Fiqh

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi
september 26, 2014 Ingen kommentar »

Malikiyya.se vill uppmärksamma läsaren på att denna passage nedan är hämtat ur ett längre verk, Idah al-dalalat fi sama’ al-alat, författat av den förnämlige juristen Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi, en av de absoluta giganterna inom hanafiskolan. Vi publicerar denna text för att ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: bevis för sättet att sitta under bönens sittmoment

Maliki-rättsskolan: bevis för sättet att sitta under bönens sittmoment
augusti 15, 2014 Ingen kommentar »

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck primärt baserat på bevisen och resonemangen ur Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu av Ibn Tahir och Bidayat al-mujtahid av Ibn Rushd. Ett av maliki-rättsskolans särdrag i bönen är att den bedjande alltid sitter i tawarruk-positionen ... Läs mer »

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi
maj 29, 2014 Ingen kommentar »

Allah den Upphöjde säger i surat al-Ahzab (33:57):             De som hånar Allah och Hans Sändebud. Allahs förbannelse vilar över dem både i dunya och akhira. Han har förberett ett förnedrande straff för dem. I ... Läs mer »

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv
maj 7, 2014 Ingen kommentar »

Fråga: Skulle du kunna nämna något om att slå ihop böner när man befinner sig på resa? *** Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani: Jag vill nämna att det är en tillåten eftergift. Du måste ha intentionen (niyyah) att slå ... Läs mer »

Vägledning i istikhâra-bönen

Vägledning i istikhâra-bönen
april 30, 2014 Ingen kommentar »

Vägledning i istikhâra av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Vad betyder egentligen istikhâra? Det betyder att du ber Allah, den Upphöjde, att Han väljer (yakhtâr) det bästa för dig av två ting: i valet mellan att ... Läs mer »

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani
april 20, 2014 Kommentarer inaktiverade för En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Malikiyya.se har av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani blivit ombedda att skriva några inledande ord för att få lov att publicera denna text. Ett av våra nutida problem är när juridiken används som ett hinder och barriär som ämnar stoppa de ... Läs mer »

Amin – dess innebörd och uttal

Amin – dess innebörd och uttal
mars 27, 2014 Ingen kommentar »

بسم الله الرحمن الرحيم Översatt av Abdulghafur Starck från Tafsir al-Qurtubi, sektionen om ”amin” i kapitlet om Surat al-Fatihah. Från Abu Hurayrah att Allahs Sändebud (صلى الله عليه واله وسلم) sade: ”När imamen säger amin, säg då amin. Om någons ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: ordningsföljden under wudu’ är sunnah, inte obligatorisk

Maliki-rättsskolan: ordningsföljden under wudu’ är sunnah, inte obligatorisk
mars 19, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu. Enligt maliki-rättsskolan är ordningsföljden för tvättandet av de obligatoriska kroppsdelarna under wudu’ (den rituella tvagningen ... Läs mer »

Maliki-rättsskolan: ’aqiqah är 1 djur för både pojke och flicka

Maliki-rättsskolan: ’aqiqah är 1 djur för både pojke och flicka
mars 11, 2014 Ingen kommentar »

Sammanställt och översatt av Abdulghafur Starck baserat på resonemangen och bevisen ur Ibn Tahirs Al-fiqh al-maliki wa adillatuhu och al-Gharyanis Mudawannat al-fiqh al-maliki wa adillatuhu. Al-´aqiqah åsyftar här djuroffret – vilket är en rekommenderad-handling (mandub) i enlighet med Allahs Sändebuds ... Läs mer »

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv
mars 1, 2014 Ingen kommentar »

Hämtat från verket Intisâr al-faqîr al-sâlik li tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andalusiske mästaren al-Râ’i (f.782 AH/1380 e.v.t) från Granada Översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Abd al-Wahhab sade i sitt verk Mumahhad: Enligt oss (Malikiyyah) är ... Läs mer »