Att avbryta frivilliga handlingar

november 5, 2017 Ingen kommentar »
Att avbryta frivilliga handlingar

Fråga: Måste man göra om en frivillig bön om man avbryter den?

Svar:

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Om man avbryter en frivillig bön med mening utan ursäkt ska man börja om och fullborda den. Grunden för frivilliga handlingar, enligt malikiskolan, är att de inte blir obligatoriska genom att man påbörjar dem och att man inte behöver göra om dem om man avbryter dem. Koranversen som lyder ”Troende! Lyd Allah och lyd sändebudet och omintetgör inte era handlingar!” (47:33) tolkas som en referens till kufr efter īmān, vilket är det uppenbara i förhållande till versens sammanhang. Malikiskolan gör dock undantag för sju frivilliga handlingar som blir obligatoriska att fullborda om man inleder dem och som man, i sex av fallen, måste göra om och fullborda om man avbryter dem med mening utan ursäkt. Dessa sex saker som man måste göra om kan rimmas ihop enligt följande:

Bönen och fastan och därefter iʿtikāf
Och både ajj och ʿumra och sedan ṭawāf

Ja, dessa frivilliga handlingar görs om
Om man utan en ursäkt har avbrutit dom

De sex frivilliga handlingar måste göras om ifall man avbryter dem med mening utan ursäkt är således (1) frivillig bön, (2) frivillig fasta, (3) iʿtikāf, (4) frivillig ḥajj, (5) ʿumra och (6) ṭawāf. Dessa frivilliga handlingar blir även obligatoriska att fullborda genom att man påbörjar dem. Den sjunde frivilliga handlingen som blir obligatorisk att fullborda genom att man påbörjar den är bönen bakom en imām. De lärda påpekar dock att om man skulle avbryta den – trots att man egentligen måste fullborda den –  så behöver man inte göra om den bakom imamen, utan det räcker att man utför den själv.

Källa: ʿAbdallāh b. al-Ḥājj Ibrāhīm al-ʿAlawī, Nashr al-bunūd ʿalā marāqī al-suʿūd.

Skriv en kommentar