Varför denna kritik mot vänster och inte höger?

januari 17, 2018 3 Kommentarer »
Varför denna kritik mot vänster och inte höger?

Fråga: 

Varför kritiserar ni ständigt vänster-bid’a och inte höger-bid’a?
Allierar ni er med svenska högern ? 

Svar:

Nej, nej, nej. Tankesmedjan är inte allierad med något parti överhuvudtaget, varken högerut eller vänsterut på den politiska skalan. Vi förespråkar inte socialism, kommunism, fascism, feminism, nationalism, liberalism eller någon annan politisk ideologi. Vi förespråkar inget annat än islam så som den tolkats av de rättslärda genom tiderna.
***
1. Det som avses med innovation (bid’a) i det här sammanhanget är saker som tillskrivs islam utan grund i Koranen och den profetiska traditionen. Det är därmed skillnad på människor som blott sympatiserar med högern eller med vänstern och människor som tar ett aktivt ställningstagande för endera läger och aktivt propagerar höger- eller vänsterideologier i islams namn. Det förra är ett privatpolitiskt ställningstagande som inte direkt påverkar omgivningen, emedan det senare är religiöst förkastligt eftersom det innebär att man hävdar att dessa vänster- eller högeridéer har något med islam att göra. Förkastliga innovationer (bid’a) inbegriper inte alla nya fenomen i allmänhet, utan sådant som utan bevis tillskrivs islam och därmed vilseleder muslimer att tro att deras handling har med islam att göra eller leder till Guds förnöjsamhet.
***
2. Man kan inte förväntas fördöma det onda (munkar) man aldrig har sett. Det är förhållandevis få praktiserande muslimer – om någon överhuvudtaget – som propagerar för högerideologier. Däremot finns det massor av muslimer i Sverige som har anammat olika vänsterideologier och aktivt kallar omgivningen till dem. Det finns måhända många ex-muslimer eller s.k. ”kulturmuslimer” som allierat sig med högern, men detta betraktas i så fall som ett fenomen utanför den religiösa sfär man kan påverka genom att påminna de muslimska massorna om religionens grundvalar.
***
3. Rättsvetenskaplig förståelse (fiqh) handlar om att prioritera. Att högeridéer propageras i islams namn och tillskrivs islam bland praktiserande muslimer är, så vitt vi känner till, ett relativt begränsat fenomen – om det ens existerar. Att däremot vänsteridéer propageras i islams namn och tillskrivs islam bland praktiserande muslimer är, som alla känner till, ett utbrett fenomen. Att ta itu med ett större problem före ett mindre (eller icke-existerande) problem är en grundläggande prioriteringsprincip som alla människor förstår.
***
4. Det är av värde att upplysa muslimer om idéer som strider mot islams grundläggande budskap. Om ”höger-bid’a” dyker upp och påverkar muslimerna negativt måste vi naturligtvis ta itu med det.
***
5. Vi betraktar varningen för vänsterideologier som en försummad aspekt när det gäller motarbetande av det onda (nahy ’an al-munkar) eftersom flera företrädare för muslimerna, inklusive ett stort antal imamer och predikanter, i själva verket allierar sig med de som aktivt propagerar vänsteridéer i islams namn. Än så länge har vi inte sett några imamer eller predikanter alliera sig med högerpartier och propagera högeridéer i islams namn i någon större skala – åtminstone inte som vi känner till.
Wahb ibn Munabbih, elev till följeslagaren ibn ’Abbas, sade:
Sannerligen har allt en mitt med två ändar. Om du håller fast i en ände kommer den andra svikta. Om du håller fast i mitten kommer bägge ändar vara balanserade. Du måste söka efter medelpunkten i alla frågor.

3 kommentarer

 1. Edin 18 januari, 2018 på 10:05 - Reply

  Hej,

  jag förstår vad ni menar. Dock tar ni inte hänsyn till att eftersom det inte finns en gemensam enhetlig ummah så identifierar många muslimer sig med politik som står närms ”Islam”.

  Efetsom koranen uppmanar alla människor att tänka, reflekterea första, studera koranen själv så kommer min tolkning av Islam och anarkism.

  Koranen stöder inga nationer, kungar, teokratisk herarki eller imam ”auktoritet”, kapitalism.

  Koranen förespråkar autonomitet, direkt demokrati, deltagande ekonomi och kollektivism.

  Den ända akturiteten är Allah ord – insperation.

  Med vänlig hälsning

  Edin

  • Edin 18 januari, 2018 på 10:07 - Reply

   Så problemet är så långe det inte finns en gemensam ummah utan massa sekter så kommer dessvärre muslimer identifierasig politisk utifrån deras förståelse av koranen eller religösa intresse frågor.

  • Edin 18 januari, 2018 på 10:28 - Reply

   Koranen tar också avstånd och ställning mot rasism, sexism, xenophobis, slavar osv

Skriv en kommentar