som Gud den Upphöjde uppenbarade:

”Denna dag har Jag fulländat religionen för er och fullbordat Min välsignelse åt er. Jag nöjd med islam som er religion.” (K. 5:3).

Under fredagen framförde profeten ﷺ sin berömda avskedspredikan på ’Arafa-berget. Där befäste han islams grunder och raserade ruinerna från okunskapens era (al-jahiliyya), som den förislamska perioden kallas. Han inledde sin predikan med orden, ”Människor! Lyssna på det jag har att säga! Ty jag vet inte om jag kommer att möta er efter detta år på denna plats…”

Därefter framförde han sitt enkla och tydliga budskap till människorna: ingen rasism, inget kvinnoförtryck, inget ekonomiskt förtryck och inga inbördeskrig eller konflikter mellan muslimer. Allt detta sammanfattades i orden, ”Jag har lämnat något hos er; om ni håller fast vid det så kommer ni aldrig att vilseledas: Guds bok och Hans sändebuds sedvänja.”

Profeten ﷺ frågade människorna vad de skulle säga när de frågades om honom. De svarade, ”Vi vittnar om att du har förmedlat [budskapet], uppfyllt [ditt anförtrodda uppdrag] och uppriktigt givit råd [till din trosgemenskap].” Han lyfte sitt ädla pekfinger mot himlen och bad Gud tre gånger att vittna över dem. Sedan sade han ﷺ, ”Låt den närvarande informera den frånvarande.”

* * *

Det finns oräkneliga lärdomar för oss i avskedsvällfärden i allmänhet och i avskedspredikan i synnerhet: vi måste helt enkelt sluta upp med (1) rasism, (2) kvinnoförtryck, (3) ekonomiskt fusk och (4) inbördeskonflikter mellan muslimer. De flesta muslimer är överens om att detta är problem som vi än idag, även här i Sverige, måste arbeta med. 

Trots det har det dykt upp en rörelse under den senaste tiden – ja, t.o.m. bland muslimer! –  som ständigt talar om ras i allmänhet och ”vithet” i synnerhet. De kallar sig anti-rasister. I värsta fall kallar de dock folk till ren och skär rasism. I bästa fall kallar de folk till vänsterpolitiska idéer påhittade av islamföraktande ateister. Oavsett vilket så är varken rasism eller vänsterpolitik något som muslimer bör stödja. 

Det spelar ingen roll hur många bortförklaringar man kommer på till försvar för rasretoriken (”ras och rasifiering betyder egentligen något helt annorlunda som bara de insatta och initierade förstår…” osv.). Den representerar en världsbild som är fullständigt främmande för muslimer. Så enkelt är det. (Se fotnot 1 nedan för exempel på detta jahiliyya-tänkande.)

Som profeten sade vid erövringen av Mecka, när det nya muslimska samhället skulle etableras, ”En arab är inte bättre än en icke-arab, en icke-arab är inte bättre än en arab, en vit/röd är inte bättre än svart, en svart är inte bättre än en vit/röd – förutom genom gudsfruktan. Människorna härstammar från Adam och Adam skapades av lera.”

Profeten ﷺ förklarade att i det nya muslimska samhället skapar man inte motsättningar mellan samhällsgrupper p.g.a. etnicitet. Man inser att människorna härstammar från Adam och Adam skapades från lera. Det enda som upphöjer människan är gudsmedvetenhet (taqwa).

Uppdelningen mellan vita och icke-vita, eller svarta och icke-svarta, finns inte i muslimernas världsbild. Den finns inte i Koranen eller den profetiska traditionen. Den enda uppdelningen vi muslimer känner till är mellan muslimer och icke-muslimer. Den enda skillnaden vi känner till är de olika nivåerna av gudsmedvetenhet (taqwā). 

Att dela upp människor i vita och icke-vita istället för muslimer och icke-muslimer är att anamma icke-muslimernas tänkande. Att göra islam till en hudfärgsbaserad religion är ett svek mot det profetiska budskapet (se även fotnot 2). 

Det är att återgå till jahiliyya.

* * *

Som en stor lärd en gång sade, ”Om ett folk vill bli av med förtrycket från den rådande ledaren (eller systemet) så bör de själva sluta förtrycka.” Med andra ord, vi kan inte bekämpa den utbredda rasism som faktiskt finns i Sverige genom att vara rasister själva. För att bekämpa problem i dagens Sverige måste vi hålla fast vid våra egna grundläggande muslimska värderingar och inte anamma rasism eller andra jahiliyya-idéer.

Som den rättfärdige kalifen ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz sade, ”Den som söker hjälp genom den profetiska traditionen, blir hjälpt.” Likväl kan den som söker hjälp genom att än den profetiska traditionen knappast räkna med framgång. 

I dessa dagar minns vi vår älskade profets ﷺ avskedsvallfärd. Vi minns hans uppmaning om att sätta stopp för rasism, kvinnoförtryck, ekonomiskt utnyttjande och konflikter mellan muslimer. Och vi tänker aldrig någonsin låta någon individ eller rörelse predika rasism eller någon annan jahiliyya-idé i islams namn utan motstånd. Aldrig någonsin. 

___________________

Fotnot 1: En av de ledande företrädarna för rasretoriken kritiserades härom veckan på Facebook för sina rasistiska generaliseringar om ”vita” och ”vithet”, varpå han svarade, ”Jag släpper rastänkandet när rasismen försvinner.” Det är svårt att tolka hans ord på andra sätt än att muslimer bör fortsätta kalla folk till jahiliyya-beteenden och anti-islamska idéer fram tills dess att jahiliyya-beteendena och de anti-islamska idéerna försvinner. Med andra ord, om vi muslimer bara imiterar våra fiender tillräckligt lydigt och betedde oss tillräckligt mycket som trångsynta kuffar så kommer all trångsynthet och all kufr försvinna? Det kan måhända framstå som en logisk tanke i sandlådan vid fem-års ålder, om ens då, men knappast något som en vuxen människa med förstånd bör ägna sig åt – särskilt inte en muslim med tillgång till den profetiska vägledningen. Att kommentaren dessutom fått 118 ”gillningar” är beklämmande. Enligt principen om att tänka gott om andra (husn al-dhann) så antar vi att det inte var några muslimer som klickade ”gilla”.

Fotnot 2: Utöver att vara ett svek mot det profetiska budskapet och universalismen i avskedstalet så är kallet till en rasideologi här i Sverige även ett hån mot El-Hajj Malik El-Shabazz (Malcolm X) som botades från just detta tänkande när han reste till de heliga platser profeten ﷺ vandrat på. Istället för att imitera sändebudet ﷺ och dra lärdom av Malcolms spirituella resa och pilgrimsfärd så vänder sig vissa av dagens ”anti-rasister” till doktriner som härstammar från ateistiska icke-muslimer – må Gud den Upphöjde rensa våra inre från alla sidospår.

2 kommentarer

 1. Josefin 10 september, 2016 på 21:05 - Reply

  Salamu aleykom wa rahmatullah wa barakatuh. Tyvärr verkar du inte ha förstått varken den rörelse som finns i Sverige idag eller malcolm x syn på saken. Han påstod inte att rasism inte fanns längre bara för att han sett broderskap. Skillnaden när han kom tillbaka från hajj var att han inte längre hatade vita. Han hatade fortfarande det strukturella rasistiska systemet som rådde och som fortfarande råder idag. Det samma gäller den antirasistiska rörelsen i Sverige idag. Det handlar inte om att hata vita eller vithet, det handlar om att bryta ner det strukturella förtryck som rasifierade (de som inte faller in under normen) får uppleva. Jag är själv vit och innan jag blev muslim upplevde jag aldrig rasism, efter att jag blev muslim har jag fått uppleva det otaliga gånger. Som sagt, det är inte vita eller vithet som är problemet. Det är den strukturella rasismen (förtrycket) och det automatiska privilegiet man åtnjuter som vit.

 2. Abdussalaam Nordenhök 13 september, 2016 på 07:52 - Reply

  Wa ´alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuhu Josefin,

  Varje människa lever i ett subjektivt universum och vi upplever världen genom våra egna ögon. Både före och efter att jag blev muslim så är den fulrasism jag stött på just i muslimska led. När jag utförde min vallfärd till Mecka så upptäckte jag att apoteken i muslimernas heligaste plats var fyllda av vithetsprodukter. Vi bör rannsaka oss själva i första hand, och ingen vit person har genom kolonialism tvingat på saudierna denna norm och ingen vit person har heller påtvingat oss att skräpa ner med Kentucky Fried Chicken-emballage vid vår heliga plats. Vi har varit duktiga på att främja rasism helt utan vitas hjälp. Vi bör ta itu med våra egna problem i första hand. Att ickemuslimer lider av allehanda spirituella sjukdomar, så som rasism, råder det inget tvivel om. Rasismen i muslimska led är emellertid allvarligare eftersom vi har ett gudomligt facit att förhålla oss till. Vårt jobb i Sverige är därför att presentera detta facit för ickemuslimerna så att de kan botas, men det är också vårt jobb att själva efterleva detta facits regler istället för söka oss till andra ideologier.

  Tankesmedjan Fridens trälar vill be dig som muslim att läsa följande texter som är svar nog på dina frågor:

  http://malikiyya.se/2016/07/12/vita-manniskor-vithet-och-vita-ark/

  http://malikiyya.se/2016/08/03/vad-ar-motsatsen-till-islam-kufr-eller-vithet/

  http://malikiyya.se/2016/07/08/sluta-tala-om-islamofobi/

Skriv en kommentar