För kvinnor

Resor utan mahram

Resor utan mahram
maj 12, 2022 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, systrarna i vår gemenskap diskuterar sakfrågan om en kvinna kan bege sig ut på resa utan hennes mahram och huruvida den tillåtna resans längd ska mätas i tidsenheter (antal dagar) eller i färdsträcka (antal kilometer). Skulle du ... Läs mer »

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?

Måste hustrun bidra ekonomiskt i hushållet?
november 4, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: Assalamu ’alaykum, Om en kvinna som försörjs av sin make ändå väljer att gå ut och arbeta, måste hon då bidra ekonomiskt till hushållet? Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:  Wa-’alaykumus-salam Den traditionella positionen i vår fiqh är att ... Läs mer »

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?
juni 17, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vilka typer av tillbedjan (’ibada) kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan enligt malikiskolan? Svar: Det finns många olika saker som en menstruerande kvinna kan göra i form av tillbedjan under Ramadan trots att hon inte fastar och ber. ... Läs mer »

Är det tillåtet med höga klackar för kvinnor?

Är det tillåtet med höga klackar för kvinnor?
december 23, 2015 Ingen kommentar »

Fråga: Salaam ’alaykum, kan du vänligen informera oss om det är tillåtet för kvinnor att bära klackskor? Jag har läst att eftersom de gör ljud ifrån sig när vi går så attraherar vi män och detta medför att det blir ... Läs mer »

Att lyda modern är att lyda Gud – Shaykh ’Isa Johansson

Att lyda modern är att lyda Gud – Shaykh ’Isa Johansson
juni 3, 2015 Ingen kommentar »

Fråga:  Kan islams familjestruktur förändras i olika tider och kontexter? Är verkligen lydnad till modern en ickeförhandlingsbar del av islam? I islam är vi alla lika inför Allah och varje person i maktposition måste väljas. Hur är det förenligt med ... Läs mer »

Hustruns rätt till försörjning – ett malikitiskt perspektiv

Hustruns rätt till försörjning – ett malikitiskt perspektiv
februari 20, 2014 Ingen kommentar »

Kapitlet om försörjningen till hustrun ur verket al-Qawanin al-Fiqhiyyah av Shaykh Ibn Juzayy al-Kalbi Översatt av Abdussalaam Nordenhök   Sex plikter *** Första plikten Att förse henne med mat, och detta skiljer sig åt baserat på makens rikedom och hustruns ... Läs mer »

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation

Uppförandet gentemot Qur’anen under menstruation
december 20, 2013 Ingen kommentar »

Besvarat av Ustadh Abdus shakur Brooks översatt till svenska av Umm Hurayrah Kvinnor, [1] i frågan om att recitera och vidröra Koranen kan delas in i fem kategorier: 1) När hon är fri från menstruation och postnatal blödning. 2) När ... Läs mer »

Barnuppfostran enligt den Heliga Lagens föreskrifter

Barnuppfostran enligt den Heliga Lagens föreskrifter
juni 8, 2013 Ingen kommentar »

Barnuppfostran enligt den Heliga Lagens föreskrifter av Qadi Abu Bakr ibn al-‘Arabi *** Ett utdrag från boken Närhetens stege av Qadi Abu Bakr ibn al-‘Arabi Var medveten om att ett barn är ett heligt förtroende som placerats i händerna på ... Läs mer »

Barnens underhåll (nafaqa) efter en skilsmässa

Barnens underhåll (nafaqa) efter en skilsmässa
juni 2, 2013 Ingen kommentar »

Besvarat av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Att betala för barnens livsförnödenheter är obligatoriskt för fadern under villkoret att fadern inte är förhindrad att betala genom sin fattigdom och att han överhuvudtaget har råd att betala. Om fadern kan betala så ... Läs mer »

Försörjning till en girig hustru

Försörjning till en girig hustru
mars 6, 2013 3 Kommentarer »

Tolkandet av hadith i frågan om försörjningen till en girig hustru (Fatwa av Shaykh Muhammad at-Tāhir b. ‘Āshūr, presenterad av Shaykh Ahmad ’Ali)  Jag framförde nyligen en rad videoinspelade föreläsningar som sändes i olika regioner i vilka jag tog upp ... Läs mer »