Allmänt

Heder, seder och brutna eder – om döttrar och islam

Heder, seder och brutna eder – om döttrar och islam
oktober 3, 2019 2 Kommentarer »

Fråga: Hej! Om islam kom för att motarbeta kontrollerande hederskultur, varför är den då så stark bland muslimerna idag? Ni har ju haft 1400 år på er att åtgärda problemen. Bespara mig från att höra det vanliga försvarstalet om att ... Läs mer »

För icke-muslimska svenskar krig mot islam?

För icke-muslimska svenskar krig mot islam?
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Vapen, bekantskapen och vetskapen Imam Ahmad ibn Hanbal sade: ”Profeten ﷺ förbjöd att man säljer vapen i krigstid”. Vad detta betyder är att det är förbjudet att engagera sig i vapenhandel med de som aktivt strider mot muslimerna. Andra handelsvaror ... Läs mer »

Islam: Religion eller kultur eller bägge?

Islam: Religion eller kultur eller bägge?
juli 31, 2019 Ingen kommentar »

Är islam en religion eller en kultur eller bägge? Kan islam verkligen existera som blott tro med en tillhörande lag? Eller sammanvävs islam ofrånkomligen med historiska skeenden, som knyter religionen till specifika tider, specifika platser och specifika kulturella sammanhang, så att ... Läs mer »

Värdenihilistisk islam?

Värdenihilistisk islam?
februari 12, 2019 En kommentar »

Makrūh – betyder det förhatlighet eller ”bara ogillat”? Är det ens viktigt?  Hur bör man översätta det arabiska ordet karaha till svenska? Betyder det ogillat, klandervärt eller förhatligt? Roten är bokstäverna kāf, rāʾ, hāʾ och verbet kariha betyder bland annat att äcklas, att ... Läs mer »

Vad är shari’a?

Vad är shari’a?
oktober 15, 2018 Ingen kommentar »

En grundläggande islamisk princip är att inte tala om sådant man saknar kunskap om. Många, men inte alla, muslimer som talar om islam förhåller sig till denna princip. Inga, eller kanske några enstaka, icke-muslimska journalister som talar om islam förhåller ... Läs mer »

Regnbön och framtidsfrön

Regnbön och framtidsfrön
juli 20, 2018 Ingen kommentar »

Fler och fler muslimska församlingar samlas nu under bar himmel för att gagna landet, jorden och folket. Svenska muslimer går man ur huse för att åkalla Gud och släcka landets bränder med gudsförtröstan och människokärlek. Sverige bevattnas nu av muslimernas ... Läs mer »

Vem är lärd? – shaykh ’Isa Husayn Johansson

Vem är lärd? – shaykh ’Isa Husayn Johansson
maj 20, 2018 Ingen kommentar »

Folk lever i en saga vars berättarnarrativ presenterar för oss att muslimerna befinner sig i en horribel och ojämförlig situation i dagsläget medan det historiskt var så mycket bättre och utopiskt, oavsett om det berör politiken, kunskapscirklarna eller människors individuella ... Läs mer »

Heter det konvertit, revertit eller bara muslim?

Heter det konvertit, revertit eller bara muslim?
mars 30, 2018 2 Kommentarer »

I Guds namn Det är vanligt att svenska muslimer använder orden revertit eller konvertit när de talar om nyblivna muslimer eller personer som någon gång efter barndomen har blivit muslimer. Verbet som används i dessa sammanhang är att revertera eller att konvertera. Båda dessa termer är ... Läs mer »

Miljösortering utanför Stockholms moské

Miljösortering utanför Stockholms moské
mars 25, 2018 Ingen kommentar »

Fråga: Stockholms kommun har tydligen placerat ut miljösorteringscontainrar vid sidogatan bredvid moskén. Är detta ett tecken på strukturell rasism? Vad kan vi göra åt denna kränkning? Svar: Nej, det är inte ett tecken på ”strukturell rasism”. Det borde vara moskéledningen ... Läs mer »

Jantelagen

Jantelagen
mars 21, 2018 Ingen kommentar »

Det finns en urskog där alla granar måste vara precis lika höga och alla fåglar måste sjunga samma sång. I det skogiga gränslandet mellan högmod (kibr) och ödmjukhet (tawadu’) finns en glänta kallad Jante. Det är emellertid inte en glänta ... Läs mer »