Fiqh

Bör muslimer ta statliga bidrag?

Bör muslimer ta statliga bidrag?
juni 9, 2017 6 Kommentarer »

Fråga: Hedervärde lärare, bör muslimerna i Väst ta emot statliga bidrag eller inte? Svar av Shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani Beskattning är enligt muslimsk etik och juridik, som praxis och koncept, att man felaktigt genom implicit eller explicit hot, tvång eller ... Läs mer »

Tarawih-bön med mushaf i handen – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Tarawih-bön med mushaf i handen – utifrån ett malikitiskt perspektiv
juni 7, 2017 Ingen kommentar »

*** Fråga: Jag bad en gång tarawîh bakom en person som höll i och läste ur en mushaf. Jag trodde inte det var tillåtet. Var god klargör frågan.     Svar utifrån ett malikitisk perspektiv av Shaykh Ahmad ‘Ali al-’Adani ... Läs mer »

Tarawih i hemmet eller i moskén – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Tarawih i hemmet eller i moskén – utifrån ett malikitiskt perspektiv
juni 4, 2017 2 Kommentarer »

*** Fråga: Jag bad tarawîh bakom en person som studerat juridik inom den malikitiska rättstraditionen och han ledde sin familj i bön. Är det tillåtet att utföra tarawîh-bönen hemma istället för att be den i den gemensamma moskén?   Svar ... Läs mer »

Att utföra tarawih-bönen i ensamhet

Att utföra tarawih-bönen i ensamhet
juni 2, 2017 Ingen kommentar »

Utdrag ur boken Idhhâr al-surûr li mawlid al-Nûr av sayyiduna Shaykh Muhammad ibn Yahya översatt av Abdussalaam Nordenhök Några av de största följeslagarna och efterföljarna (Tâbi’ûn) föredrog att utföra tarawîh-bönen i deras hem, även efter ’Umars direktiv att samla folket ... Läs mer »

Två frågor om Ramadans okränkbarhet – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Två frågor om Ramadans okränkbarhet – utifrån ett malikitiskt perspektiv
maj 30, 2017 Ingen kommentar »

Två frågor besvarade utifrån ett malikitiskt perspektiv av Shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani *** Fråga nr 1: Är det tillåtet att ge mat till icke-muslimer under Ramadan? Till exempel, att skänka mat till fattiga människor under denna välsignade månad. Svar nr ... Läs mer »

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan
december 5, 2016 Ingen kommentar »

Introduktion I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten, hans familj och hans följeslagare Följande text återger några klassiska malikitiska rättslärdas åsikter angående firandet av profetens ﷺ födelse den 12:e Rabi’ al-Awwal, vilket brukar betecknas mawlid. Sammanfattning: Historiskt ... Läs mer »

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?
juli 15, 2016 Ingen kommentar »

Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå bland människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud (3:110) Detta är två religiösa plikter (farīdatān) som utgör islams själva nav. Gud ... Läs mer »

Finns goda innovationer?

Finns goda innovationer?
juli 7, 2016 2 Kommentarer »

Är innovation bron till sunnans evolution eller erosion? All pris tillkommer Gud, världarnas Herre. Må Han välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare.  Innovation är som Ahmad Zarruq säger: ”Tron att något leder till gudsnärhet trots att det ... Läs mer »

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation
februari 16, 2016 En kommentar »

Är det egentligen tillåtet att emigrera till icke-muslimska länder?  En juridisk hijra från komfortabel falskhet till obekväm sanning Det är många muslimer som undrar kring migrationsfrågor i vår samtid. Vi lever i en tid av stora folkomflyttningar där vissa moraliska ... Läs mer »

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad
januari 17, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande hadith återberättas på olika ställen i al-Bukhari’s Sahih: ‘Abd Allah ibn Mas’ud, må Gud vara nöjd med honom, sade: Jag frågade Guds sändebud ﷺ ... Läs mer »