Politik

Vems sunna? Marx eller Muhammad?

Vems sunna? Marx eller Muhammad?
augusti 24, 2017 Ingen kommentar »

”Jag har således gett upp om himlen. Det vet jag med visshet. Min själ, en gång lojal till Gud, tillhör nu helvetet”. – Karl Marx Varför, kan man fråga sig, bör vi muslimer överhuvudtaget visa upp ljuset genom att visa ... Läs mer »

Är det passande att kalla en kafir för privilegierad?

Är det passande att kalla en kafir för privilegierad?
juli 17, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Är det passande att kalla en kafir för privilegierad? Svar: Ordet privilegierad kan sägas på två sätt: Antingen (1) ospecificerat och generellt utan ytterligare adjekiv eller (2) specificerat genom att exempelvis säga ”Denna kafir (fotnot 1) är ekonomiskt privilegierad” eller ... Läs mer »

Självständighet – de daggstänkta berghällarnas visdom

Självständighet – de daggstänkta berghällarnas visdom
juli 5, 2017 Ingen kommentar »

Den som bygger sitt hus med andras skada, samlar sten till sin grav. (Svenskt ordspråk) Islamiska extraktioner Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm wa-Sallallāhu ‘alā habībihi’l-Mustafā wa-‘alā Ālihi wa-sahbihi manārāti’l-hudā Det här ordspråket förmedlar ursvensk visdom från de gamla daggstänkta berghällarna. Det indikerar faran i ... Läs mer »

Sanningens genombrott angående invandringens sammanbrott: en kortfattad kommentar på Mauricio Rojas artikel

Sanningens genombrott angående invandringens sammanbrott: en kortfattad kommentar på Mauricio Rojas artikel
juni 23, 2017 Ingen kommentar »

Av tankesmedjan Fridens trälar För 25 år sedan, i ett debattinlägg i DN, förutsåg Mauricio Rojas, likt en Sveriges Nostradamus, den svenska invandringspolitikens sammanbrott. Eftersom Rojas ord innehöll vidsynt insikt om framtiden – nuet vi lever i – är det ... Läs mer »

Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar

Stockholms stadsmission, SD och islamiska värderingar
juni 9, 2017 Ingen kommentar »

Stockholms stadsmission sade i dagarna nej till en gåva på 85 000 kr eftersom gåvan kom från en donator vars människosyn inte är förenlig med deras egen. Som muslimer bör vi stanna upp och begrunda denna incident och se om ... Läs mer »

Svensk islam?

Svensk islam?
februari 16, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Vad utgör den barriär som hindrar islam från att vara en inhemsk religion i Sverige? Svar av imam Abdassamad Clarke: När man skriver om islam i Väst så måste det mest angelägna ämnet vara islams relation till vårt postmoderna ... Läs mer »

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige
januari 27, 2017 Ingen kommentar »

Följande text redogör för de fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor, särskilt i icke-muslimska samhällen som dagens Sverige. Punkterna avser inte att diskutera huruvida det som uppfattas som orättvisor verkligen är orättvisor eller inte. Syftet är snarare att bidra med ... Läs mer »

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?
januari 4, 2017 Ingen kommentar »

Fråga:   Hur ser härskarens maktbefogenhet (kalif, emir, sultan, kung, etc) ut i den sunnitiska traditionen? Att muslimerna måste lyda makthavaren om han befaller goda ting är oomtvistligt, och att muslimerna måste vägra lyda honom om han befaller något ont ... Läs mer »

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali
december 23, 2016 Ingen kommentar »

Är vi en muhammedansk umma eller en marxistisk pöbel? av A.H Fatehali Ett spöke går runt bland Europas muslimer. Mer generellt, muslimer i hela världen, men endast vår västerländska sektions belägenhet adresseras här. Det finns en växande flora med texter, ... Läs mer »

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring
december 20, 2016 En kommentar »

Qui tacet consentire videtur ubi loqui debuit ac potuit (Han som är tyst om en sak när han kunde och borde talat anses ha godkänt det)  *** Föreställ dig att Imam Malik sitter i den profetiska moskén i Medina. En ... Läs mer »