Aqida

Att använda sahaba som mänskliga sköldar

Att använda sahaba som mänskliga sköldar
mars 6, 2015 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn, Guds välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare. Det är välkänt att det inte är tillåtet att utnyttja profeten Muhammads ﷺ heder i personliga argumentationer eller använda det som ... Läs mer »

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde
mars 26, 2014 Ingen kommentar »

 Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde Översatt av Abdussalaam Nordenhök I sitt verk al-Iqtisad fi l-I’tiqad går juristernas och sufiernas mästare, Hujjat al-Islam al-Ghazzali, igenom vem denna kunskap bör förmedlas till och delar in folk i fyra grupper. Den andra gruppen ... Läs mer »

Övertäckandets folk är en grupp

Övertäckandets folk är en grupp
mars 18, 2014 Ingen kommentar »

Övertäckandets folk är en grupp Habib Ahmad Mashhur al-Haddad För Shaykhens biografi klicka här översatt av Abdusssalaam Nordenhök De mest aggressiva och arroganta förnekarna är ateisterna. De har drunknat i övertäckandets svalg, så att deras hjärtan och pannor stämplats av ... Läs mer »

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök

Uppror och revolt – presentation av den islamiska juridiken – Abdussalaam Nordenhök
februari 7, 2014 En kommentar »

En kort och ofullständig presentation och ytlig genomgång av bevisen och juristernas syn på uppror Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Det bör först och främst nämnas att sammanfattningen av denna juridiska fråga här nedan inte behandlar, varken implicit eller explicit, någon ... Läs mer »

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq

Vördnaden inför Följeslagarna – Ja'far as-Sadiq
november 9, 2013 Ingen kommentar »

Vördnaden inför Följeslagarna ***  (från Misbâh al-sharî’ah) Överge inte visshet och ersätt det inte med tvivel, och överge inte det som är manifest och ersätt det med det som är dolt. Döm inte i frågor du inte bevittnat baserat på ... Läs mer »

Det specifika erkännandet av Mu’awiyah en del av hanbali-’aqidah

Det specifika erkännandet av Mu’awiyah en del av hanbali-’aqidah
november 8, 2013 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck I sin välkända text i hanbali-´aqidah, Lum´at al-i´tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad, förmedlar en av giganterna inom den sunnitiska traditionen i allmänhet och hanbali-rättsskolan i synnerhet, imam Muwaffaq ad-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi, följande rader ... Läs mer »

Imam Maliks ’aqidah: tafwid och ta’wil

Imam Maliks ’aqidah: tafwid och ta’wil
november 5, 2013 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck. Utdrag ur Sayf ibn ´Ali al-´Asris Al-qawl at-tamam bi ithbat at-tafwid madhhaban li as-salaf al-kiram, s. 170. Imam Maliks ’aqidah: tafwid och ta’wil   Författaren förmedlar på s. 170: 3) Imam Dar al-Hijrah Malik ... Läs mer »

Imam al-Ghazzalis presentation av Salafs ’aqîdah

Imam al-Ghazzalis presentation av Salafs ’aqîdah
november 2, 2013 En kommentar »

Salafs tro beträffande de allegoriska återberättelserna (ur boken Iljâm al-’Awâmm ’an ’ilm al-Kalâm – Hindet för de olärde i att engagera sig i spekulativ teologi) översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Ha kännedom om att detta är den oomtvistade sanningen, varom ... Läs mer »

De bästa människorna efter Profeten Muhammad

De bästa människorna efter Profeten Muhammad
september 21, 2013 Ingen kommentar »

Översättning och fotnoter av Abdulghafur Starck Följande är ett kort utdrag ur Lawami´ al-anwar al-bahiyyah (2:310-312) av Muhammad as-Saffarini al-Hanbali om vem som är de bästa människorna efter Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم), utifrån ett hanbalitiskt perspektiv. De bästa ... Läs mer »

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun

Den fatimidiske gestalten – Qadi Ibn Khaldun
maj 2, 2013 En kommentar »

Inledning av Abdussalaam Nordenhök I all historisk forskning måste den balanserade historikern särskilja mellan mytens upphöjda gestalter och faktiska reella människor som levt sina liv i denna jordiska sfär och nu ligger begravda i väntan på Domedagen. Den levande profeten ... Läs mer »