Regnbön och framtidsfrön

juli 20, 2018 Ingen kommentar »
Regnbön och framtidsfrön

Fler och fler muslimska församlingar samlas nu under bar himmel för att gagna landet, jorden och folket. Svenska muslimer går man ur huse för att åkalla Gud och släcka landets bränder med gudsförtröstan och människokärlek. Sverige bevattnas nu av muslimernas kärlek, så som sig bör. Landets jordar törstar och folket törstar efter altruistisk islam. Må regndroppar falla över allt och alla, över åkrar och människor och djur samt människor som beter sig som djur. Vi ber för att alla ska skänkas svalka. Vårt bidrag och stöd för de församlingar som ber regnbönen är dessa tio punkter ur al-Qāḍī ʿIyāḍs al-Iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-islām:

Bönen om regn (ṣalāt al-istisqāʾ) är en sunna-bön.

Dess särskilda sunna-delar är tio:

1. Att man går till ett stort, öppet område (ṣaḥrāʾ) för att utföra bönen såtillvida det inte föreligger en ursäkt att inte göra det.

2. Att en imam leder bönen.

3. Att be den i gemenskap.

4. Att gå till fots till bönen och bära enkla kläder och utelämna all utsmyckning.

5. Att öppet visa sitt armod och sin undergivenhet (khushūʿ).

6. Att utföra bönen i två bönecykler.

7. Att recitera Koranen högt och att recitera Sūrat al-Aʿlā eller något liknande i de två bönecyklerna.

8. Predikan efter bönen på samma sätt som under de två högtiderna.

9. Att be Gud om förlåtelse (istighfār) och att åkalla Gud (duʿāʾ) mycket under bönen. Man uttalar dock inte Allāhu akbar [som i högtidsbönerna] och man åkallar inte för ledarnas skull.

10. Att vända manteln ut och in.

Skriv en kommentar