Poesi

The Ringstone

The Ringstone
oktober 13, 2013 Ingen kommentar »

Ode by Said Bak Gunnarsson *** Shiny shell and an empty core His heart is like a hidden sore His ringstone is carnelian His self is a chameleon He always walks on shallow ground When all alone he makes a ... Läs mer »

Lejonet och Höken

Lejonet och Höken
september 3, 2013 Ingen kommentar »

*** En hyllningsdikt till ‘Ali ibn Abi Talib skriven av Abdussalaam Nordenhök (En gåva till min vän Keivan Iravani som jag välkomnar in i fädernas cirkel) *** Hör du så icke lejonets veklagan? I fjärran ekar den sällsamma sagan. Blott ... Läs mer »

Det nya Sverige – tankeramsa av Latifah

Det nya Sverige – tankeramsa av Latifah
februari 19, 2013 En kommentar »

Det Nya Sverige (en tankeramsa) Här i Svea rike står tiden stilla det gråa slasket de gröna barren vi mår så fruktansvärt illa Här sjunger alla röster stumma biter sig i tungan slår på sin ljudlösa trumma säger nej in ... Läs mer »

Mevlevi-poesi från gamla Bosnien

Mevlevi-poesi från gamla Bosnien
juli 23, 2012 Ingen kommentar »

En av Darqawiyyah tariqans bosniska fuqara, Kerim Hrustanovic, har druckit ur sitt fädernesarv och översatt två dikter från sitt lands muslimska förflutna och Mevlevi-traditionen.  *** Mitt hjärta och mitt samvete är maktlösa De är för maktlösa för att förstå sig ... Läs mer »

Hjärtats fördolda kod – dikt av Abdussalaam Nordenhök

Hjärtats fördolda kod – dikt av Abdussalaam Nordenhök
maj 4, 2012 En kommentar »

*** Hur skapas en pärla? Likt sandkornet som trängt in under musslans skal så ock inträder prövningen i människans liv. Och musslan kring sandkornet skapar. Den vackraste pärlan. buy generic viagra Människan genom prövningen växer. Lager av erfarenhet bygger ögonblick ... Läs mer »

Dervishen och Döden

Dervishen och Döden
april 11, 2012 Ingen kommentar »

Som en del i vårt projekt på Darqawi.se att fokusera på islams periferi och bredden i vårt arv har en av våra fuqara från darqawiyyah, Kerim Hrustanovic, översatt från bosniska en text om sufismen i Bosnien och det magnika arv ... Läs mer »

Dikt om moderskap av Latifa

Dikt om moderskap av Latifa
april 2, 2012 Ingen kommentar »

*** I try to stay humble and try to remain, a good loving wife, woman, mother, daughter and friend  in a world going crazy who’s really insane? Hold on to true knowledge, transform and give love is harder to do ... Läs mer »

Hamlets Tawhîd – vara eller icke-vara?

Hamlets Tawhîd – vara eller icke-vara?
februari 7, 2012 Ingen kommentar »

Shaykh Dr Abdalqadir avslutar sin bok om Futuwwah, den islamiska ridderligheten, ”The Interim Is Mine” , med följande passage från Shakespeares drama om den danske prinsen Hamlet: Before the last great resolution of the drama, Horatio questions Hamlet as to ... Läs mer »

Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy

Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy
februari 1, 2012 En kommentar »

Författad av den fattige slaven Abdussalaam Nordenhök *** Draget i rättvisans namn, Dhul-Fiqar, Ninowas svärd. Vår mästare, då och nu, fuqara bespista vid Hushållets härd. Mawlana bin Yahya, via Thaqalayn lärd. Vår fest bjuder in envar Faqir, vid Ninowas brunn ... Läs mer »

Honey for the soul – dikt av Andreas Sharrafuddin Hasslert

Honey for the soul – dikt av Andreas Sharrafuddin Hasslert
januari 4, 2012 En kommentar »

Dikt skriven i Damaskus 10/8-98 Forgiveness is the greatest gift. Learn by heart to make it swift. No regrets, the only way. Teach your self to keep at bay. Sweet the taste is for revenge. A taste that you must ... Läs mer »