Guld- och silverdetaljer på pennor

mars 30, 2017 Ingen kommentar »
Guld- och silverdetaljer på pennor

Fråga:
Vissa pennor har guld- och silverdetaljer i sin design.
Är det tillåtet att bära och använda sådana pennor enligt malikiskolan?

Svar:
I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn
Guds frid och välsignelse vare över profeten Muhammad
och hans familj och följeslagare

Det är välkänt att solitt guld och silver är förbjudet när det gäller redskap såsom tallrikar, skedar, pennor eller liknande. Angående det som tillverkats av något annat material och sedan pläterats med guld eller silver, så finns det olika åsikter. Al-Dardir nämner två åsikter bland malikiterna i sin kommentar på Khalils Mukhtasar: tillåtet eller förbjudet. Den första åsikten om tillåtelse är dock den starkaste i skolan. Detta gäller om det rör sig om små mängder guld eller silver, eftersom det i sådana fall inte rör sig om den förbjudna typen av guld- eller silverredskap (se al-Ghiriyanis Mudawwanat al-fiqh al-maliki wa-adillatuhu).

Skriv en kommentar