Korta fiqh-svar

Att engagera sig i västerländsk litteratur

Att engagera sig i västerländsk litteratur
oktober 18, 2014 Ingen kommentar »

Fråga: Är engagemang i västerländsk litteratur tillåten för muslimer som bor i Europa och liknande miljöer? Om det är så, är då mytologin och de gamla sagorna ett gott verktyg för att främja goda värderingar i enlighet med vår islamiska ... Läs mer »

Domen för att leva på bidrag

Domen för att leva på bidrag
oktober 16, 2014 Ingen kommentar »

Fråga: En kvinna lever på bidrag från icke-muslimernas bayt al-mâl (statskassa) för att kunna bära niqâb. Vad är den lämpligaste lösningen i shari’a för en icke gift kvinna: Att ta av sig niqâb och arbeta, eller att leva på bidrag ... Läs mer »

Domen för alkohol i medicin

Domen för alkohol i medicin
oktober 10, 2014 Ingen kommentar »

Fråga:  Hedervärde lärare, berätta för oss om alkohol i medicinskt syfte och dess dom. *** Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Jag måste först och främst påpeka att jag inte på ett uttömmande sätt gått in i denna fråga just för ... Läs mer »

Skillnaden mellan juridisk plikt och moralisk lämplighet

Skillnaden mellan juridisk plikt och moralisk lämplighet
september 10, 2014 Ingen kommentar »

Fråga:  Hedervärde shaykh, 1. Är det ett villkor att informera den första hustrun då mannen gifter sig med en andra fru? 2. Är ett äktenskap som ingåtts utan att informera den första hustrun en legitim grund för att äktenskapet upplöses ... Läs mer »

Den europeiska sedvänjans legitimitet

Den europeiska sedvänjans legitimitet
augusti 7, 2014 En kommentar »

Fråga:  Ärade mentor, Beträffande den europeiska sedvänjan om att adoption eller giftermål medför namnskifte, föreligger det en nyansskillnad eller distinktion gällande subtraktion och addition? Det vilar en profetisk förbannelse över individen som subtraherar, alltså den muslim som förnekar eller förkastar ... Läs mer »

Gränsdragningen för avnjutandet av europeisk konst

Gränsdragningen för avnjutandet av europeisk konst
augusti 4, 2014 En kommentar »

  Fråga:  Hedervärde lärare, Vad är domen för att besöka europeiska konstgallerier som ställer ut konst som tillhör det europeiska kulturarvet? *** Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Det föreligger inga som helst problem med målningar som porträtterar naturliga landskap ... Läs mer »