Välgörenhet i futurum

september 8, 2017 Ingen kommentar »
Välgörenhet i futurum

Fråga:   

En muslim har bundit sig att skänka en specifik summa pengar som subtraheras genom autogiro från hans bankkonto varje månad, varigenom han söker Allahs gunst. Den 25:e varje månad dras detta belopp automatiskt för att stötta ett föräldralöst barn. Betraktas detta som att donera bort en summa som man ännu inte äger. Är det giltigt och bindande?

Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Det är ett bindande löfte. Ett av villkoren för en donation, och som berör den donerade summan (mawhub) är att summan befinner sig i givarens ägo. Detta villkor förklarar orsaken till varför en tjuv inte kan donera bort någon annans egendom trots att han till synes ser ut att äga det som skänks bort. Det scenario du nämnt är inte giltigt som donation eftersom den person som skall komma att bli donator måste äga den bortskänkta summan i det ögonblick som det bortskänkes. Man kan inte ge bort det man ännu inte äger. I detta fall föreligger gharar (en risk och ovisshet). Men det är emellertid likaledes ett kontraktsenligt löfte (idah) som är bindande för den som lovat det. Orsaken till att det ändå ses som bindande är att mottagaren (det föräldralösa barnet) annars riskerar skada (darar) om donatorn inte fullföljer sitt löfte. Så det är ett ogiltigt kontrakt, juridiskt sett i shari’a, men är ändå bindande avtal. Detta är vår skolas förståelse, och fullkomlighet tillhör endast Allah. Du är därför ålagd att omforma metoden för hur du betalar sadaqa. När du väl erhållit summan i din hand eller på ditt konto varje månad så kan du manuellt skänka bort summan för att söka Allahs gunst.

Skriv en kommentar