Korta fiqh-svar

Att offentliggöra sin olydnad

Att offentliggöra sin olydnad
augusti 23, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Vad är innebörden i hadithen i Sahih Bukhari, ”Hela min umma är förlåten utom mujāhirīn…” (kullu ummati ma ’afa illa mujahirin). Handlar ordet mujāhirīn om de män och kvinnor som tar fotografier på sig själva utan ordentlig klädsel och ... Läs mer »

Hur sprider vi islam snabbast i Sverige?

Hur sprider vi islam snabbast i Sverige?
augusti 12, 2016 En kommentar »

Fråga: Hur sprider vi islam snabbast i Sverige och bland svenskarna? Svar: Vissa muslimer föredrar något av följande tjugo alternativ, som i sin tur kan tolkas fyrkantigt och bokstavligt eller inte, baserat på läsarens egen preferens och humoristiska läggning. Listan ... Läs mer »

Vad är motsatsen till islam? Kufr eller vithet?

Vad är motsatsen till islam? Kufr eller vithet?
augusti 3, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Vad säger en muslim angående den skyldige till följande historiska brott: Utplåningen av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. De två atombomberna. Judeförintelsen. Gulag-läger. Massmordet på protestanter under Bartolomeinatten. Styckandet av snapphaneterrorister som slogs för Skånes frihet. Giljotinens avrättande av tusentals aristokrater i Paris. ... Läs mer »

Hur halal är Hulken och Catwoman?

Hur halal är Hulken och Catwoman?
juli 27, 2016 Ingen kommentar »

Fråga 1:  En mans ’awra är området mellan navel och knän. Är det då tillräckligt för en muslimsk man att täcka bara detta område med Hulken-spandexshorts och vistas utomhus med bar överkropp? Fråga 2: En kvinnas ’awra är hela kroppen ... Läs mer »

Diskriminering och kvotering

Diskriminering och kvotering
juli 20, 2016 5 Kommentarer »

Fråga: As-salaamu ´alaykum, Hur ser man på diskriminering på arbetsmarknaden utifrån ett shari’a-perspektiv? Är kvotering lösningen? I samhälleliga angelägenheter så som på den europeiska arbetsmarknaden, föreligger det något juridisk skillnad mellan ickemuslimernas privatägda företag och ickemuslimernas Stat i vad ickemuslimerna ... Läs mer »

Vita människor, vithet och vita ark.

Vita människor, vithet och vita ark.
juli 12, 2016 En kommentar »

Fråga: Ärade shaykh, i dagens debattklimat ser vi fler och fler muslimer som betraktar det som halal att förakta vita människor och att anse att vita människor är kollektivt skyldiga för mänsklighetens brott så som slaveri i historien och i ... Läs mer »

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?

Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?
juni 26, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vad har de rättslärda sagt om kvinnliga politiska ledare som styr i ett icke-kalifat? Finns det några meningsskiljaktigheter? Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani:  De säger att det är ett krav för en politisk ledare att det är en ... Läs mer »

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?
juni 17, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Vilka typer av tillbedjan (’ibada) kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan enligt malikiskolan? Svar: Det finns många olika saker som en menstruerande kvinna kan göra i form av tillbedjan under Ramadan trots att hon inte fastar och ber. ... Läs mer »

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?

Hjälpa ickemuslimerna till självhjälp eller självstjälp?
april 11, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hedervärde lärare, vi har en fråga som berör muslimernas praxis i Sverige. Enligt Abu’l-Hassan al-Ash’aris teologiska skola, den skola som följs av majoriteten av malikiterna och shafi’iterna, så är ickemuslimer mukhatabun bi furu ash-shari’a (alltså ansvariga inför Gud för ... Läs mer »

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen

Profetens ﷺ skilsmässor och stigmatiseringskulturen
april 4, 2016 Ingen kommentar »

Fråga:  Tillhör det religionen eller är det en kulturell företeelse att stigmatisera och klandra skilda kvinnor och män? Skiljde sig profeten ﷺ från kvinnor före äktenskapet hade fullbordats? Svar: 1. Det tillhör inte islam att stigmatisera och nedvärdera skilda kvinnor ... Läs mer »