Fiqh

Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm

Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm
januari 19, 2015 4 Kommentarer »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. Översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Qadi ’Abd al-Wahhâb, må Allâh vara honom nådig, sade i al-Mumahhad: Vårt (Malikiyya) perspektiv beträffande den som ber bakom en ... Läs mer »

Utelämnandet av basmala i bönen

Utelämnandet av basmala i bönen
januari 16, 2015 Ingen kommentar »

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î. *** Översatt av Abdussalaam Nordenhök Det följande berör bönen. Qadi ’Abd al-Wahhâb skriver i sin Mumahhad: Enligt oss [Malikiyya] skall frasen bi-ismi llâhi l-rahmâni l-rahîm ... Läs mer »

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi
maj 29, 2014 Ingen kommentar »

Allah den Upphöjde säger i surat al-Ahzab (33:57):             De som hånar Allah och Hans Sändebud. Allahs förbannelse vilar över dem både i dunya och akhira. Han har förberett ett förnedrande straff för dem. I ... Läs mer »

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv
maj 7, 2014 Ingen kommentar »

Fråga: Skulle du kunna nämna något om att slå ihop böner när man befinner sig på resa? *** Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani: Jag vill nämna att det är en tillåten eftergift. Du måste ha intentionen (niyyah) att slå ... Läs mer »

Vägledning i istikhâra-bönen

Vägledning i istikhâra-bönen
april 30, 2014 Ingen kommentar »

Vägledning i istikhâra av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Vad betyder egentligen istikhâra? Det betyder att du ber Allah, den Upphöjde, att Han väljer (yakhtâr) det bästa för dig av två ting: i valet mellan att ... Läs mer »

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani
april 20, 2014 Kommentarer inaktiverade för En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Malikiyya.se har av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani blivit ombedda att skriva några inledande ord för att få lov att publicera denna text. Ett av våra nutida problem är när juridiken används som ett hinder och barriär som ämnar stoppa de ... Läs mer »

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation
december 20, 2013 Ingen kommentar »

Besvarat av Ustadh Abdus shakur Brooks översatt till svenska av Umm Hurayrah Kvinnor, [1] i frågan om att recitera och vidröra Koranen kan delas in i fem kategorier: 1) När hon är fri från menstruation och postnatal blödning. 2) När ... Läs mer »

Viskningar

Viskningar
september 18, 2013 Ingen kommentar »

 Om sataniska viskningar – utifrån ett hanbalitiskt perspektiv Abu Al-Faraj bin Al-Juziy återberättade från Abu Al-Wafa’ bin ’Uqayl att en man sade till honom: ”Jag doppar [mina händer i wudu’] många gånger, men tvivlar fortfarande på huruvida jag tvättat dem ... Läs mer »

JAK-bankens ränta – i en tid då det dolda blir synligt

JAK-bankens ränta – i en tid då det dolda blir synligt
september 1, 2013 8 Kommentarer »

JAK-bankens ocker – en fälla för Sveriges muslimer Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av ’Abdalmumit al-Rusi *** Bismillahi r-Rahmani r-Rahim As-salaamu alaykum, Jag har en fråga. Här i Sverige har vi en bank som påstår sig inte ta ... Läs mer »

Fredagsbönens giltighet

Fredagsbönens giltighet
augusti 27, 2013 Ingen kommentar »

Är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal? Besvarad av Shaykh Rami Nsour översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Fråga: Enligt Imam Maliks skola, är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal och inte i en moské? ... Läs mer »