Alla inlägg av Abdussalaam Nordenhök

Två frågor om Ramadans okränkbarhet – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Två frågor om Ramadans okränkbarhet – utifrån ett malikitiskt perspektiv
maj 30, 2017 Ingen kommentar »

Två frågor besvarade utifrån ett malikitiskt perspektiv av Shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani *** Fråga nr 1: Är det tillåtet att ge mat till icke-muslimer under Ramadan? Till exempel, att skänka mat till fattiga människor under denna välsignade månad. Svar nr ... Läs mer »

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan
maj 26, 2017 Kommentarer inaktiverade för Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Imam al-Bayhaqi (رحمه الله) sade: [Allah] är inte stadgad (istiqrar) på en plats (makan) och Han har inte ”fysisk” kontakt (mumassah) med någonting från Sin skapelse. Han är ”etablerad” (mustawin) på Sin Tron (al-´Arsh) så som det har förmedlats [i ... Läs mer »

Guds nuzul till den lägsta himlen

Guds nuzul till den lägsta himlen
april 30, 2017 Ingen kommentar »

Imam al-Baji al-maliki (d.1081) säger i al-Muntaqa sharh al-Muwatta’ 1:357 då han förklarar betydelsen av Allahs nuzul (ordagrant ”nedstigande”) till den närmaste himlen under den sista tredjedelen av natten: Profeten ﷺ  sade att vår Herre den Upphöjde nedstiger varje natt till ... Läs mer »

Europadumstolens dumslut om slöjan

Europadumstolens dumslut om slöjan
mars 20, 2017 En kommentar »

Fråga: Europadomstolen har fastslagit att det inte går emot mänskliga rättigheter eller utgör ett lagbrott om ett privat företag inte anställer kvinnor i slöja. Vad är domen i shari’a i denna sakfråga, och hur ska de europeiska muslimerna reagera på ... Läs mer »

Svensk islam?

Svensk islam?
februari 16, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Vad utgör den barriär som hindrar islam från att vara en inhemsk religion i Sverige? Svar av imam Abdassamad Clarke: När man skriver om islam i Väst så måste det mest angelägna ämnet vara islams relation till vårt postmoderna ... Läs mer »

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?
november 4, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: Assalamu ’alaykum, Om en kvinna som försörjs av sin make ändå väljer att gå ut och arbeta, måste hon då bidra ekonomiskt till hushållet? Svar av shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani:  Wa-’alaykumus-salam Den traditionella positionen i vår fiqh är att ... Läs mer »

Sökes: En ny elit

Sökes: En ny elit
augusti 29, 2016 Ingen kommentar »

Shaykh Ahmad ‘Ali al-Adani  (biografi)  En av grundreglerna (qawā`id) inom Mālikiyya, som uppstod bland experterna inom islamisk politik politics (siyāsa shar`iyya), säger: ”Närhelst ett behov uppstår så träder eliten i samhället (ahl al-hall wa’l-’aqd) fram och ikläder sig rollen som ... Läs mer »

Finns det ursäkter för bilbränder?

Finns det ursäkter för bilbränder?
augusti 25, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:   As-salamu ´alaykum. Vi upplever just nu en serie bilbränder i vår stad, och risken finns att det är muslimsk ungdom som ligger bakom. Vad är domen i shari’a för en baligh (vuxen individ) som bränner ner andras egendom, ... Läs mer »

Att offentliggöra sin olydnad

Att offentliggöra sin olydnad
augusti 23, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Vad är innebörden i hadithen i Sahih Bukhari, ”Hela min umma är förlåten utom mujāhirīn…” (kullu ummati ma ’afa illa mujahirin). Handlar ordet mujāhirīn om de män och kvinnor som tar fotografier på sig själva utan ordentlig klädsel och ... Läs mer »