Politik

Svenskar, slavar och sanningen.

Svenskar, slavar och sanningen.
juli 7, 2016 En kommentar »

Den första boken om Marocko som trycktes i Sverige var Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsardömet Faz och Marocco och utkom 1757. Författaren Marcus Berg levde som slav i landet men blev friköpt. Han var dock inte ensam. Historikerna beräknar ... Läs mer »

Vi måste tala om demokratin

Vi måste tala om demokratin
april 1, 2016 Ingen kommentar »

Följande artikel baserar sig på Heberlein-metoden, vilken handlar om att ta statistisk fakta ur sitt sammanhang och använda det för att ohämmat generalisera om stora grupper av människor samt deras politiska, kulturella eller religiösa traditioner. Alla klagomål på följande text kan riktas direkt till ... Läs mer »

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack

Konsten att hålla sig i schack från gudalagsattack
januari 26, 2016 En kommentar »

Det finns en juridisk princip inom tolvshi’ismen enligt vilken man bör göra tvärtemot ahl al-sunna i vissa handlingar och därmed särskilja sig från dem. Denna tvärtomprincip, i ny form, har dock spridit sig under senare år bland vissa sunnitiska muslimer. Dessa muslimer ... Läs mer »

Kritik – dess komik och dess replik

Kritik – dess komik och dess replik
januari 15, 2016 En kommentar »

*** Kritik kan tas emot på en rad olika sätt. Såväl den muslimska individen och det muslimska kollektivet på lokal nivå och global nivå kan hantera mothugg med diverse tillvägagångssätt. Vi muslimer bör inte söka ickemuslimernas applåder för egen vinning ... Läs mer »

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)

Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)
november 29, 2015 En kommentar »

Burlövs ungdomsgrupp och Studieförbundet Vuxenskolan hade fått i uppdrag att sätta färg på en av de stora väggarna i Burlöv center. Gruppen beslutade att måla ett antal leende människor, varav en täckte håret med slöja. Ledningen för Burlöv center beslutade ... Läs mer »

Förenklande fatwor förstör framtiden

Förenklande fatwor förstör framtiden
november 28, 2015 Ingen kommentar »

Sammanställt av tankesmedjan Fridens enkla trälar Under de senaste åren har det blivit allt vanligare i Europa med rättsliga utlåtanden (fatwa, pl. fatawa) som aktivt söker efter den ”enklaste” åsikten i en viss fråga i syfte att underlätta för muslimerna ... Läs mer »

Möllevångsmanifestet 2015

Möllevångsmanifestet 2015
oktober 18, 2015 2 Kommentarer »

Bilden ovan är ett minne av det gamla Möllevången år 1904. Torget är välkänt i hela landet, hyllat av de röda och fruktat av de blå. För oss som bor och arbetar här är det bara vårt kvarter, bortom idealistisk ... Läs mer »

Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?

Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?
oktober 1, 2015 En kommentar »

Det är vanligt att IS, den så kallade ”islamska staten”, fördöms som barbariska, extrema och framförallt medeltida. Detta sker bland allt från politiker och islamhatare till vanliga oskyldiga svenskar som talar utan kunskap. Det råder visserligen ingen tvekan om att ... Läs mer »

Skapandet av en naturlig identitet

Skapandet av en naturlig identitet
maj 23, 2015 5 Kommentarer »

av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani (läs biografi här) *** Problemet med islam i det så kallade Väst är att det är individbaserat. Överallt annars har hela nationer, kommuniteter, städer, byar, klaner eller stammar omfamnat islam kollektivt. En av de större ... Läs mer »

Myt i verkligheten – Tage Lindbom

Myt i verkligheten – Tage Lindbom
april 18, 2015 Ingen kommentar »

En av svensk islams pionjärer och hans analys av den icke-hierarkiska samhällsmodellen Malmöiten Tage Lindbom, sidi Zayd, analyserar nedan den icke-hierarkiska samhällsmodellen utifrån ett muslimskt perspektiv. Denne mans fjäderpenna dansar lätt över orden men likväl är den doppad i ett ... Läs mer »