Aqida

Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)

Guds namn – Ibn Juzayys troslära (Del 3)
december 7, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och alla hans följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den ... Läs mer »

Guds egenskaper – Ibn Juzayys troslära (Del 2)

Guds egenskaper – Ibn Juzayys troslära (Del 2)
december 1, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och alla hans följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den ... Läs mer »

Guds existens – Ibn Juzayys troslära (Del 1)

Guds existens – Ibn Juzayys troslära (Del 1)
november 27, 2017 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Må Han välsigna profeten Muḥammad samt hans familj och följeslagare Det här är en översättning av kapitlet om trosläran i al-Qawānīn al-fiqhiyya som författades av den västerländske rättslärde Ibn Juzayy al-Kalbī från den andalusiska staden ... Läs mer »

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan
maj 26, 2017 Kommentarer inaktiverade för Al-Bayhaqi beskriver den sunnitiska ´aqidan

Imam al-Bayhaqi (رحمه الله) sade: [Allah] är inte stadgad (istiqrar) på en plats (makan) och Han har inte ”fysisk” kontakt (mumassah) med någonting från Sin skapelse. Han är ”etablerad” (mustawin) på Sin Tron (al-´Arsh) så som det har förmedlats [i ... Läs mer »

Guds nuzul till den lägsta himlen

Guds nuzul till den lägsta himlen
april 30, 2017 Ingen kommentar »

Imam al-Baji al-maliki (d.1081) säger i al-Muntaqa sharh al-Muwatta’ 1:357 då han förklarar betydelsen av Allahs nuzul (ordagrant ”nedstigande”) till den närmaste himlen under den sista tredjedelen av natten: Profeten ﷺ  sade att vår Herre den Upphöjde nedstiger varje natt till ... Läs mer »

Angående Facebook-debatter: lärdomar från Imam Malik

Angående Facebook-debatter: lärdomar från Imam Malik
augusti 6, 2016 Ingen kommentar »

En av de största prövningarna för den muslimska gemenskapen i vår tid är dispyten. Medan många av den muslimska världens politiska ledare tävlar i korruption och samhällsfördärv, tävlar många muslimska grupperingar i argumentationer och debatter med varandra. Var och en känner ... Läs mer »

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation

Nådens tystnad: Imam Malik om argumentation
november 12, 2015 Ingen kommentar »

En av de största prövningarna för den muslimska gemenskapen i vår tid är dispyten. Medan den muslimska världens politiska ledare tävlar i korruption och samhällsfördärv, tävlar muslimska grupperingar i argumentationer och debatter med varandra. Alla salafiter vet ju, exempelvis, att ... Läs mer »

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde
mars 26, 2014 Ingen kommentar »

 Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde Översatt av Abdussalaam Nordenhök I sitt verk al-Iqtisad fi l-I’tiqad går juristernas och sufiernas mästare, Hujjat al-Islam al-Ghazzali, igenom vem denna kunskap bör förmedlas till och delar in folk i fyra grupper. Den andra gruppen ... Läs mer »

Övertäckandets folk är en grupp

Övertäckandets folk är en grupp
mars 18, 2014 Ingen kommentar »

Övertäckandets folk är en grupp Habib Ahmad Mashhur al-Haddad För Shaykhens biografi klicka här översatt av Abdusssalaam Nordenhök De mest aggressiva och arroganta förnekarna är ateisterna. De har drunknat i övertäckandets svalg, så att deras hjärtan och pannor stämplats av ... Läs mer »

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök
februari 7, 2014 En kommentar »

En kort och ofullständig presentation och ytlig genomgång av bevisen och juristernas syn på uppror Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Det bör först och främst nämnas att sammanfattningen av denna juridiska fråga här nedan inte behandlar, varken implicit eller explicit, någon ... Läs mer »