Historia

Stackarebjälken och medmänskligheten

Stackarebjälken och medmänskligheten
oktober 29, 2017 Ingen kommentar »

I den gamla allmogearkitekturen i de skogiga delarna av de gamla danska landskapen, Skåne, Halland och Blekinge fanns en medmänsklighet inbyggd i själva byggnaderna som folket bodde i. Redan från grunden utgick man från att folk kunde komma och söka ... Läs mer »

Äktenskap i gamla Sverige

Äktenskap i gamla Sverige
oktober 10, 2017 Ingen kommentar »

Enligt gammal germansk uppfattning – synlig i de svenska landskapslagarna – ingicks ett äktenskap genom två led, överenskommelse (’aqd) och äktenskapsfullbordande sängledning (dukhūl). Överenskommelsen var ett avtal (katb al-kitāb) om att ingå intimt äktenskap (nikāh) och det slöts mellan kvinnans ... Läs mer »

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu

Historiska reflektioner 1: Kharijism förr och nu
januari 17, 2017 En kommentar »

En vanlig föreställning bland moderna historiker är att ”det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig något av historien”. De anser således att seriösa historiker inte bör syssla med historiska lärdomar eftersom (historien har visat ... Läs mer »

Asketiska kungar och lönnfeta sultaner

Asketiska kungar och lönnfeta sultaner
september 25, 2015 Ingen kommentar »

Artikel av Abdussalaam Nordenhök  Våra muslimska ideal är inte teoretiska ogripbara abstrakta ideal, pappersbundna och akademiska, skymda och patenterade av en yrkeskår och gjord otillgängliga för massorna. Våra muslimska ideal utgör en verklighet. Annars existerar de icke annat än som ... Läs mer »

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök

Den idealiserade synen på det arabiska språket – artikel av Abdussalaam Nordenhök
mars 21, 2015 En kommentar »

Den idealiserade synen på det arabiska språket och den muslimska historien Än idag finner vi dessvärre bland många icke-muslimer, bland icke pålästa såväl som medelmåttigt skolade araber, den reella och tragiska fördomen om att mänsklighetens naturliga religion, Islam – Dîn ... Läs mer »

Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform

Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform
november 14, 2014 Ingen kommentar »

Yazid ibn al-Walid (Yazid III) Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Umayyaden Yazid III regerade bara en kort period på sex månader, från april till oktober år 744. Han var son till en persisk prinsessa som skänkts bort till kalifen al-Walid ibn ... Läs mer »

Imâm Mâliks ståndaktighet inför maktens förtryck

Imâm Mâliks ståndaktighet inför maktens förtryck
maj 4, 2014 Ingen kommentar »

Imām Māliks ståndaktighet inför maktens förtryck En insamling för att hjälpa muslimer som hålls fängslade. Av Abdassamad Clarke översatt av Abdussalaam Nordenhök Att placera detta ämne i dess kontext med syftet att stärka det nobla och nödvändiga arbetet för att ... Läs mer »

‘Uthmân ibn ‘Affân al-Umawi – den oskyldigt dräpte kalifen

‘Uthmân ibn ‘Affân al-Umawi – den oskyldigt dräpte kalifen
april 8, 2014 Ingen kommentar »

En redogörelse av ‘Uthmans dygder och frikännandet från rebellernas anklagelser sammanställt av Abdussalaam Nordenhök *** Förord av Abdassamad Clarke Hur underligt och paradoxalt är det inte när motsatser möts? Det uttrycks bäst i det arabiska ordspråket ”det som ökar bortom ... Läs mer »

Den rättfärdige kalifen al-Hassan ibn ‘Ali

Den rättfärdige kalifen al-Hassan ibn ‘Ali
mars 15, 2014 Ingen kommentar »

Abu Muhammad, al-Hassan, Amir al-Mu’minîn, barnbarn till Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, och den han älskade allra mest. Han är den siste av de rättledda kaliferna enligt hadithens text. Han föddes i mitten av Ramadan det ... Läs mer »

Den siste kalifen i Syrien – Marwan ibn Muhammad

Den siste kalifen i Syrien – Marwan ibn Muhammad
januari 28, 2014 Ingen kommentar »

Marwan ibn Muhammad (Marwan II) Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Marwans armé red in i Damaskus 744 där han utropades till kalif. Han sade sig vilja hämnas för sin släktings, den dräpte kalifen al-Walid, blod och reste sig därför mot Ibrahim ... Läs mer »