Är insekter orena och förbjudna att äta?

mars 28, 2018 Ingen kommentar »
Är insekter orena och förbjudna att äta?

Fråga:

Är insekter orena och förbjudna att äta enligt malikiskolan?

Svar:

I Guds namn. Standardåsikten i malikiskolan är att djur som saknar rinnande eller pumpande blod (nafs sāʾila) – såsom insekter – inte blir orena när de dör. Al-Qaḍī ʿIyād ger exemplen ”flugor, gräshoppor och maskar som bildas i frukter”. Det finns även en alternativ åsikt att de blir orena.

Enligt standardåsikten är det inte tillåtet att äta sådana djur, eller insekter, såtillvida de inte har ”slaktats” (dvs. genom man säger basmala och dödar dem på ett, beroende på djurets form, passande sätt – t.ex. genom att koka dem). Det finns även en alternativ åsikt att de inte behöver ”slaktas”.

Därmed finns det tre åsikter i skolan:

  • Att ”icke-slaktade” insekter är rena och tillåtna att äta.
  • Att ”icke-slaktade” insekter är orena och förbjudna att äta.
  • Att ”icke-slaktade” insekter är rena, men förbjudna att äta och att de blir tillåtna att äta om de ”slaktas”.

Den tredje åsikten är standardåsikten (al-mashhūr) i malikiskolan.

(Texten ovan är en sammanfattning av al-Qabbābs diskussion i hans kommentar på al-Qāḍī ʿIyāḍs al-Iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām.)

Skriv en kommentar