Alla inlägg av Abdussalaam Nordenhök

Resor utan mahram

Resor utan mahram
maj 12, 2022 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, systrarna i vår gemenskap diskuterar sakfrågan om en kvinna kan bege sig ut på resa utan hennes mahram och huruvida den tillåtna resans längd ska mätas i tidsenheter (antal dagar) eller i färdsträcka (antal kilometer). Skulle du ... Läs mer »

Kort analys av bokbålen i Sverige under ramadan 2022

Kort analys av bokbålen i Sverige under ramadan 2022
april 20, 2022 En kommentar »

Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när de okunniga vill [provocera dem med] sitt tal, svarar de med fredshälsningen. (Koranen, 25:63) Det står nu klart[1] att kriminella element i samhället använt Paludans ... Läs mer »

Bör muslimer ta statliga bidrag?

Bör muslimer ta statliga bidrag?
oktober 3, 2019 6 Kommentarer »

Fråga: Hedervärde lärare, bör muslimerna i Väst ta emot statliga bidrag eller inte? Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Beskattning är enligt muslimsk etik och juridik, som praxis och koncept, att man felaktigt genom implicit eller explicit hot, tvång eller ... Läs mer »

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Hämtat från verket Intisâr al-faqîr al-sâlik li tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andalusiske mästaren al-Râ’i (f.782 AH/1380 e.v.t) från Granada Översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Abd al-Wahhab sade i sitt verk Mumahhad: Enligt oss (Malikiyyah) är ... Läs mer »

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå bland människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud (3:110) Detta är två religiösa plikter (farīdatān) som utgör islams själva nav. Gud ... Läs mer »

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Malikiyya.se vill uppmärksamma läsaren på att denna passage nedan är hämtat ur ett längre verk, Idah al-dalalat fi sama’ al-alat, författat av den förnämlige juristen Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi, en av de absoluta giganterna inom hanafiskolan. Vi publicerar denna text för att ... Läs mer »

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?
oktober 3, 2019 3 Kommentarer »

  En fatwa av Muhammad ibn Adam al-Kawtharī Dār al-Iftā’, Leicester, UK, följer nedan i röd text. Fatwan undersöks och granskas därefter av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani.   Fråga: Att köpa aktier med syfte att tjäna pengar – vad är dess ... Läs mer »

Värdenihilistisk islam?

Värdenihilistisk islam?
februari 12, 2019 En kommentar »

Makrūh – betyder det förhatlighet eller ”bara ogillat”? Är det ens viktigt?  Hur bör man översätta det arabiska ordet karaha till svenska? Betyder det ogillat, klandervärt eller förhatligt? Roten är bokstäverna kāf, rāʾ, hāʾ och verbet kariha betyder bland annat att äcklas, att ... Läs mer »

Respekten för den starke

Respekten för den starke
september 27, 2018 Ingen kommentar »

Guds sändebud ﷺ sade: Den starke troende är bättre än den svage troende. (Sahih Muslim) Att islam högaktar den starke och oberoende ledaren ska inte missförstås som vare sig framgångsteologi eller som ett förakt för svaga människor. Med detta i ... Läs mer »