Sju profetiska befallningar till Sveriges muslimer

juli 6, 2018 Ingen kommentar »
Sju profetiska befallningar till Sveriges muslimer

Följeslagaren Abu Dharr al-Ghifari återberättade att sändebudet ﷺ befallt honom sju ting:

”Min näre vän (khalil) befallde mig sju saker:

1. Att älska de fattiga och stå dem nära [däribland att bistå de fattiga och hjälpa dem utifrån den profetiska traditionen, inte utifrån moderna politiska ideologier].

2. Att jämföra mig med de som har mindre än mig själv och att inte jämföra mig med de som har mer [däribland att sluta upp med det materialistiska privilegieparadigmet – läs mer här].

3. Att hålla fast vid familjebanden även om de vänder mig ryggen [däribland att inte hata sina egna och deras kultur – läs mer här].

4. Att inte tigga om något från någon [däribland att sluta upp med bidragstagande förutom i situationer av absolut nödtvång  – läs mer här].

5. Att tala sanningen även om den är bitter [däribland att erkänna våra fel som muslimsk gemenskap i syfte att kunna ta itu med dem och kollektivt förbättra oss – läs mer här].

6. Att inte vara ängsligt rädd för kritikernas klander [däribland att sluta ropa ”islamofobi” så fort någon säger något någon av oss inte uppskattar – läs mer här].

7. Och att ständigt upprepa: ”det finns ingen makt och ingen styrka annat än från Gud” för dessa ord tillhör en skatt under Guds tron [vilket inbegriper att minnas Gud och inte vara rädda för politiker eller tråna efter andras skatter].

(Musnad Ahmad)

En av de extraherade visdomarna i denna hadith är att Abu Dharr benämner sändebudet ﷺ som sin nära vän. Det är precis det förhållningssättet som svenska muslimer bör ha till mänsklighetens mästare ﷺ. Det är så vi än idag, valåret 2018, bör betrakta det arv som vi är befallda att förvalta i denna nordliga terräng. Den vän ﷺ som bara vill oss väl talar till oss svenska muslimer genom sin vän. Denna hadith har färdats genom människa efter människa fram till dess att den skrevs ner. Varje människa i kedjan har bevarat den genom en obruten länk. Generation efter generation av muslimer har förstått och internaliserat denna lära. Det budskap som återberättelsen förmedlar har varit normativ standardislam genom hela den muslimska historien. Vi bör inte sälja detta arv för småpengar eller avvika från våra förfäders stig.

Skriv en kommentar