Politik

Islam eller terrorsekt – använder ni inte era intellekt?

Islam eller terrorsekt – använder ni inte era intellekt?
augusti 5, 2016 En kommentar »

Sverige är ett land med fri skola och utbredd läskunnighet. Vi har även tillgång till välfyllda bibliotek och internet utan statliga restriktioner. Trots detta har flera medborgare i denna välutvecklade demokrati – däribland framstående debattörer och tyckare – stora svårigheter att använda ... Läs mer »

Käre icke-muslim, shari’a har redan etablerats i Sverige!

Käre icke-muslim, shari’a har redan etablerats i Sverige!
juli 25, 2016 4 Kommentarer »

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Ayyuhal-balad al-muhibb Älskade kärleksfulla land, Vad är shari’a?  Vissa icke-muslimer är rädda för att muslimer försöker etablera shari’a i Sverige. Därför är det viktigt att förklara vad shari’a är. Jo, shari’a är Guds ... Läs mer »

Sluta tala om islamofobi!

Sluta tala om islamofobi!
juli 8, 2016 3 Kommentarer »

Islamofobins vara eller icke-vara Det är dags att vi öppnar våra ögon. Vi muslimer har informerats om att Dajjal kommer vara enögd. Denna enögdhet är enkelspårighet, trångsynthet och inskränkthet förklädd och saluförd som nyansering, tolerans och mångfald. Märk väl, Dajjal ... Läs mer »

Svenskar, slavar och sanningen.

Svenskar, slavar och sanningen.
juli 7, 2016 En kommentar »

Den första boken om Marocko som trycktes i Sverige var Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsardömet Faz och Marocco och utkom 1757. Författaren Marcus Berg levde som slav i landet men blev friköpt. Han var dock inte ensam. Historikerna beräknar ... Läs mer »

Vi måste tala om demokratin

Vi måste tala om demokratin
april 1, 2016 Ingen kommentar »

Följande artikel baserar sig på Heberlein-metoden, vilken handlar om att ta statistisk fakta ur sitt sammanhang och använda det för att ohämmat generalisera om stora grupper av människor samt deras politiska, kulturella eller religiösa traditioner. Alla klagomål på följande text kan riktas direkt till ... Läs mer »

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack
januari 26, 2016 En kommentar »

Det finns en juridisk princip inom tolvshi’ismen enligt vilken man bör göra tvärtemot ahl al-sunna i vissa handlingar och därmed särskilja sig från dem. Denna tvärtomprincip, i ny form, har dock spridit sig under senare år bland vissa sunnitiska muslimer. Dessa muslimer ... Läs mer »

Kritik – dess komik och dess replik

Kritik – dess komik och dess replik
januari 15, 2016 En kommentar »

*** Kritik kan tas emot på en rad olika sätt. Såväl den muslimska individen och det muslimska kollektivet på lokal nivå och global nivå kan hantera mothugg med diverse tillvägagångssätt. Vi muslimer ska inte söka ickemuslimernas applåder för egen vinning ... Läs mer »

Att bryta med det brutna och botas genom boten

Att bryta med det brutna och botas genom boten
januari 9, 2016 Ingen kommentar »

Fråga: Varför är muslimerna undertryckta i Sverige och varför har muslimerna inte en mer framträdande roll i samhället? Svar: I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Gud säger i Koranen, ”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; ... Läs mer »

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)
november 29, 2015 En kommentar »

Burlövs ungdomsgrupp och Studieförbundet Vuxenskolan hade fått i uppdrag att sätta färg på en av de stora väggarna i Burlöv center. Gruppen beslutade att måla ett antal leende människor, varav en täckte håret med slöja. Ledningen för Burlöv center beslutade ... Läs mer »

Förenklande fatwor förstör framtiden

Förenklande fatwor förstör framtiden
november 28, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt av tankesmedjan Fridens enkla trälar Under de senaste åren har det blivit allt vanligare i Europa med rättsliga utlåtanden (fatwa, pl. fatawa) som aktivt söker efter den ”enklaste” åsikten i en viss fråga i syfte att underlätta för muslimerna ... Läs mer »