Vad kan vi lära oss av eid al-adha?

juli 6, 2022 Ingen kommentar »
Vad kan vi lära oss av eid al-adha?

När de första tio dagarna av dhul-hijja anländer är det många av oss som tänker: vad fort det gått sedan eid al-fitr; var det inte ramadan alldeles nyligen? Gud vet bäst, men det verkar som att det finns ett medvetet samband mellan dessa två högtider, samt de tio dagar som föregår dem.

De tio sista nätterna av ramadan, som innehåller laylat al-qadr i vilken Koranen uppenbarades, och firandet som följer därpå påminner oss om följande: Vi är en ny umma som träder fram på scenen; ja, vi är den sista umman, med den siste profeten, och den sista nedsända uppenbarelsen. Vi har tagit över stafettpinnen från de tidigare samfunden och nu är det vår uppgift att ta den i mål. Annorlunda uttryckt: ramadans tio sista nätter och eid al-fitr är en påminnelse om att den islamiska umman, genom att den fått ta emot Koranen och blivit ålagd att följa Profeten, är en självständig civilisation med en ny historisk uppgift.

De tio första dagarna av dhul-hijja och eid al-adha (med efterföljande ayyam al-tashriq) påminner oss istället om följande: denna nya umma måste ta sin civilisatoriska uppgift på högsta allvar och bör inte tillåtas bli dekadent! Vi får inte, likt Banu Israil, bli bekväma och självgoda. Vi får inte tillåta att islam reduceras till en kultur, eller att vår civilisation förvandlas till ett uttryck för tribalism genom att vi börjar uppfatta vår umma som ett självändamål. Islam måste förbli ’ibada (uppriktig dyrkan med inlevelse) och får inte förvandlas till ’ada (själlös vana, tomma ritualer). Det är av denna anledning – och Gud vet bäst – som vi under denna period kastas ut ur vår bekvämlighetszon genom att utföra hajj. Hajj väcker oss till liv: du är inte här på jorden för att njuta av din status som ”utvald”, du är här för att kämpa! Hajj symboliserar den ultimata manifestationen av ren och uppriktig hängivelse till Gud framför stamtänkande. Abraham är en perfekt förebild i detta avseende: han valde Gud framför allt annat och alla andra, även om han stod ensam i detta ställningstagande. Abraham var en ”umma i sig själv” (Koranen 16:120), och detta är budskapet bakom dhul-hijja och eid al-adha: även om du skulle stå helt ensam så har du en civilisatorisk uppgift att fullfölja. Vik upp ärmarna och börja jobba, och lovprisa Gud och tacka Honom för att han väglett dig: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd.

– Hamdija Begovic

Skriv en kommentar