Hur ska vi försvara oss som muslimer i Sverige?

november 3, 2017 Ingen kommentar »
Hur ska vi försvara oss som muslimer i Sverige?

Fråga:

Vad kan vi göra för att motverka de som vill skada oss muslimer i Sverige?

Svar:

I Allahs namn. Mycket har sagts och mycket kommer fortsätta sägas. Ett av de korta svaren är att vi bör vara muslimer och bete oss som muslimer. De längre svaren är många och långa. Mitt tillägg i denna stund är att jag låter frågeställaren reflektera över min fria svenska tolkning av det råd som Mawlāy al-ʿArabī al-Darqāwī (d. 1239/1823) gav till sina elever i ett av sina brev:

”Sysselsätt er med det som er Herre har beordrat er. Det är inte er uppgift att ta hand om de som försöker åsamka er skada – oavsett om de kommer från era egna led eller andra. Om ni avstår från att försöka övervinna dem för er egen skull så kommer Allah hjälpa er och ta hand om er situation. Men om ni försöker övervinna dem för er själva och tror att ni själva kan ta hand om situationen, då kommer Allah att överlåta ansvaret till era egna egon och de är inte kapabla till någonting. Allah, däremot, har makten över allting.

Den store shaykhen och gudsvännen Qāsim al-Khaṣāṣī, må Allah vara nöjd med honom, sade: ’Sysselsätt dig aldrig med de som försöker skada dig, utan sysselsätt dig med Allah så kommer Han att hindra dem från att skada dig. Det är nämligen Allah som har låtit dem störa dig för att testa dina anspråk på uppriktighet (ṣidq).’ Många människor misstar sig i denna fråga. De sysselsätter sig med de som åsamkar dem skada, vilket leder till att skadan fortgår samtidigt som de själva drar på sig synder. Om de bara återvände till Allah så skulle Han försvara dem från de som försöker skada dem och lösa deras situation. Frid över er!”

Skriv en kommentar