Islam måste rymmas i offentligheten

november 8, 2017 Ingen kommentar »
Islam måste rymmas i offentligheten

 ”Allah förändrar inte människornas tillstånd förrän de förändrar vad de har i sig själva.
När Allah vill ont för ett folk finns det inget som kan avvärja det;
de har ingen beskyddare utom Han.” (13:11)

 • Muslimska röster behövs i offentligheten, men det kräver att de baseras på islams troslära (ʿaqīda) och juridiska förståelse (fiqh) – inte vänsterorienterade teorier och ideologier. (1)
 • Nästintill de enda som faktiskt får komma till tals om islam i svensk media (radio, tevesoffor och i tidningarna) är vänsterislamister som tycks mer intresserade av vänsterpolitik än islam och mer måna om människors hudfärg än deras tro och handlingar.
 • Muslimerna är ”den mellersta gemenskapen” (ummatan wasata) vilket politiskt sett innebär en självständig position bortom höger- och vänsterskalan. 
 • Moderat eller liberal extremism (där man förnekar saker som är maʿlūm min al-dīn bi-l-ḍarūra eller ”allmänt kända grunder i religionen”) är lika beklagligt som våldsbejakande extremism och vänstermuslimistisk extremism (2)
 • Det är sant att muslimer tenderar att placeras i antingen extremist- eller moderatfacket. Lösningen för att få fram muslimska röster – som utgår från islams grundläggande värderingar – i det offentliga samtalet är naturligtvis inte att ersätta islams värderingar med olika vänsterorienterade teorier och ideologer. 
 • Ingen människa, varken muslim eller icke-muslim, förtjänar att osmakligt misstänkliggöras baserat på ”skuld genom sammankoppling” eller utsättas för hätska drev i sociala medier. Ingen människa förtjänar, ur ett muslimskt perspektiv, att kallas extremist förrän vederbörande på ett extremt sätt har stridit mot islams grundläggande läror. Alla medborgare i Sverige, muslimer och icke-muslimer, enligt både svensk sekulär lag och enligt shari’a, äger rätten att umgås med vemhelst de önskar.  Därutöver råder yttrandefrihet och det är av värde att alla muslimska röster kommer till tals utan att de ska skrämmas till tystnad. 
 • Sverige är ett land där medborgaren fritt kan välja sina ideologiska preferenser, inklusive vänstervridna sådana. Ur ett muslimskt perspektiv är det dock ytterst olämpligt att göra anti-islamska värderingar till en del av religionen; detta kallas för ogrundad innovation (bidʿa) och är en form av villfarelse (ḍalāla). (3)
 • Högervridning av islams läror är lika illa som vänstervridning. Det senare är dock för tillfället ett större ideologiskt problem bland unga muslimer i Sverige. När eller om det uppstår en högervriden feltolkning av islam i Sverige så ska det naturligtvis motarbetas på samma sätt som det varnas för vänstervridna feltolkningar.
 • Att ständigt få komma till tals i skattefinansierad media och på andra skattefinansierade plattformar är nog inte är att vara nedtystad och osynliggjord. Det är inget som helst fel i att komma till tals i skattefinansierad media, tvärtom är det av godo att använda sig av alla tillgängliga kanaler för att få ut ett muslimskt budskap. Men att då samtidigt hävda sig vara nedtystad och förtryckt är inte korrekt. 
 • I stort är begreppet ”madhlūm” (förtryckt) ett missförstått begrepp som används alltför lättvindigt i den bekväma kontext svenska muslimer lever i. Fenomenet att ropa varg skapar begreppsinflation och till slut förlorar begreppet helt sitt värde. Att hävda sig vara förtryckt som muslim i Sverige är en kränkning av alla de muslimer som verkligen lever eller levt under riktigt förtryck, både i vår samtid och i vår muslimska historia, för att inte nämna hur det kränker sändebudet ﷺ och hans följeslagare.
 • Det är sorgligt att det slösas bort modiga, rakryggiga och förträffliga muslimska skrivförmågor och vassa intellekt och ett drivet engagemang på bid’a. Varje varmt hjärta som bultar för muslimernas väl och alla utsatta människors väl samt varje muslim med framåtanda och retorisk förmåga är en enorm resurs om det brukas till att ödmjukt presentera islam till icke-muslimerna i detta land så att deras rädslor kan botas. När vackra och engagerade muslimer med ömmande hjärtan använder sina talanger på fel sätt är det något att begråta och sörja. Sverige är i behov av en förenande islam och ingen behöver mer polarisering.

”Den Dag då förtryckaren biter sig i handen i förtvivlan och ropar:
’Om jag ändå hade följt sändebudets väg! Nu är jag förlorad!
Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den-och-den.
Han ledde mig vilse, bort från Påminnelsen efter att den hade nått mig.’
Satan lämnar alltid människan i sticket.” (25:27–9)


Fotnot 1: För vidare läsning om detta fenomen utifrån ett shari’a-perspektiv, läs ’Abd al-Shakur Brooks råd till muslimska aktivister här.

Fotnot 2: För vidare läsning om vad maʿlūm min al-dīn bi-l-ḍarūra är klicka här. 

Fotnot 3: För vidare läsning om vad bid’a är klicka här.

Skriv en kommentar