Politik

Svensk islam?

Svensk islam?
februari 16, 2017 Ingen kommentar »

Fråga: Vad utgör den barriär som hindrar islam från att vara en inhemsk religion i Sverige? Svar av imam Abdassamad Clarke: När man skriver om islam i Väst så måste det mest angelägna ämnet vara islams relation till vårt postmoderna ... Läs mer »

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige

De fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor i Sverige
januari 27, 2017 Ingen kommentar »

Följande text redogör för de fem pelarna vid handlingsplanen mot samhälleliga orättvisor, särskilt i icke-muslimska samhällen som dagens Sverige. Punkterna avser inte att diskutera huruvida det som uppfattas som orättvisor verkligen är orättvisor eller inte. Syftet är snarare att bidra med ... Läs mer »

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?

Bör man lyda en socialistisk muslimsk makthavare?
januari 4, 2017 Ingen kommentar »

Fråga:   Hur ser härskarens maktbefogenhet (kalif, emir, sultan, kung, etc) ut i den sunnitiska traditionen? Att muslimerna måste lyda makthavaren om han befaller goda ting är oomtvistligt, och att muslimerna måste vägra lyda honom om han befaller något ont ... Läs mer »

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali

Marx eller Muhammad? En reflektion av A.H Fatehali
december 23, 2016 Ingen kommentar »

Är vi en muhammedansk umma eller en marxistisk pöbel? av A.H Fatehali Ett spöke går runt bland Europas muslimer. Mer generellt, muslimer i hela världen, men endast vår västerländska sektions belägenhet adresseras här. Det finns en växande flora med texter, ... Läs mer »

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring

”Det har inget med islam att göra”: en förödande bortförklaring
december 20, 2016 En kommentar »

Qui tacet consentire videtur ubi loqui debuit ac potuit (Han som är tyst om en sak när han kunde och borde talat anses ha godkänt det)  *** Föreställ dig att Imam Malik sitter i den profetiska moskén i Medina. En ... Läs mer »

Att ifrågasätta det självklara – kriminalitet bland muslimer i Malmö

Att ifrågasätta det självklara – kriminalitet bland muslimer i Malmö
november 18, 2016 Ingen kommentar »

I Guds namn, lov och pris tillkommer Honom Välsignelse och frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare och alla som följer honom Gud säger i Sin bok: ”Ni som tror! Var ståndaktiga i att stå fast vid rättvisan och vittna ... Läs mer »

Varför lockar vänstern unga muslimer?

Varför lockar vänstern unga muslimer?
november 12, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Hej! Jag har en fråga angående ett allt vanligare fenomen. Varför lockas egentligen svenska unga muslimer till vänsterpolitik i allmänhet och vänsterpartier (S+V+MP) i synnerhet? Svar av tankesmedjan Fridens trälar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn Må Gud ... Läs mer »

Kufrologi: det oberoende studiet av kufr

Kufrologi: det oberoende studiet av kufr
september 21, 2016 Ingen kommentar »

Kufrologi är en akademisk disciplin där icke-islamsk ideologi, religion, kultur och historia studeras. Kufr är nämligen en speciell form av kultur och liksom all kultur kan och bör kufr studeras såväl historiskt och sociologiskt som psykologiskt och antropologiskt. För närvarande i Sverige finns ... Läs mer »

Funderingar angående inbjudan till Moderaterna i Malmö

Funderingar angående inbjudan till Moderaterna i Malmö
september 18, 2016 2 Kommentarer »

Sydsvenskan skrev den 18: september under rubriken ”Moderat ilska över böner i partilokalerna” (full artikel) att, ”Under sommarens ramadan valde moderaterna i Malmö att en kväll bjuda in flera muslimska församlingar till partilokalerna strax intill Lilla torg.” Detta kritiserades sedermera ... Läs mer »

Avskedsvallfärden och dagens jahiliyya-rasism

Avskedsvallfärden och dagens jahiliyya-rasism
september 10, 2016 2 Kommentarer »

I dessa dagar minns vi vår älskade profets ﷺ avskedsvallfärd. Det tionde året efter utvandringen från Mecka till Medina tillkännagav profeten ﷺ att han skulle utföra vallfärden. Människorna anlände i oräkneliga skaror till Mecka för att utföra vallfärden i hans ... Läs mer »