Alla inlägg av Gästskribent

Europeisk islam – essä av Hamdija Begovic

Europeisk islam – essä av Hamdija Begovic
februari 26, 2018 Ingen kommentar »

Europeisk islam – ett försök till operationalisering Ständigt talas det om denna s.k ”europeiska islam” som måste utvecklas för att vår närvaro på dessa breddgrader äntligen ska kunna bli konfliktfri i framtiden. Genom att upprätta en sådan för europeiska förhållanden ... Läs mer »

Det förljugna broderskapet – artikel av A.H Fatehali

Det förljugna broderskapet – artikel av A.H Fatehali
januari 22, 2018 Ingen kommentar »

Det förljugna broderskapet artikel av  A.H Fatehali *** Det har berättats att Sändebudet ﷺ en gång fällt uttalandet: ”Ingen av er tror, förrän ni önskar åt er broder det ni önskar åt er själva” (Bukhari) Det kan förefalla uppenbart och något ... Läs mer »

Den islamiska lagens estetik – Hamdija F Begovic

Den islamiska lagens estetik – Hamdija F Begovic
oktober 23, 2017 Ingen kommentar »

Den islamiska lagens estetik När den islamiska lagen diskuteras, i synnerhet i polemiska sammanhang, brukar den bedömas utifrån två synvinklar: en moralisk samt en praktisk. När man försvarar den brukar man således säga något i stil med: Gud har skapat ... Läs mer »

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?
januari 4, 2017 Ingen kommentar »

Fråga:   Hur ser härskarens maktbefogenhet (kalif, emir, sultan, kung, etc) ut i den sunnitiska traditionen? Att muslimerna måste lyda makthavaren om han befaller goda ting är oomtvistligt, och att muslimerna måste vägra lyda honom om han befaller något ont ... Läs mer »

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali
december 23, 2016 Ingen kommentar »

Är vi en muhammedansk umma eller en marxistisk pöbel? av A.H Fatehali Ett spöke går runt bland Europas muslimer. Mer generellt, muslimer i hela världen, men endast vår västerländska sektions belägenhet adresseras här. Det finns en växande flora med texter, ... Läs mer »

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?
juni 26, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vad har de rättslärda sagt om kvinnliga politiska ledare som styr i ett icke-kalifat? Finns det några meningsskiljaktigheter? Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:  De säger att det är ett krav för en politisk ledare att det är en ... Läs mer »

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?
juni 17, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vilka typer av tillbedjan (’ibada) kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan enligt malikiskolan? Svar: Det finns många olika saker som en menstruerande kvinna kan göra i form av tillbedjan under Ramadan trots att hon inte fastar och ber. ... Läs mer »

Tasawwuf bortom kultursufismen enligt ’Abdallah al-Ansari del 1

Tasawwuf bortom kultursufismen enligt ’Abdallah al-Ansari del 1
januari 21, 2016 2 Kommentarer »

Denne athari-skald skrev sin intima dialog med Gud med en svensk melankolisk dysterhet av värme och längtan till ett ursprung förankrat i salafs konkreta praxis. ’Abdallah al-Ansari var hanbali i fiqh (shafi’i i vissa grenar) och athari i ’aqida och ... Läs mer »

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad
januari 17, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande hadith återberättas på olika ställen i al-Bukhari’s Sahih: ’Abd Allah ibn Mas’ud, må Gud vara nöjd med honom, sade: Jag frågade Guds sändebud ﷺ ... Läs mer »