Är riba tillåtet i icke-muslimska länder?

september 6, 2017 Ingen kommentar »
Är riba tillåtet i icke-muslimska länder?

Fråga:

Ingen muslim skulle förneka att ribâ (ocker/ränta) är förbjudet, men är det tillåtet att ta eller ge ribâ i icke-muslimska länder?

Svar:

Nej, det är inte tillåtet, varken förr eller idag. En av vår tids största malikilärda, al-Sadiq al-Ghiriyani, säger följande i frågan:

Ribâ är förbjudet (haram). Profeten ﷺ räknade det till en av de sju dödssynderna. Det nämns otvetydigt i Koranen med termen förbud (tahrim), vilket inte går att tolka på något annat sätt, och den som bedriver ribâ beskrivs som stridande mot Allah och Hans sändebud ﷺ. Det råder dessutom konsensus bland muslimerna om att det är förbjudet. Det är i själva verket inte bara förbjudet i vår lag, utan i alla uppenbarade lagar och religioner. Det är förbjudet oavsett om det sker i muslimska länder (dar al-islam) eller i icke-muslimska länder (dar al-harb), oavsett om det sker mellan individer eller mellan stater eller mellan stat och individ, oavsett om det sker mellan muslimer eller mellan muslimer och icke-muslimer – baserat på det generella förbudet i Koranen och Sunnan utan åtskillnad…” (Mudawwanat al-fiqh al-maliki wa-adillatuhi, 3:353–4)

Moderniteten präglas av lösryckta argument, däribland att Ibn Rushd ansåg att riba i dar al-harb var makruh (förhatligt) om det var muslimer som var den monetärt starka parten (inte tvärtom) och pengar togs från harbiyyun (de som strider mot islam) som därigenom försvagades. Detta har i modern tid används som missvisande argument för att ocker i exempelvis Europa skulle vara lovligt. För att Ibn Rushds åsikt ska kunna förstås kontextuellt måste det även påpekas att denne store malikitiske och västeuropeiske jurist ansåg att muslimsk migration till icke-muslimska länder var haram. Ibn Rushd sade även att det var haram för en muslim att leva i ett land där han tvingas lyda lagar som går emot islam. Hans åsikt var även att det var hyckleri (nifaq) för en muslim att föredra att leva i sådana länder.

Skriv en kommentar