Alla inlägg av Abdussalaam Nordenhök

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?
november 4, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: Assalamu ’alaykum, Om en kvinna som försörjs av sin make ändå väljer att gå ut och arbeta, måste hon då bidra ekonomiskt till hushållet? Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:  Wa-’alaykumus-salam Den traditionella positionen i vår fiqh är att ... Läs mer »

Sökes: En ny elit

Sökes: En ny elit
augusti 29, 2016 Ingen kommentar »

Shaykh Ahmad ’Ali al-Adani  (biografi)  En av grundreglerna (qawā`id) inom Mālikiyya, som uppstod bland experterna inom islamisk politik politics (siyāsa shar`iyya), säger: ”Närhelst ett behov uppstår så träder eliten i samhället (ahl al-hall wa’l-’aqd) fram och ikläder sig rollen som ... Läs mer »

Finns det ursäkter för bilbränder?

Finns det ursäkter för bilbränder?
augusti 25, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:   As-salamu ´alaykum. Vi upplever just nu en serie bilbränder i vår stad, och risken finns att det är muslimsk ungdom som ligger bakom. Vad är domen i shari’a för en baligh (vuxen individ) som bränner ner andras egendom, ... Läs mer »

Att offentliggöra sin olydnad

Att offentliggöra sin olydnad
augusti 23, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Vad är innebörden i hadithen i Sahih Bukhari, ”Hela min umma är förlåten utom mujāhirīn…” (kullu ummati ma ’afa illa mujahirin). Handlar ordet mujāhirīn om de män och kvinnor som tar fotografier på sig själva utan ordentlig klädsel och ... Läs mer »

Diskriminering och kvotering

Diskriminering och kvotering
juli 20, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: As-salaamu ´alaykum, Hur ser man på diskriminering på arbetsmarknaden utifrån ett shari’a-perspektiv? Är kvotering lösningen? I samhälleliga angelägenheter så som på den europeiska arbetsmarknaden, föreligger det något juridisk skillnad mellan ickemuslimernas privatägda företag och ickemuslimernas Stat i vad ickemuslimerna ... Läs mer »

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?
juli 15, 2016 Ingen kommentar »

Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå bland människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud (3:110) Detta är två religiösa plikter (farīdatān) som utgör islams själva nav. Gud ... Läs mer »

Finns goda innovationer?

Finns goda innovationer?
juli 7, 2016 2 Kommentarer »

Är innovation bron till sunnans evolution eller erosion? All pris tillkommer Gud, världarnas Herre. Må Han välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare.  Innovation är som Ahmad Zarruq säger: ”Tron att något leder till gudsnärhet trots att det ... Läs mer »

Svenskar, slavar och sanningen.

Svenskar, slavar och sanningen.
juli 7, 2016 En kommentar »

Den första boken om Marocko som trycktes i Sverige var Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsardömet Faz och Marocco och utkom 1757. Författaren Marcus Berg levde som slav i landet men blev friköpt. Han var dock inte ensam. Historikerna beräknar ... Läs mer »

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?
april 11, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, vi har en fråga som berör muslimernas praxis i Sverige. Enligt Abu’l-Hassan al-Ash’aris teologiska skola, den skola som följs av majoriteten av malikiterna och shafi’iterna, så är ickemuslimer mukhatabun bi furu ash-shari’a (alltså ansvariga inför Gud för ... Läs mer »