Fiqh

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi
september 26, 2014 Ingen kommentar »

Malikiyya.se vill uppmärksamma läsaren på att denna passage nedan är hämtat ur ett längre verk, Idah al-dalalat fi sama’ al-alat, författat av den förnämlige juristen Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi, en av de absoluta giganterna inom hanafiskolan. Vi publicerar denna text för att ... Läs mer »

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Att håna Sändebudet – Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi
maj 29, 2014 Ingen kommentar »

Allah den Upphöjde säger i surat al-Ahzab (33:57):             De som hånar Allah och Hans Sändebud. Allahs förbannelse vilar över dem både i dunya och akhira. Han har förberett ett förnedrande straff för dem. I ... Läs mer »

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Att slå ihop böner vid resa – utifrån ett malikitiskt perspektiv
maj 7, 2014 Ingen kommentar »

Fråga: Skulle du kunna nämna något om att slå ihop böner när man befinner sig på resa? *** Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani: Jag vill nämna att det är en tillåten eftergift. Du måste ha intentionen (niyyah) att slå ... Läs mer »

Vägledning i istikhâra-bönen

Vägledning i istikhâra-bönen
april 30, 2014 Ingen kommentar »

Vägledning i istikhâra av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Vad betyder egentligen istikhâra? Det betyder att du ber Allah, den Upphöjde, att Han väljer (yakhtâr) det bästa för dig av två ting: i valet mellan att ... Läs mer »

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani
april 20, 2014 Kommentarer inaktiverade för En stilla förundran över ortodoxins heterodoxi – Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Malikiyya.se har av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani blivit ombedda att skriva några inledande ord för att få lov att publicera denna text. Ett av våra nutida problem är när juridiken används som ett hinder och barriär som ämnar stoppa de ... Läs mer »

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv
mars 1, 2014 Ingen kommentar »

Hämtat från verket Intisâr al-faqîr al-sâlik li tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andalusiske mästaren al-Râ’i (f.782 AH/1380 e.v.t) från Granada Översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Abd al-Wahhab sade i sitt verk Mumahhad: Enligt oss (Malikiyyah) är ... Läs mer »

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation
december 20, 2013 Ingen kommentar »

Besvarat av Ustadh Abdus shakur Brooks översatt till svenska av Umm Hurayrah Kvinnor, [1] i frågan om att recitera och vidröra Koranen kan delas in i fem kategorier: 1) När hon är fri från menstruation och postnatal blödning. 2) När ... Läs mer »

Viskningar

Viskningar
september 18, 2013 Ingen kommentar »

 Om sataniska viskningar – utifrån ett hanbalitiskt perspektiv Abu Al-Faraj bin Al-Juziy återberättade från Abu Al-Wafa’ bin ’Uqayl att en man sade till honom: ”Jag doppar [mina händer i wudu’] många gånger, men tvivlar fortfarande på huruvida jag tvättat dem ... Läs mer »

JAK-bankens ränta – i en tid då det dolda blir synligt

JAK-bankens ränta – i en tid då det dolda blir synligt
september 1, 2013 8 Kommentarer »

JAK-bankens ocker – en fälla för Sveriges muslimer Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av ’Abdalmumit al-Rusi *** Bismillahi r-Rahmani r-Rahim As-salaamu alaykum, Jag har en fråga. Här i Sverige har vi en bank som påstår sig inte ta ... Läs mer »

Fredagsbönens giltighet

Fredagsbönens giltighet
augusti 27, 2013 Ingen kommentar »

Är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal? Besvarad av Shaykh Rami Nsour översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Fråga: Enligt Imam Maliks skola, är fredagsbönen giltig om den utförs i en hyrd lokal och inte i en moské? ... Läs mer »