Korta fiqh-svar

Diskriminering och kvotering

Diskriminering och kvotering
juli 20, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: As-salaamu ´alaykum, Hur ser man på diskriminering på arbetsmarknaden utifrån ett shari’a-perspektiv? Är kvotering lösningen? I samhälleliga angelägenheter så som på den europeiska arbetsmarknaden, föreligger det något juridisk skillnad mellan ickemuslimernas privatägda företag och ickemuslimernas Stat i vad ickemuslimerna ... Läs mer »

Vita människor, vithet och vita ark.

Vita människor, vithet och vita ark.
juli 12, 2016 En kommentar »

Fråga: Ärade shaykh, i dagens debattklimat ser vi fler och fler muslimer som betraktar det som halal att förakta vita människor och att anse att vita människor är kollektivt skyldiga för mänsklighetens brott så som slaveri i historien och i ... Läs mer »

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?
juni 26, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vad har de rättslärda sagt om kvinnliga politiska ledare som styr i ett icke-kalifat? Finns det några meningsskiljaktigheter? Svar av shaykh Ahmad ‘Ali al-‘Adani:  De säger att det är ett krav för en politisk ledare att det är en ... Läs mer »

Vilka typer av ‘ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

Vilka typer av ‘ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?
juni 17, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vilka typer av tillbedjan (‘ibada) kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan enligt malikiskolan? Svar: Det finns många olika saker som en menstruerande kvinna kan göra i form av tillbedjan under Ramadan trots att hon inte fastar och ber. ... Läs mer »

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?
april 11, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, vi har en fråga som berör muslimernas praxis i Sverige. Enligt Abu’l-Hassan al-Ash’aris teologiska skola, den skola som följs av majoriteten av malikiterna och shafi’iterna, så är ickemuslimer mukhatabun bi furu ash-shari’a (alltså ansvariga inför Gud för ... Läs mer »

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen
april 4, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Tillhör det religionen eller är det en kulturell företeelse att stigmatisera och klandra skilda kvinnor och män? Skiljde sig profeten ﷺ från kvinnor före äktenskapet hade fullbordats? Svar: 1. Det tillhör inte islam att stigmatisera och nedvärdera skilda kvinnor ... Läs mer »

Hatar Gud skilsmässor?

Hatar Gud skilsmässor?
april 2, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Är skilsmässa makruh (klandervärt)? Svar av shaykh Nahiem Ajmal:  Makruh (förhatlighet) kategoriseras som tillåtna handlingar så som många rättslärda förklarar, däribland al-Hattab i hans Mawahib. Beträffande skilsmässa så beror det helt och hållet på orsaken. Om skilsmässan utförs som en ... Läs mer »

Dans och sång i moskén

Dans och sång i moskén
mars 17, 2016 Ingen kommentar »

Innovationen att sjunga och dansa i moskéerna Ibn al-Hajj al-Maliki (d.1256) Imamen ibn al-Hajj al-Maliki är en av de rättslärda som al-hafidh ibn Hajar al-’Asqalani återberättade mycket ifrån i sitt verk Fath al-Bari. Det mest välkända av ibn al-Hajjs verk ... Läs mer »

Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt?

Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt?
januari 26, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Är det tillåtet att be frivilliga böner gemensamt? Svar: Khalil säger i sin Mukhtasar, ”[Det är ogillat] att en stor gemenskap samlas för en frivillig bön eller [ett en frivillig bön utförs i gemenskap] på en välkänd plats, men det ... Läs mer »

Att klä sig i icke-arabernas klädnader

Att klä sig i icke-arabernas klädnader
januari 6, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Är det förbjudet att klä sig i västerländska kläder? Svar: I verket av Imam al-Wansharisi vid namn Mi’yar al-Mu’rib återfinns följande: Den rättfärdige juristen, mufti Abu Abdallah al-Mawwaq, tillfrågades om klädnaden “Darnadin” var tillåtet att bära. Det är en romersk ... Läs mer »