Historia

Den rättfärdige kalifen al-Hassan ibn ’Ali

Den rättfärdige kalifen al-Hassan ibn ’Ali
mars 15, 2014 Ingen kommentar »

Abu Muhammad, al-Hassan, Amir al-Mu’minîn, barnbarn till Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, och den han älskade allra mest. Han är den siste av de rättledda kaliferna enligt hadithens text. Han föddes i mitten av Ramadan det ... Läs mer »

Den siste kalifen i Syrien – Marwan ibn Muhammad

Den siste kalifen i Syrien – Marwan ibn Muhammad
januari 28, 2014 Ingen kommentar »

Marwan ibn Muhammad (Marwan II) Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Marwans armé red in i Damaskus 744 där han utropades till kalif. Han sade sig vilja hämnas för sin släktings, den dräpte kalifen al-Walid, blod och reste sig därför mot Ibrahim ... Läs mer »

Tvenne månader i en brinnande värld- kalifen Ibrahim ibn al-Walids korta styre

Tvenne månader i en brinnande värld- kalifen Ibrahim ibn al-Walids korta styre
januari 20, 2014 Ingen kommentar »

Ibrahim ibn al-Walid Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Ibrahim var son till kalifen al-Walid I och hans slavkvinna [ej att förväxlas med syndaren al-Walid II]. Ibrahim var en religiös och from man men fick snart efter sin utnämning fly från Damaskus ... Läs mer »

Den försupne kalifen – al-Walid II

Den försupne kalifen – al-Walid II
januari 7, 2014 Ingen kommentar »

Al-Walid ibn Yazid ibn ‘Abd al-Malik (Walid II) Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Vid Hishams död tog al-Walid II över kalifatet (och regerade kortvarigt i bara elva månader mellan år 743-744) trots att kalifen Hisham gjort allt i sin makt för att ... Läs mer »

Den siste av fyra söner – Kalifen Hisham ibn ’Abd al-Malik

Den siste av fyra söner – Kalifen Hisham ibn ’Abd al-Malik
januari 2, 2014 Ingen kommentar »

Hisham ibn ’Abd al-Malik sammanställt av Abdussalaam Nordenhök *** Hisham var den siste sonen av ’Abd al-Maliks söner som tog över kalifatet (född 691 och vars regeringstid sträckte sig mellan år 724-743). Hans långa tid vid makten kännetecknas framför allt ... Läs mer »

Upprorens tid – Yazid ibn ’Abd al-Maliks kalifat

Upprorens tid – Yazid ibn ’Abd al-Maliks kalifat
december 18, 2013 Ingen kommentar »

Yazid ibn ’Abd al-Malik – upprorens epok Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök Efter ’Umar II:s död tog den tredje av ’Abd al-Maliks söner över kalifatskapet, Yazid II (som regerade mellan år 720-724). Det var Yazid som bad begravningsbönen över ’Umar ibn ... Läs mer »

De vägledda kalifernas arvtagare – ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz

De vägledda kalifernas arvtagare – ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz
december 13, 2013 Ingen kommentar »

’Umar bin ’Abd al-’Azîz ibn Marwan När kalifen Sulayman ibn ’Abd al-Malik dog så tog hans kusin ’Umar ibn Abd al-Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abu al-’As bin Umayyah bin ‘Abd Shams bin Abd Manaf (regeringstid 717-720) över kalifatet och bad ... Läs mer »

Godhetens nyckel – Sulayman ibn ’Abd al-Maliks styre

Godhetens nyckel – Sulayman ibn ’Abd al-Maliks styre
december 9, 2013 Ingen kommentar »

”Folket brukade säga: ”Sulayman är nyckeln till godheten” – Tabari Sulayman ibn ’Abd al-Malik Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök *** Efter al-Walids död tog hans broder Sulayman I, som regerade mellan år 715-717, över makten och under dennes korta styre fokuserades ... Läs mer »

Helgonaskapets dawla – Imam ’Alis styresskick

Helgonaskapets dawla – Imam ’Alis styresskick
december 5, 2013 En kommentar »

Den fjärde kalifen och det profetiska hushållets mästare ’Ali ibn Abi Talibs brev till sin guvernör över Egypten Malik al-Ashtar översatt av Abdussalaam Nordenhök *** I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige Detta är vad gudstjänaren ’Ali, de troendes anförare, ... Läs mer »

Damaskus vertex – kalifen al-Walid ibn ’Abd al-Malik

Damaskus vertex – kalifen al-Walid ibn ’Abd al-Malik
december 2, 2013 Ingen kommentar »

Walid ibn ’Abd al-Malik Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök *** Efter att ’Abd al-Malik dött tog hans son al-Walid I, som regerade mellan år 705-715, över kalifatet. Kalifen al-Walid I ledde Damaskus befolkning i begravningsbönen över sin döde fader. Ibn Kathir ... Läs mer »