Fiqh

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad

Hadithen om bönen, godhet mot föräldrarna och jihad
januari 17, 2016 Ingen kommentar »

I Guds, den Nåderike, den Barmhärtiges namn Må Gud välsigna profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande hadith återberättas på olika ställen i al-Bukhari’s Sahih: ’Abd Allah ibn Mas’ud, må Gud vara nöjd med honom, sade: Jag frågade Guds sändebud ﷺ ... Läs mer »

Misshandel och skilsmässa

Misshandel och skilsmässa
december 28, 2015 Ingen kommentar »

Äktenskaplig skada: analys och prognos Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Har en lidande hustru inte skänkts botemedlet i islam? Vi hör nästan dagligen om det extrema fysiska, emotionella och sociala förtryck som en stort antal kvinnor lider av och utsätts för ... Läs mer »

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?
december 22, 2015 3 Kommentarer »

  En fatwa av Muhammad ibn Adam al-Kawtharī Dār al-Iftā’, Leicester, UK, följer nedan i röd text. Fatwan undersöks och granskas därefter av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani.   Fråga: Att köpa aktier med syfte att tjäna pengar – vad är dess ... Läs mer »

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan

Grupp-dhikr är bid’a enligt malikiskolan
november 22, 2015 6 Kommentarer »

Först ska det tydliggöras att dhikr (bokstavligen ”åminnelse”) har flera betydelser. Om man avser t.ex. ömsesidig påminnelse, religiöst lärande eller lyssnande till koranläsning, så är detta en god handling som uppmuntras. Därom finns flera hadither, bland annat om att profeten ... Läs mer »

Avslöjandet av beslöjandet

Avslöjandet av beslöjandet
juli 31, 2015 En kommentar »

Avslöjandet av beslöjandet Är niqāb det enda alternativet? av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök En överblick i det juridiska studien av den nutida tunisiske lärde al-Habîb bin Tâhir Det råder föga tvivel om att al-Habib bin Tahir ... Läs mer »

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan

Åsikten om två taslim i bönen inom malikiskolan
juni 30, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av T.S. Andersson I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige Guds frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare Följande översättning är hämtad från Sadiq al-Ghariyanis Mudawwana al-fiqh al-Maliki wa-adillatihi (1:358-60). Den består av en ... Läs mer »

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar

Förkorta khutban och bespara folket från prövningar
maj 30, 2015 En kommentar »

Sammanställd av T. S. Andersson Det är välkänt att man som böneledare inte bör utföra alltför långa böner i moskéerna. Detta baseras på hadithen som bland andra Imam Malik förmedlar i sin Muwatta’ från Abu az-Zinad från al-A’raj från Abu Hurayra att Guds sändebud ... Läs mer »

Strykandet över hela hjässan i wudû’

Strykandet över hela hjässan i wudû’
februari 4, 2015 Ingen kommentar »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Iyâd återberättar att Muhammad ibn al-Hakam sade: ”Jag frågade al-Shâfi’î: ”Vad grundar du dig på när du hävdar ... Läs mer »

Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm

Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm
januari 19, 2015 4 Kommentarer »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. Översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Qadi ’Abd al-Wahhâb, må Allâh vara honom nådig, sade i al-Mumahhad: Vårt (Malikiyya) perspektiv beträffande den som ber bakom en ... Läs mer »

Utelämnandet av basmala i bönen

Utelämnandet av basmala i bönen
januari 16, 2015 Ingen kommentar »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. *** Översatt av Abdussalaam Nordenhök Det följande berör bönen. Qadi ’Abd al-Wahhâb skriver i sin Mumahhad: Enligt oss [Malikiyya] skall frasen bi-ismi llâhi l-rahmâni l-rahîm ... Läs mer »