Funderingar angående inbjudan till Moderaterna i Malmö

september 18, 2016 2 Kommentarer »
Funderingar angående inbjudan till Moderaterna i Malmö

Sydsvenskan skrev den 18: september under rubriken ”Moderat ilska över böner i partilokalerna” (full artikel) att, ”Under sommarens ramadan valde moderaterna i Malmö att en kväll bjuda in flera muslimska församlingar till partilokalerna strax intill Lilla torg.” Detta kritiserades sedermera av en viss ”muslimsk företrädare” som ansåg det gå emot sekulära värderingar och likaså av ett antal representanter för moderaterna. Följande text diskuterar några av de ytterst beklagliga uttalanden som gjordes angående moderaternas beaktansvärda inbjudning av muslimer till deras lokaler för att bryta fastan. Om Sydsvenskan har felciterat några individer eller medvetet tagit deras ord ur sin kontext så ber vi om ursäkt för att reproducera dessa citat här och vidarebefordrar all skam till Sydsvenskan.

1. Att upphöja sig själv och nedvärdera alla andra muslimer och muslimska organisationer

”Vd:n” för Islamic Center i Malmö (varför engelsk stavning för en albansk etnisk församling i Sverige?!) sade angående inbjudan, ”Jag kan inte minnas att Moderaterna har gjort det tidigare. Jag var där liksom representanter från flera småförsamlingar, någon källare här och någon organisation där.”

Detta uttalande påvisar att ”vd:n” ser sin egen etniskt styrda moské som mer förnämlig än andra församlingar som driver sin verksamhet i källare. Övriga representanter benämns enbart som ”småföreningar” och ”någon organisation”, trots att dessa ”småföreningar” och ”organisationer” har högre status än den albanska sekulära moskén bland malmömuslimerna själva. Inte ens månaden Ramadan ledde fram till broderlig anda.

2. Att kritisera någon som bjudit in en till fastebrytning 

”Vd:n” för Islamic Center i Malmö sade även, ”Ett rum var förberett för bön. Partiet hade rullat ut en matta. En och annan av de inbjudna hade med egna bönemattor. […] Jag gick inte in i det rummet. Jag tycker inte att bön hör hemma i politiska lokaler. Men mer än hälften av gästerna gick in och bad.”

De flesta muslimer vet att man måste utföra sin bön var man än befinner sig, även i ”politiska lokaler”. Vi antar i god tro att ”vd:n” hade med sin egen bönematta och utförde sin skymningsbön efter ramadanmiddagen på trottoaren utanför lokalerna i sommarnatten, eftersom denna bön är obligatorisk och eftersom den som inte utför bönerna i tid eller utelämnar bönerna verkligen inte är lämpad för att vara ”vd” för en moské. Tyvärr leder bojkott och ringaktande av bönen till ryggdunkningar bland vissa onyanserade sekularister som missförstått begreppet sekularism som någon sorts antireligiös hållning.

3. Moderaterna är tveklöst ett mindre dåligt alternativ bland de dåliga alternativen (akhaff al-dararayn)

Moderaterna kan och bör kritiseras angående vissa saker, men aldrig till förmån för de explicit anti-islamska partierna (SD, MP, S, V). Detta är viktigt att tydliggöra när vi talar om svensk politik.

4. Myten om att skilja mellan politik och religion 

Muslimer inkräktar inte på att det sekulära Sverige skall få vara sekulärt, men det är skillnad på ett sekulärt politiskt system (dvs. ingen religion har monopol på det politiska styret) och naturliga inslag av olika livsåskådningar i vardagen. Att staten och kyrkan gick skilda vägar var av godo. Sekularismen i ett land som Sverige förmodligen gagnar och missgynnar alla religioner lika mycket och är därför att föredra framför en exempelvis kristen teokrati.

Sydsvenskans artikel innehåller följande citat av ledande moderater:

  • ”Jag har varit med i partiet i över fyrtio år och tycker att det här är mycket anmärkningsvärt. Vi har aldrig haft religiösa grupperingar på vårt kansli så länge jag har varit med. Politik och religion måste skiljas åt. De hör inte samman.” (Percy Liedholm)
  • ”Vi är ett politiskt parti och det här är ett politiskt kansli. En bönestund där är inte acceptabelt. Det finns fler som tycker som jag i den här frågan. Moderaterna är ett sekulärt parti.” (Robert Lenir)
  • ”Men jag har i efterhand fått höra att det har funnits synpunkter på en bönestund i partilokalerna.” (Patrick Reslow)

Men moderaterna blir inte ett islamistiskt (eller icke-sekulärt) parti för att muslimer utför bönen i deras lokaler, precis som alla tusentals arbetsplatser med muslimska anställda inte blir islamistiska fästen bara för att deras anställda utför bönen eller startar arbetsdagen genom att säga bismillah (”I Guds namn”). Lika lite blir Ribersborgstranden i Malmö islamistiskt om muslimska familjer grillar några halal-entrecouts i solskenet.

5. Den muslimska bönen är ingen ”religiös aktivitet”

Sydsvenskan ställer frågan ”Har du hört att gäster hade med sig bönemattor?” och Reslow svarar, ”Jag har hört rykten om det. Våra lokaler är öppna för alla, men jag har klart och tydligt deklarerat att det inte är en plats för någon religiös aktivitet. Givetvis kommer jag att ta upp den här diskussionen på kretsstyrelsen. Vi är ett sekulärt parti.”

 Att tolerera olika människors beteenden på en gemensam middag, så som att några drar sig åt sidan och röker en cigarett, andra pudrar näsan och skvallrar, och den tredje utför en bön, utgör inte ett hot mot det öppna sekulära samhället – lika lite som en kvinna iklädd hijab på en Malmöbuss omvandlar bussen till en rullande ”religiös aktivitet”. Ett café i Malmö city blir heller inte en ”religiös aktivitet” bara för att en äldre turkisk herre sitter och dricker kaffe med ett radband i handen. Den muslimska bönen är bara en utav de ritualer som en muslim utför dagligen. En annan sådan daglig ritual är tvättningen efter toalettbesök och moderaterna kan svårligen förhindra att muslimska gäster besöker deras toalett eller att de tvättar sig efteråt. Inte ens om muslimer begår förfärliga och oförlåtliga brott så som att hålla gaffeln i höger hand så är sekularismen i Sverige hotad. Bara den som är osäker på sin egen identitet och sina egna ståndpunkter drabbas av panik när någon är lite annorlunda.

6. Torbjörn Tegnhammar är en av Sveriges bättre politiker 

Sydsvenskan skriver:

Oppositionskommunalrådet Torbjörn Tegnhammar (M) höll ett anförande under kvällen. Han ser inga problem med arrangemanget.

– Vi har bjudit in representanter från det muslimska civilsamhället till ett politiskt möte och en måltid. Det har inte på något sätt talats om att det skulle vara en religiös aktivitet, säger Tegnhammar.

Tegnhammar förnekar att ett rum förberetts för bön. Däremot vet han att det fanns inbjudna som lade sig på mattor på golvet för att be.
– Vi har inte haft någon arrangerad bön. Men om någon sätter sig på golvet kastar vi inte ut den människan.

Kommer ni att bjuda in till nästa fastemånad också?
– Vi gör inga religiösa aktiviteter. Men om du ställer frågan om vi kommer att fortsätta ha en dialog med det muslimska samhället så är svaret ja. I vårt tidigare arbete har vi inte sett hela Malmö. Vi har varit lite väl inriktade på de västra delarna, säger kommunalrådet Torbjörn Tegnhammar.

I en tid av föränderlighet, där Moderaterna benämner sig som Det nya arbetarpartiet och Folkpartiet byter namn till Liberalerna för att därefter inleda totalitär icke-liberal politik, så håller Torbjörn fast vid ömsesidig respekt och dialog och detta bör de svenska muslimerna applådera.

7. En ursäkt till Torbjörn Tegnhammar för det han utsattes för på eid-festivalen

Vi kan också ta tillfället i akt att be Torbjörn om ursäkt för att han hånades på Folkets parks scen av en populistisk vänsterideolog som utnämnt sig själv till talesman för muslimerna. Det var många muslimer i publikhavet som fann det osmakligt att islams vördnad för gäster helt omintetgjordes genom vänsterideologens öppna hån av Tegnhammar. Vi ber honom om ursäkt och hoppas att eid-arrangörerna bojkottar denne föraktfulla mobbare till nästa år.

8. Ett råd till moderaterna i Sverige

I islam följer man upp en dålig handling med en god handling och gör man en god handling fortsätter man utföra goda handlingar, så låt inte moderaterna bli ett parti som följer upp goda handlingar (som Tegnhammars inbjudan av muslimer till att bryta fastan) med dåliga och ogenomtänkta handlingar (som att döma av uttalandena förespråkas av Liedholm, Lenir och Reslow). Efter en underbar måltid bör man inte servera en besk och bitter efterrätt. Det är även värt att begrunda vad som ligger bakom kritiken av middagen så här ett antal månader därefter.

9. Vi uppmanar Moderaterna att omgående förbjuda julmiddagar i sina sekulära lokaler (lite ironiskt…)

Eftersom Moderaterna är ett sekulärt parti vars ledning blir oerhört provocerade av en stilla bön, så vill vi vänligen påminna dem om att jul-, påsk-, pingstmiddagar inte får lov att fyllas med religiösa inslag och vidskepelse. Små svenska flaggor som pynt bör också förbjudas eftersom de föreställer ett kors, en högst kontroversiell symbol i det sekulära Sverige. De sekulära Moderaterna bör också omgående bojkotta riksdagens öppnande eftersom dagen inleds med riksdagsledamöternas deltagande i gudstjänsten i Storkyrkan i Gamla Stan i rikets huvudstad. Denna gudstjänst leds av domprosten, ärkebiskopen och kyrkoledaren.

10. Är Svea rikes lag är olämplig för de sekulära Moderaterna?

Så här står det i Svea Rikes lag, än idag 2016 även om det bara är kuriosa, om hur en svensk domare i sekulära Sverige bör se på lagen:

”En domare skall först besinna, att han är en Guds befallningsman, och det ämbete han förer, det hörer Gudi till, och icke honom själv, och därföre hörer domen, som han avsäger, Gudi till, efter det han avsagd varder i Guds ämbete, på Guds vägnar, så att det är visserligen Guds dom, och icke människors. Och ty ligger domaren där makt uppå, att han ser sig visligen före, att han icke på Guds vägnar dömer en falsk dom, med vilken han dömer sig till evig fördömelse, efter det han missbrukar Guds dom och befallning till övervåld och orätt, som till rätt av Gud insatt är”. 

Eftersom ilska väcktes av en stilla avsides bön så bör liknande ilska riktas mot domare och advokater bland Moderaternas väljare som bläddrar i denna religiösa aktivitetsbok så gott som dagligen.

 

Tankesmedjan Fridens trälar

2 kommentarer

  1. Håkan Larsson 18 september, 2016 på 18:34 - Reply

    I texten utpekas MP som ett av de ”explicit anti-islamiska” partierna. Detta är oriktigt. De som skiljer MP från alla andra partier är att det är en del av den Gröna rörelsen, som är den enda sociala och politiska rörelse som inte bara är till för och tar hänsyn till människor. Den Gröna rörelsen är också Västerlandets äldsta sociala och politiska kraft. På samma sätt är Islam den enda religion som inte enbart är till för människor utan omfattar hela skapelsen. I likhet med den Gröna rörelsen går Islam också tillbaka på de ursprungliga lagarna och fullbordar dem.

  2. Ibn Åke 23 september, 2016 på 18:52 - Reply

    Haha, bästa!

Skriv en kommentar