Alla inlägg av Abdussalaam Nordenhök

Finns goda innovationer?

Finns goda innovationer?
juli 7, 2016 2 Kommentarer »

Är innovation bron till sunnans evolution eller erosion? All pris tillkommer Gud, världarnas Herre. Må Han välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare.  Innovation är som Ahmad Zarruq säger: ”Tron att något leder till gudsnärhet trots att det ... Läs mer »

Svenskar, slavar och sanningen.

Svenskar, slavar och sanningen.
juli 7, 2016 En kommentar »

Den första boken om Marocko som trycktes i Sverige var Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsardömet Faz och Marocco och utkom 1757. Författaren Marcus Berg levde som slav i landet men blev friköpt. Han var dock inte ensam. Historikerna beräknar ... Läs mer »

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?
april 11, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, vi har en fråga som berör muslimernas praxis i Sverige. Enligt Abu’l-Hassan al-Ash’aris teologiska skola, den skola som följs av majoriteten av malikiterna och shafi’iterna, så är ickemuslimer mukhatabun bi furu ash-shari’a (alltså ansvariga inför Gud för ... Läs mer »

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen
april 4, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Tillhör det religionen eller är det en kulturell företeelse att stigmatisera och klandra skilda kvinnor och män? Skiljde sig profeten ﷺ från kvinnor före äktenskapet hade fullbordats? Svar: 1. Det tillhör inte islam att stigmatisera och nedvärdera skilda kvinnor ... Läs mer »

Hatar Gud skilsmässor?

Hatar Gud skilsmässor?
april 2, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Är skilsmässa makruh (klandervärt)? Svar av shaykh Nahiem Ajmal:  Makruh (förhatlighet) kategoriseras som tillåtna handlingar så som många rättslärda förklarar, däribland al-Hattab i hans Mawahib. Beträffande skilsmässa så beror det helt och hållet på orsaken. Om skilsmässan utförs som en ... Läs mer »

Dans och sång i moskén

Dans och sång i moskén
mars 17, 2016 Ingen kommentar »

Innovationen att sjunga och dansa i moskéerna Ibn al-Hajj al-Maliki (d.1256) Imamen ibn al-Hajj al-Maliki är en av de rättslärda som al-hafidh ibn Hajar al-’Asqalani återberättade mycket ifrån i sitt verk Fath al-Bari. Det mest välkända av ibn al-Hajjs verk ... Läs mer »

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation
februari 16, 2016 En kommentar »

Är det egentligen tillåtet att emigrera till icke-muslimska länder?  En juridisk hijra från komfortabel falskhet till obekväm sanning Det är många muslimer som undrar kring migrationsfrågor i vår samtid. Vi lever i en tid av stora folkomflyttningar där vissa moraliska ... Läs mer »

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack
januari 26, 2016 En kommentar »

Det finns en juridisk princip inom tolvshi’ismen enligt vilken man bör göra tvärtemot ahl al-sunna i vissa handlingar och därmed särskilja sig från dem. Denna tvärtomprincip, i ny form, har dock spridit sig under senare år bland vissa sunnitiska muslimer. Dessa muslimer ... Läs mer »

Kritik – dess komik och dess replik

Kritik – dess komik och dess replik
januari 15, 2016 En kommentar »

*** Kritik kan tas emot på en rad olika sätt. Såväl den muslimska individen och det muslimska kollektivet på lokal nivå och global nivå kan hantera mothugg med diverse tillvägagångssätt. Vi muslimer ska inte söka ickemuslimernas applåder för egen vinning ... Läs mer »