Vad är tankesmedjan Fridens trälar?

september 26, 2016 Kommentarer inaktiverade för Vad är tankesmedjan Fridens trälar?
Vad är tankesmedjan Fridens trälar?

Vilka är vi?

 1. Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani, Jemen, skribent och shari’a-konsulent, Italien.
 2. Abdalmumit al-Basri, juridisk rådgivare, Malmö.
 3. Shaykh ’Isa Johansson af Arlöv, skribent och shari’a-konsulent, Singapore.
 4. Al-Fasi, skribent och översättare, Marocko.
 5. Abu al-Hassan af Hebron, IT-ansvarig, Malmö
 6. ’Abd al-Wahid al-Skandinafi af Halland, kulturkonsulent.
 7. Abdussalam Nordenhök af Möllevången, skribent och översättare, Malmö.
 8. Sammanlagt humankapital: 107 års levd vardaglig islam.

Vad är vi? 

Muslimer från Ahl al-Sunna bosatta i, eller på något sätt relaterade till, Sverige.

Varför namnet Fridens trälar?

 1. För att vi är Fridens trälar ägda av Gud, fridens källa.
 2. Träl (Þræll) är det fornnordiska ordet för ägd slav. Friden är ett av Guds 99 namn (på arabiska al-Salam).
 3. Vårt mål är s.k andalusisk convivencia (fridfull samlevnad) i Sverige, trots att samlevnaden i Spanien är en myt.

Vad är våra mål och prioriteringar?

 1. Att sprida sunna och motverka allt det som motsäger det profetiska arvet.
 2. Att stoppa dhulm (orättvisa). Inte bara ickemuslimernas orättvisa men även vår egen.
 3. Anti-bid’a. Vi tror att religionen inte behöver addendum och främmande tillägg.
 4. Tasawwuf (sufism) på riktigt, där fokus ligger på det som förenar (salaf) och inte det som separerar (medeltida sedvänjor).
 5. Anti-kalam för ’awwam d.v.s vi förespråkar inte komplex teologi för massorna.
 6. Att kalla till konstruktivt ansvarstagande bland muslimer i Sverige.
 7. Att behandla Den Andre (ickemuslimer) så som vi själva vill bli behandlade.
 8. Att ersätta vänsterpolitik med islam bland Sveriges muslimer.
 9. Att kalla till Tradition, hedersam rakryggdhet (’izza) och motverka myter, rasism och självgodhet.
 10. Att verka för att lip-service ersätts av sann underkastelse inom ’ibada (dyrkan) och mu’amalat (mellanmänskliga relationer).

Hur kan man stödja tankesmedjan?

 1. Dela och diskutera våra artiklar.
 2. Bidra med författade artiklar (vi söker medskribenter och välkomnar alster från bröder och systrar)
 3. Följa sunnan och undvik bid’a – tala gott och ta hand om era grannar.
 4. Leva islam i vardagen och inte främja barrikadism.
 5. Vi vill inte ha donationer, era pengar eller era applåder. Vi vill bara ha era lyssnande öron och seende ögon.

Hur kan man korrigera tankesmedjan om vi felar?

 1. Skriva kvalitativa motartiklar. Vi välkomnar kritik om kritiken som förs fram baserar sig på Koran och Sunna och den fiqh (juridik) som de rättslärda extraherat ur källorna.
 2. Kontakta oss i PM eller e-post om vi citerat någon felaktigt eller om vi presenterat egen ihopsnickrad fiqh som inte hör hemma i de fyra sunnitiska rättsskolorna.

Vad är vår utmärkande tematik?

 1. Vi tar oss bara an de ämnen vi anser att andra muslimer utelämnat, glömt bort eller är rädda att belysa.
 2. Det som tas om hand av andra muslimer inkräktar vi inte på och stöttar helhjärtat. Alla kan inte göra samma sak för då blir soppan för salt.
 3. Vi är ett bollplank med muslimska spelregler, ett tankebageri där obekväma frågor knådas, och en smedja där varmglödgat järn hamras. Vi är alltså inte PK.

Vad är vi pro? 

 1. Koran (vi anser att denna bok är Guds ord, och ingen lek).
 2. Sunna (vi anser att det profetiska föredömet är där för att följas).
 3. Ijma’ (vi anser att det som fuqaha enats om är sanningen).
 4. Den islam som majoriteten muslimer (’ulama) historiskt följt.
 5. Skönlitteratur som förmedlare av visdom, och att främja det europeiska arvet.
 6. Anständigt korrekt språkbruk. Solid svensk balagha.
 7. Lite humor, gärna svart humor.
 8. Altruism, att muslimer agerar osjälviskt och inte prioriterar sin egennytta.
 9. Att agera lokalt. Av den anledningen har vi valt en svensk plattform och valt bort att skriva på engelska.
 10. Att återuppväcka muslimsk zuhd (asketism) och motverka konsumism, materialism och tävlan i dunya.

Vad är vi anti? 

 1. Bortförklaringar, juridiska loopholes (hiyal) och konspirationsteorier.
 2. Modernism (poststrukturalism, vulgärfeminism, socialism etc.).
 3. Sekterism, ta’assub (partisanism) och takfir.
 4. Ickemuslimernas förmyndarskap och inkräktande tyranni (statligt tvång, påtvingade genusdirektiv och fördummande översitteri)
 5. Bidragism i muslimska led (vi vill se muslimer självförsörjande).
 6. Kvoteringar och tvång (ikrah). Både att hotet riktas mot oss själva eller att vi hotar Den Andre.
 7. Missbruk av juridiska minoritetsåsikter (rukhsaism) och da’wa till minimalism (att shari’a krymps).
 8. Bankism och ockerverksamhet i muslimska led.
 9. Rasism och tribalism i muslimska led. Att muslimska barn i Sverige uppfostras till tribala tankegångar (jahiliyya).
 10. Iblisism = att kunskap leder till arrogans (ett prästerskap). Vi är en gräsrotstankesmedja, av folket för folket.

Vilka är våra rädslor?

 1. Vi är inte rädda för hundar som är rituellt rena, men vi räds spirituellt orena shayatin bland människorna.,
 2. Vi är inte rädda för sanningen, även om den är bitter och går emot oss själva.
 3. Vi är inte rädda för politisk islam, men vi är rädda för galningars ”implementering” av shari’a.
 4. Vi är inte rädda för grisar, som är rituellt rena men förbjudna att äta, men vi är rädda för politiskt grisig egoism.
 5. Vi är inte rädda för ickemuslimer som vi betraktar som våra bröder i mänskligheten och som vi vill väl.

Vad är vår vision? 

 1. Att muslimer i Sverige bidrar till landets och folkets välgång.
 2. Att muslimer i Sverige slutar begära (tam’a) och istället börjar ge (infaq).
 3. Att muslimer i Sverige slutar vilja bli betjänade och istället betjänar.
 4. Att frigöra muslimer från alla former av beroende, bl.a mentalt slaveri, och behovet av att spela med ickemuslimernas spelregler.
 5. Att motverka klassklyftor, genuskrig, och etniska strider. Att vi gör hajj minst en gång per livstid men att vi lever med pilgrimsfärdens lärdomar dagligen.

Vad är vår metod? 

 1. Att tömma muslimernas sinnen från alla icke-islamiska förklaringsmodeller och hjälpa muslimer se igenom bedrägeri, myter och ickemuslimernas samt de rättslärdas nedtystande.
 2. Att förklara för muslimerna är islam duger fint som det är, utan att vi omskulpterar, omformar och reformerar.
 3. Att assistera muslimerna ta sig ut ur deras mindervärdighetskomplex.
 4. Att all irshad (vägledning) sker enligt våra egna spelregler, fritt från och inte underordnat ickemuslimska begrepp.
 5. Att poängtera våra egna brister så att vi inte genom ovetskap beskyller andra för det vi själva är skyldiga till.

Vi tror på: 

 1. Att kritisk självrannsakan (muhasaba) är vägen till upprättad stolthet (’izza).
 2. Att se sanningen i vitögat utan att ämna sopa obekväma saker under mattan.
 3. Att lyfta den muslimska kommuniteten genom faderlig till synes sträng uppfostran istället för att stryka dem medhårs.

Vad är vårt motto? 

 1. Att behandla andra så som vi själva vill bli behandlade.
 2. Allt som sker är vårt eget fel.
 3. Hellre erkänna sig svag än att ändra Herrens lag.

Kommentarer avstängda.