Ska imamen göra du’a högt efter bönen?

januari 13, 2017 Ingen kommentar »
Ska imamen göra du’a högt efter bönen?

Fråga:
Vad är den malikitiska åsikten angående att imamen gör en du’a
med hög röst inför de andra bedjande efter bönen?

Svar:

Allt lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre
Må Han välsigna vår profet Muhammad
och hans familj och följeslagare och ge dem frid

Enligt malikiskolan är att det är ogillat (makruh) för imamen att göra du’a med hög röst efter bönen åt de andra bedjande. En av vår tids största malikitiska lärda, Shaykh Sadiq al-Ghiriyani – må Allah bevara honom – säger i Mudawwanat al-fiqh al-maliki wa-adillatuhu:

Det är ogillat för imamen att göra du’a med hög röst inför de som är närvarande efter bönen. Efter att ha avslutat bönen så brukade profeten ﷺ utföra de föreskrivna åminnelserna och be Allah om förlåtelse tre gånger och sedan lämna platsen.

Al-Qarafi sade, ”Malik och en grupp andra lärda ansåg det vara ogillat (makruh) för imamer i moskéer att göra du’a med hög röst efter de fem bönerna inför de andra närvarande. Därmed ges imamen inte bara företräde utan erhåller även äran att inta positionen som medlare mellan Allah den Upphöjde och Hans tjänare. Därmed riskerar han att blåsa upp sitt ego, korrumpera sitt hjärta och agera olydigt gentemot sin Herre mer än vad han agerar lydigt.”

Det återberättas att en imam bad ’Umar ibn al-Khattab om tillåtelse att göra detta och han svarade honom, ”Nej, gör inte det. Jag räds att du kommer blåsa upp dig själv ända tills du når Plejaderna (al-thurayya).”

Al-Qarafi sade, ”Detta gäller alla som utser sig själva till rollen att göra du’a åt andra.”

Shaykh [Ahmad] Zarruq sade, ”Abu Ishaq al-Shatibi sammanställde en kritik mot denna invanda form av du’a efter bönerna. Ibn ’Arafa och hans följeslagare försökte komma med ett motargument mot al-Shatibis kritik [av denna praxis bland imamerna i moskéerna] men deras bevisföring och argument var svaga.”

Skriv en kommentar