Nasiri du’a – för svenska hjärtan valåret 2018

juli 21, 2018 Ingen kommentar »
Nasiri du’a – för svenska hjärtan valåret 2018

I tider av prövningar och svårigheter tar muslimer sin tillflykt till Allah, den Allsmäktige, som ensam kan avvärja allt ont. Han säger i Koranen:

Anropa mig så ska Jag svara er” (40:60)

Nasiri-åkallelsen (al-duʿāʾ al-nāṣirī) är en rimmad åkallalese på vers som författades av Ibn Nāṣir (d. 1085/1674–5). Den har reciterats framförallt i Marocko under svåra tider, särskilt vid tider av förtryck och ockupation. Åkallelse är den troendes vapen. I Marocko reciterades Nāṣirī-åkallelsen i koranskolor och moskéer. Under den franska ockupationen blev den känd som ”Ibn Nāṣirs svärd”. Den var så verksam att den förbjöds av regimen (se här).

I valtider som dessa förväntar sig många muslimer att staten ska ta hand om saker de själva är ansvariga för och likaså beskyller de staten för saker de själva är ansvariga för. Bara bön och dikt kan rädda folk ur detta.

Nedan följer en omkskrivning av Ibn Nāṣirs åkallelse, författad för en svensk kontext med en fri utgångspunkt i originalet.

I valet och kvalet 2018 

– ett stöd i nöd för svenska muslimer

***

Du vars outsinliga nåd är vår tillflykt.

Du hos vilken den nödställde söker skydd från val och kval.

Du vars förlåtelse är nära när vi väljer fel.

Du som besvarar varje uppriktig åkallan.

Du som hjälper de utsatta. Vi söker Din hjälp.

Du är tillräcklig för oss och räcker oss nog.

Det finns inget mäktigare än Din allmakt.

Det finns inga valsedlar som rår över Din styrka.

Inför Ditt herravälde sänker de jordiska härskarna sina huvuden.

Du upphöjer och sänker den Du vill genom Ditt upphöjda val.

Allting bestäms av Dig allena.

Det yttersta valet vilar i Din hand.

Vi har räckt över valet till Dig.

Vi har tillkännagivit vår maktlöshet inför Dig.

Var nådig mot oss, i vår vanmäktighet.

Se vad andra gjort mot oss och se vad vi ställt till med själva.

Vårt antal har ökat men splittringarna har ökat vår bräcklighet.

Vi har försvagat oss genom att ta istället för att ge.

Nu står vi här nödställda och utblottade inför Dig.

Du vars kungadöme omfattar alla jordiska kungadömen och republiker.

Vi vänder oss bort från höger och vänster och riktar oss mot Ditt anlete.

Vägen är rak även i dimma, omslut oss i denna ödestimma.

Du som är den fattiges berikare och den rikes befriare.

Vi sätter vår tillit till Dig allena.

Du som inte tillhör något folkslag eller någon riksdag.

Vi ber Dig att skänka oss insikt att se och hålla fast vid sanningen.

Vi förväntar oss ingen hjälp från höger eller vänster utan från Dig allena.

Du är den som vägleder oss när vi går vilse.

Du är den som förlåter oss när vi misslyckas.

Din kunskap omsluter skapelsen, likaså Din nåd och Din ömhet.

Din kärlek omsluter alla länder och når alla stränder.

Ditt sändebud sändes som en varm nåd även till kalla nord.

Du vars vägledning räcker till för alla folk.

Du vars bidrag är det enda bidrag vi vill ha.

Du som bistår den som från andra bidrag avstår.

Vi förlitar oss på Dig som skydd bortom anställningsskydd och försäkringsklydd.

Du skänker oss vårt dagliga bröd och räddar oss från andlig död.

Vi har tappat självständighetens åror och har förlist på okunskapens hav.

Vi har gått vilse och bara Du kan leda oss rätt.

Vi famlar i blindo, så skänk oss stadig blick.

Vi höjer våra händer och sätter våra förhoppningar till dig.

Var mild mot oss i det Du bestämt och gör oss nöjda med det Du är nöjd med.

Skänk oss insikten att svårigheterna är illusioner.

Stärk oss med sunnanvindens bris.

Ge oss andrum från de som förstör detta land.

Begränsa fördärvet till de som söker det på barrikaderna.

Låt dem dekonstruera sig själva till postexistens.

Rädda oss från de som klär sig i stövlar och uniform och de som skriker om norm.

Återställ de sunda normer som de förstört.

Vänd deras onda planer mot dem själva.

Öka det som de vill minska och minska det som de vill öka.

O Gud, påskynda de vilsnas vägledning, Du som vill alla väl.

O Gud, rädda oss undan kärlek till det jordiska och hat mot det nordiska.

Ingen kan stå emot när Du vägleder.

O Herre, O Herre, genom Ditt beskydd och Din styrka samlar vi oss i led efter led.

O Herre, O Herre, låt oss stå hand i hand och inte söka tand för tand.

O Herre, O Herre, ge oss måtta och gör oss starka att bojkotta riksdagens åtta.

Var med oss och inte emot oss och låt oss aldrig förlita oss på oss själva.

Vi står vapenlösa och hade vi haft beväpning hade det ändå inte hjälpt.

Vi söker inget annat än Din hjälp.

Vi sätter våra förhoppningar till Dig för det Du säger är vad som sker.

Vår Herre, vår Herre, genom Dig söker vi medlen.

Vår Herre, vår Herre, skänk oss stadiga fötter när vi färdas på Din jord.

O Gud, bevara våra barn och ge dem riktig utbildning istället för kommunal inbillning.

O Gud, gör oss ärliga och framgångsrika i handel.

O Gud, acceptera oss som Dina trälar och rädda oss från att sälja våra själar.

Gör detta land till sanningens land, en tillflykt för de behövande och de utblottade.

Slut våra led överallt i detta vackra fjällhöga Nord.

Stärk oss i visshet och vishet och gör oss orädda inför riksdagens dekret.

Vi förtrycker oss själva på egen hand, Herre rädda oss i detta land.

Vi ber Dig genom vår tacksamhet för det goda Du ger oss genom människor.

O Herre, vi äger ingenting utom det Du skänker oss.

Vi har inga behov annat än behovet av Dig.

Vi suktar inte att äga det Du inte gett oss.

O Herre, bota vår rädsla för varandra och från att andra klandra.

Gör våra ord och handlingar ett med sunnan.

Sätt våra hjärtan i brand i Svealand.

Upplys oss genom kärlek för Din profet och rädda oss från feghet.

Skydda oss från Giftet och Dövheten och ge oss immunitet och hörsamhet.

Låt oss kombinera kunskap och handling och rikta vårt sikte till det bestående goda.

Håll oss innanför sunnans gärdsgård och bespara oss klivet ut i splittringens snårskog.

Herre, samla oss under profetens fana och låt oss inte snöa in på Fanons bana.

Herre, sätt vår ungdom i blom och hör våra böner för våra vilsna söner.

Herre, få oss att refusera blå moderat och röd kamrat och totalitär stat.

Herre, rädda oss från hat och tjat och tomt prat på våra tungor.

Herre, rädda oss från vänstervåg och demonstrationståg.

Herre, rädda oss från högerpolitik och brun arsenik.

Skänk framgång till de som vårdar religionen.

Öppna muslimernas plånböcker och våra barns skolböcker.

Gör våra barn till sanningen tjänstefolk och rädda dem från skolk.

Skänk oss en ledare som tror på Gud och hörsammar Dina bud.

Skänk våra ungdomar tröst och rädda oss från valet i höst.

Skänk oss större självrannsakan och inte större del av bidragskakan.

Skänk oss mod att stå emot postmodernismens flod.

Rädda oss genom vår egen lag och inte genom bidrag.

Rädda oss från förbjudna reformer och förbjudna normer.

Rädda oss från inbillning och ge oss urskillning.

Skänk seger åt vår muhammadanska väg och gör dess slut lika stark som dess begynnelse.

Bevilja oss raka ryggar som böjs för Dig allena.

Vi behöver inga mikrofoner för böneutropet men låt dess budskap nå folkets hjärtan.

O Gud, välsigna profeten på det bästa sätt – genom vilken Sverige kan erhålla vett.

O Gud, välsigna kärlekens trupper som kämpar för alla folkgrupper.

Hjälp oss hålla oss edsvurna att undvika valurna.

Hjälp oss hålla fast vid vår egen norm och inte irra oss vilse i kravens storm.

Hjälp oss minnas paradisets ängar och inte smutsiga pengar.

Vi prisar Dig, Herren vår Gud, och ber dig välsigna hans familj och följeslagare.

Skriv en kommentar