Kan man be framför imamen?

januari 20, 2018 Ingen kommentar »
Kan man be framför imamen?

Fråga:

Vad händer om man ber framför eller vid sidan av imamen i en gemensam bön?

Svar:

I Guds namn. Khalil säger i sin Mukhtasar angående de saker som är ogillade (makrūh) under den gemensamma bönen: ”…och [det är ogillat utföra bönen] framför imamen [eller vid sidan av honom] utan en nödvändig anledning (bi-lā ḍarūra).” Bönen är således, som al-Dasūqī förklarar i sin Ḥāshiya, giltig även om det är ogillat (makrūh) om det sker utan en nödvändig anledning. Det innebär även att det inte är ogillat om det sker på grund av en nödvändighet, såsom att det inte finns tillräckligt med plats bakom imamen på böneplatsen eller något liknande. Även al-Qāḍī ʿIyāḍ säger likaså i al-Iʿlām bi-qawāʿid ḥudūd al-islām: ”[Det är även ogillat] att de som följer imamen står framför imamen eller vid sidan av honom.”

Skriv en kommentar