Alla inlägg av T. Andersson

Guld- och silverdetaljer på pennor

Guld- och silverdetaljer på pennor
mars 30, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Vissa pennor har guld- och silverdetaljer i sin design. Är det tillåtet att bära och använda sådana pennor enligt malikiskolan? Svar: I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn Guds frid och välsignelse vare över profeten Muhammad och hans familj ... Läs mer »

Ska imamen göra du’a högt efter bönen?

Ska imamen göra du’a högt efter bönen?
januari 13, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Vad är den malikitiska åsikten angående att imamen gör en du’a med hög röst inför de andra bedjande efter bönen? Svar: Allt lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre Må Han välsigna vår profet Muhammad och hans familj och ... Läs mer »

Om fotboll och min far

Om fotboll och min far
augusti 13, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare och ge dem frid När en människa lyckas åstadkomma någonting gott är den första reaktionen att tacka Gud – som rår över allt ... Läs mer »

Måste man utföra vallfärden direkt eller kan man vänta?

Måste man utföra vallfärden direkt eller kan man vänta?
december 14, 2015 Ingen kommentar »

Fråga:  Är det obligatoriskt att utföra vallfärden (hajj) direkt när man har förmågan eller kan man skjuta upp det och utföra den senare trots att man har förmågan tidigare? Svar: Vallfärden (hajj) är obligatorisk för varje individ en gång i ... Läs mer »

Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim?

Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim?
oktober 28, 2015 Ingen kommentar »

Fråga: Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim? Svar:  För att besvara frågan hänvisar vi till Sadiq al-Ghiriyanis ord i Mudawwana al-fiqh al-maliki wa-adillatihi: Det är inte tillåtet för en far att gifta bort sin ... Läs mer »

Ett medinskt varningsrop angående sångliknande böneutrop

Ett medinskt varningsrop angående sångliknande böneutrop
augusti 13, 2015 Ingen kommentar »

Fråga Vad är malikiskolans åsikt angående att sjunga böneutropet med melodiös och vibrerande röst ? Svar baserat på Akhta’ al-Musallin ‘ala al-Madhhab al-Maliki   I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige Guds frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare ... Läs mer »

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan
juni 30, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av T.S. Andersson I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige Guds frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande översättning är hämtad från Sadiq al-Ghariyanis Mudawwana al-fiqh al-Maliki wa-adillatihi (1:358-60). Den består av en ... Läs mer »

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar
maj 30, 2015 En kommentar »

Sammanställd av T. S. Andersson Det är välkänt att man som böneledare inte bör utföra alltför långa böner i moskéerna. Detta baseras på hadithen som bland andra Imam Malik förmedlar i sin Muwatta’ från Abu az-Zinad från al-A’raj från Abu Hurayra att Guds sändebud ... Läs mer »

Gunnar Ekelöf om muhammedanismen

Gunnar Ekelöf om muhammedanismen
december 31, 2014 2 Kommentarer »

En av det svenska språket största poeter, Gunnar Ekelöf (1907-1968), talar i följande intervju om intellektet, det underutvecklade hjärtat och diktarens uppgift att lära människan att återigen se med hjärtat – från det innersta av varat. Med 1800-talets turkskräck bakom ... Läs mer »