Alla inlägg av Tankesmedjan

Är verkligen cannabis haram?

Är verkligen cannabis haram?
juni 28, 2017 Ingen kommentar »

Fråga:  Vad säger de malikitiska rättslärda om cannabis? Jag har hört att det bara är makruh. Är det inte en medeltida bestraffning att prygla folk för sådana petitesser som att nyttja rusmedel? Svar: Cannabis är haram att använda i malikiskolan ... Läs mer »

Sanningens genombrott angående invandringens sammanbrott: en kortfattad kommentar på Mauricio Rojas artikel

Sanningens genombrott angående invandringens sammanbrott: en kortfattad kommentar på Mauricio Rojas artikel
juni 23, 2017 Ingen kommentar »

Av tankesmedjan Fridens trälar För 25 år sedan, i ett debattinlägg i DN, förutsåg Mauricio Rojas, likt en Sveriges Nostradamus, den svenska invandringspolitikens sammanbrott. Eftersom Rojas ord innehöll vidsynt insikt om framtiden – nuet vi lever i – är det ... Läs mer »

Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar

Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar
juni 9, 2017 Ingen kommentar »

Stockholms stadsmission sade i dagarna nej till en gåva på 85 000 kr eftersom gåvan kom från en donator vars människosyn inte är förenlig med deras egen. Som muslimer bör vi stanna upp och begrunda denna incident och se om ... Läs mer »

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige
januari 27, 2017 Ingen kommentar »

Följande text redogör för de fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor, särskilt i icke-muslimska samhällen som dagens Sverige. Punkterna avser inte att diskutera huruvida det som uppfattas som orättvisor verkligen är orättvisor eller inte. Syftet är snarare att bidra med ... Läs mer »

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu
januari 17, 2017 En kommentar »

En vanlig föreställning bland moderna historiker är att ”det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig något av historien”. De anser således att seriösa historiker inte bör syssla med historiska lärdomar eftersom (historien har visat ... Läs mer »

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring
december 20, 2016 En kommentar »

Qui tacet consentire videtur ubi loqui debuit ac potuit (Han som är tyst om en sak när han kunde och borde talat anses ha godkänt det)  *** Föreställ dig att Imam Malik sitter i den profetiska moskén i Medina. En ... Läs mer »

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan
december 5, 2016 Ingen kommentar »

Introduktion I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten, hans familj och hans följeslagare Följande text återger några klassiska malikitiska rättslärdas åsikter angående firandet av profetens ﷺ födelse den 12:e Rabi’ al-Awwal, vilket brukar betecknas mawlid. Sammanfattning: Historiskt ... Läs mer »

Får privilegierade tala om icke-privilegierade?

Får privilegierade tala om icke-privilegierade?
november 29, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hej! Min fråga berör debatten om vithet och privilegium. Det är vanligt att höra muslimer säga att vita män eller andra s.k. privilegierade grupper i samhället inte bör uttala sig om de icke-privilegierade och att man inte ska låta de ... Läs mer »

Att ifrågasätta det självklara – kriminalitet bland muslimer i Malmö

Att ifrågasätta det självklara – kriminalitet bland muslimer i Malmö
november 18, 2016 Ingen kommentar »

I Guds namn, lov och pris tillkommer Honom Välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare och alla som följer honom Gud säger i Sin bok: ”Ni som tror! Var ståndaktiga i att stå fast vid rättvisan och vittna ... Läs mer »