Historia

Prekolonialism

Prekolonialism
september 18, 2018 Ingen kommentar »

Vi bör inte fråga vem som bär ansvaret för det förflutna utan istället fråga vem som bär ansvaret för framtiden – Habib ’Ali al-Jifri  Det talas mycket om post-kolonialism i muslimska led. Därför kan det vara av värde att våga ... Läs mer »

Hisham – den bortglömde

Hisham – den bortglömde
april 4, 2018 Ingen kommentar »

Hisham I kallades även Hisham al-Rida (den nöjdaktige) och var den andre umayyadiske amiren i Cordoba och hans regeringstid sträcker sig från år 788 till år 796. Denne europeiske ledare lät bygga många moskéer i landet och var den som avslutade bygget ... Läs mer »

Stackarebjälken och medmänskligheten

Stackarebjälken och medmänskligheten
oktober 29, 2017 Ingen kommentar »

I den gamla allmogearkitekturen i de skogiga delarna av de gamla danska landskapen, Skåne, Halland och Blekinge fanns en medmänsklighet inbyggd i själva byggnaderna som folket bodde i. Redan från grunden utgick man från att folk kunde komma och söka ... Läs mer »

Äktenskap i gamla Sverige

Äktenskap i gamla Sverige
oktober 10, 2017 Ingen kommentar »

Enligt gammal germansk uppfattning – synlig i de svenska landskapslagarna – ingicks ett äktenskap genom två led, överenskommelse (’aqd) och äktenskapsfullbordande sängledning (dukhūl). Överenskommelsen var ett avtal (katb al-kitāb) om att ingå intimt äktenskap (nikāh) och det slöts mellan kvinnans ... Läs mer »

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu
januari 17, 2017 En kommentar »

En vanlig föreställning bland moderna historiker är att ”det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig något av historien”. De anser således att seriösa historiker inte bör syssla med historiska lärdomar eftersom (historien har visat ... Läs mer »

Asketiska kungar och lönnfeta sultaner

Asketiska kungar och lönnfeta sultaner
september 25, 2015 2 Kommentarer »

Artikel av Abdussalaam Nordenhök  Våra muslimska ideal är inte teoretiska ogripbara abstrakta ideal, pappersbundna och akademiska, skymda och patenterade av en yrkeskår och gjord otillgängliga för massorna. Våra muslimska ideal utgör en verklighet. Annars existerar de icke annat än som ... Läs mer »

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök
mars 21, 2015 En kommentar »

Den idealiserade synen på det arabiska språket och den muslimska historien Än idag finner vi dessvärre bland många icke-muslimer, bland icke pålästa såväl som medelmåttigt skolade araber, den reella och tragiska fördomen om att mänsklighetens naturliga religion, Islam – Dîn ... Läs mer »

Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform

Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform
november 14, 2014 Ingen kommentar »

Yazid ibn al-Walid (Yazid III) Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Umayyaden Yazid III regerade bara en kort period på sex månader, från april till oktober år 744. Han var son till en persisk prinsessa som skänkts bort till kalifen al-Walid ibn ... Läs mer »

Imâm Mâliks ståndaktighet inför maktens förtryck

Imâm Mâliks ståndaktighet inför maktens förtryck
maj 4, 2014 Ingen kommentar »

Imām Māliks ståndaktighet inför maktens förtryck En insamling för att hjälpa muslimer som hålls fängslade. Av Abdassamad Clarke översatt av Abdussalaam Nordenhök Att placera detta ämne i dess kontext med syftet att stärka det nobla och nödvändiga arbetet för att ... Läs mer »

’Uthmân ibn ’Affân al-Umawi – den oskyldigt dräpte kalifen

’Uthmân ibn ’Affân al-Umawi – den oskyldigt dräpte kalifen
april 8, 2014 Ingen kommentar »

En redogörelse av ’Uthmans dygder och frikännandet från rebellernas anklagelser sammanställt av Abdussalaam Nordenhök *** Förord av Abdassamad Clarke Hur underligt och paradoxalt är det inte när motsatser möts? Det uttrycks bäst i det arabiska ordspråket ”det som ökar bortom ... Läs mer »