Alla inlägg av Tankesmedjan

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)
november 29, 2015 En kommentar »

Burlövs ungdomsgrupp och Studieförbundet Vuxenskolan hade fått i uppdrag att sätta färg på en av de stora väggarna i Burlöv center. Gruppen beslutade att måla ett antal leende människor, varav en täckte håret med slöja. Ledningen för Burlöv center beslutade ... Läs mer »

Förenklande fatwor förstör framtiden

Förenklande fatwor förstör framtiden
november 28, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt av tankesmedjan Fridens enkla trälar Under de senaste åren har det blivit allt vanligare i Europa med rättsliga utlåtanden (fatwa, pl. fatawa) som aktivt söker efter den ”enklaste” åsikten i en viss fråga i syfte att underlätta för muslimerna ... Läs mer »

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan
november 22, 2015 6 Kommentarer »

Först ska det tydliggöras att dhikr (bokstavligen ”åminnelse”) har flera betydelser. Om man avser t.ex. ömsesidig påminnelse, religiöst lärande eller lyssnande till koranläsning, så är detta en god handling som uppmuntras. Därom finns flera hadither, bland annat om att profeten ... Läs mer »

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation
november 12, 2015 Ingen kommentar »

En av de största prövningarna för den muslimska gemenskapen i vår tid är dispyten. Medan den muslimska världens politiska ledare tävlar i korruption och samhällsfördärv, tävlar muslimska grupperingar i argumentationer och debatter med varandra. Alla salafiter vet ju, exempelvis, att ... Läs mer »

Möllevångsmanifestet 2015

Möllevångsmanifestet 2015
oktober 18, 2015 2 Kommentarer »

Bilden ovan är ett minne av det gamla Möllevången år 1904. Torget är välkänt i hela landet, hyllat av de röda och fruktat av de blå. För oss som bor och arbetar här är det bara vårt kvarter, bortom idealistisk ... Läs mer »

Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?

Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?
oktober 1, 2015 En kommentar »

Det är vanligt att IS, den så kallade ”islamska staten”, fördöms som barbariska, extrema och framförallt medeltida. Detta sker bland allt från politiker och islamhatare till vanliga oskyldiga svenskar som talar utan kunskap. Det råder visserligen ingen tvekan om att ... Läs mer »

Vilka djurs avföring är oren enligt malikiskolan?

Vilka djurs avföring är oren enligt malikiskolan?
augusti 22, 2015 Ingen kommentar »

Fråga: Vilka djurs avföring anses vara oren enligt malikiskolan? Hur ligger det till med avföring från katter och hundar? Svar: I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige frid och välsignelse vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Mashhur-åsikten ... Läs mer »

Att använda sahaba som mänskliga sköldar

Att använda sahaba som mänskliga sköldar
mars 6, 2015 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn, Guds välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare. Det är välkänt att det inte är tillåtet att utnyttja profeten Muhammads ﷺ heder i personliga argumentationer eller använda det som ... Läs mer »