Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar

juni 9, 2017 Ingen kommentar »
Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar

Stockholms stadsmission sade i dagarna nej till en gåva på 85 000 kr eftersom gåvan kom från en donator vars människosyn inte är förenlig med deras egen. Som muslimer bör vi stanna upp och begrunda denna incident och se om vi kan härleda visdom därur. Kan det vara så att vi muslimer alltför lättvindigt tar emot bidrag från en donator vars människosyn inte är förenlig med vår egen? Kan det vara så att vi muslimer i det här fallet har något att lära av Stockholms stadsmissions principfasta noggrannhet och försiktighet (på arabiska: wara’)?

Enligt en kvällstidnings artikel (läs här) sade Stadsmissionens direktör Marika Markovits:

”Som vi tidigare meddelat väljer vi, Stockholms Stadsmission, att avstå från gåvor/sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn.”

Artikeln nämner även att organisationen inte tar emot pengar från givare vars huvudsakliga verksamhet är pornografi, vapen, tobak och alkohol.

Ramadan är en tid för reflektion. Tankesmedjan Fridens trälar har därför sammanställt några punkter att reflektera på över dagen – när magen är tom och kurrar men hjärtat ändå är vibrerande och levande. Att magen eller att plånboken är tom är ibland nödvändigt för andlig utveckling.

  1. WARA’ – Är det så att muslimska organisationer i Sverige tar emot bidrag från givare vars huvudsakliga verksamhet är, islamiskt sett, olovlig? Det är välkänt att svenska statens intäkter härrör från det islam deklarerar förbjudet såsom statliga kasinon, monopoliserad vin- och sprit-försäljning, Svenska Spel, tobaksskatt, räntor och tillskansande av folks egendomar genom världens högsta skattetryck. Gud säger i Koranen: ”Det ni har i handen försvinner, men det som är hos Gud består i evighet”.
  2. ’IZZA – Är det så att vi som muslimer kan lära oss något om islamisk integritet och självrespekt genom att beundra Stadsmissionens redbarhet och heder? Hadithen som lyder, ”Den starke troende är bättre och mer älskad hos Gud än den svage troende,” förklaras av de muslimska skriftlärde bland annat genom att den fysiskt starke är mer älskad av Gud för att han bär upp religionen med hedersam styrka och stolthet (’izza) som ingen kan förlöjliga i sociala sammanhang. Därav måste den muslimska gemenskapen i Sverige sträva efter att kunna stå på egna ben, försörja sina egna verksamheter och avvisa bidrag som kommer från tvivelaktiga källor. Marika Markovits uppvisar den sortens ’izza som våra imamer borde uppvisa. När ska fler svenska imamer stå upp för de muslimska värderingarna och med visdom förklara att vi, som muslimer, undviker tillfällig världslig vinning för Guds skull och för Sveriges framtids skull?
  3. TAWAKKUL – Självständighet från allt utom Gud är den egentliga friheten, även om man är fattig eller om ens muslimska organisation inte har råd med nya kontorsstolar. Muslimska organisationer måste helt enkelt sträva efter att sluta förlita sig på statskassan och andra tvivelaktiga inkomstkällor. Gör vi det kommer Gud att ge oss det vi behöver för våra verksamheter och mer än så. Det är på Honom vi förlitar oss.
  4. RIDA WA SHUKR – Som muslim är man nöjd med det som Gud skänkt en för att man ska kunna tjäna Honom. Man vill hellre ha lite som är genuint och sant än mycket om det innebär att man behöver sälja sin själ och sina värderingar på köpet. Det kan vara att man hellre använder en kvast som man köpt med sina egna förvärvade pengar än en dammsugare som man inhandlat med ränta eller genom andra metoder som hjärtat vet är felaktiga.
  5. KHIDMA – Vi är här i Sverige för att betjäna landet, inte att betjänas. Det är allmänt känt att stadsmissionens personal består av drivna människor som inte gör vad de gör med vinstsyften. Vi muslimer bör som gudstjänare förstå att det inte är skamligt att betjäna och att betjänande inte innebär underordning, utan i själva verket ett upphöjande av bägge parter. Profeten ﷺ sade, ”Folkets ledare (sayyid) är den som betjänar dem”. Att ta ledarskapet är i sanning att vara den som mest gagnar människorna i detta land. Här bör det påpekas att folket är synonymt med alla människor, oavsett livsåskådning och trostillhörighet. Som muslimer vill vi i synnerhet betjäna de som är emot oss, så att deras hjärtan kan värmas upp. Det kan liknas vid zakat som ges till kategorin mu’allafat al-qulub – dvs. för att vinna ickemuslimska hjärtan till tron.

 

Tankesmedjan Fridens trälar

Skriv en kommentar