Okunnighetens ocker och s.k ”räntefria” lån

juli 3, 2017 Ingen kommentar »
Okunnighetens ocker och s.k ”räntefria” lån

Fråga: 

Är det tillåtet i shari’a att ta ett räntefritt lån, från exempelvis ett företag som säljer diskmaskiner, där man som lånetagare förbinder sig att betala tillbaka lånesumman före ett visst datum och då helt slippa ränta, om man själv bedömer att man kommer kunna betala i tid? Det är ju räntefritt, så då är det väl inte förbjudet? Någon sade att detta var haram, men hur ska man annars kunna köpa saker om man inte har pengar? Det är ju bara om man inte betalar i tid som räntan uppkommer.

Svar:

Det som du nämner ovan är det som kallas riba al-jahiliyya (okunnighetens ocker). Ocker/ränta (riba) på lån under den förislamska tiden (al-jahiliyya) fungerade just på så sätt att man antingen betalade tillbaka sin skuld [inom den överenskomna tiden] eller så utökades [och senarelades] skulden som låntagaren skulle betala tillbaka. Denna kontraktsform var vanligt förekommande innan islam satte stopp för det. I sitt avskedstal till den muslimska nationen underströk sändebudet ﷺ att denna sorts ränta för all framtid var förbjuden. Lösningen på ditt dilemma är att spara och sedan köpa när du har råd på riktigt. Att leva över sina tillgångar och hänge sig åt tvivelaktigheter (shubuhat) är inte gott muslimskt uppförande. 

Profeten ﷺ sade: ”Det som är halal är tydligt och det som är haram är tydligt, och mellan dem finns saker som förefaller otydligt för de flesta. Den undviker tvivelaktiga saker kan känna sig säker beträffande sin religion och heder, medan den som ägnar sig åt dem (till slut) hemfaller åt det förbjudet. Det är som en herde som vallar sin flock nära ett helgat område (där de inte får beta); förr eller senare kommer djuren att beta i det. Varje kung har sitt helgade område och Allahs helgade område är det som Han gjort haram. Det finns i kroppen ett stycke kött. Om den är sund så är hela kroppen sund och om den är osund så är hela kroppen osund. Sannerligen är det hjärtat.” (Bukhari & Muslim)

Skriv en kommentar