Fiqh

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan

Mawlid – den medinska skolans vidd i frågan
december 5, 2016 Ingen kommentar »

Introduktion I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten, hans familj och hans följeslagare Följande text återger några klassiska malikitiska rättslärdas åsikter angående firandet av profetens ﷺ födelse den 12:e Rabi’ al-Awwal, vilket brukar betecknas mawlid. Sammanfattning: Historiskt ... Läs mer »

Finns goda innovationer?

Finns goda innovationer?
juli 7, 2016 2 Kommentarer »

Är innovation bron till sunnans evolution eller erosion? All pris tillkommer Gud, världarnas Herre. Må Han välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare.  Innovation är som Ahmad Zarruq säger: ”Tron att något leder till gudsnärhet trots att det ... Läs mer »

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation

Juridisk erosion om otillåten migration till trolös nation
februari 16, 2016 En kommentar »

Är det egentligen tillåtet att emigrera till icke-muslimska länder?  En juridisk hijra från komfortabel falskhet till obekväm sanning Det är många muslimer som undrar kring migrationsfrågor i vår samtid. Vi lever i en tid av stora folkomflyttningar där vissa moraliska ... Läs mer »

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad
januari 17, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande hadith återberättas på olika ställen i al-Bukhari’s Sahih: ’Abd Allah ibn Mas’ud, må Gud vara nöjd med honom, sade: Jag frågade Guds sändebud ﷺ ... Läs mer »

Misshandel och skilsmässa

Misshandel och skilsmässa
december 28, 2015 Ingen kommentar »

Äktenskaplig skada: analys och prognos Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Har en lidande hustru inte skänkts botemedlet i islam? Vi hör nästan dagligen om det extrema fysiska, emotionella och sociala förtryck som en stort antal kvinnor lider av och utsätts för ... Läs mer »

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan
november 22, 2015 6 Kommentarer »

Först ska det tydliggöras att dhikr (bokstavligen ”åminnelse”) har flera betydelser. Om man avser t.ex. ömsesidig påminnelse, religiöst lärande eller lyssnande till koranläsning, så är detta en god handling som uppmuntras. Därom finns flera hadither, bland annat om att profeten ... Läs mer »

Avslöjandet av beslöjandet

Avslöjandet av beslöjandet
juli 31, 2015 En kommentar »

Avslöjandet av beslöjandet Är niqāb det enda alternativet? av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök En överblick i det juridiska studien av den nutida tunisiske lärde al-Habîb bin Tâhir Det råder föga tvivel om att al-Habib bin Tahir ... Läs mer »

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan
juni 30, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av T.S. Andersson I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige Guds frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande översättning är hämtad från Sadiq al-Ghariyanis Mudawwana al-fiqh al-Maliki wa-adillatihi (1:358-60). Den består av en ... Läs mer »

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar
maj 30, 2015 En kommentar »

Sammanställd av T. S. Andersson Det är välkänt att man som böneledare inte bör utföra alltför långa böner i moskéerna. Detta baseras på hadithen som bland andra Imam Malik förmedlar i sin Muwatta’ från Abu az-Zinad från al-A’raj från Abu Hurayra att Guds sändebud ... Läs mer »

Strykandet över hela hjässan i wudû’

Strykandet över hela hjässan i wudû’
februari 4, 2015 Ingen kommentar »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Iyâd återberättar att Muhammad ibn al-Hakam sade: ”Jag frågade al-Shâfi’î: ”Vad grundar du dig på när du hävdar ... Läs mer »