Tasawwuf

Tasawwuf bortom kultursufismen enligt ’Abdallah al-Ansari del 1

Tasawwuf bortom kultursufismen enligt ’Abdallah al-Ansari del 1
januari 21, 2016 2 Kommentarer »

Denne athari-skald skrev sin intima dialog med Gud med en svensk melankolisk dysterhet av värme och längtan till ett ursprung förankrat i salafs konkreta praxis. ’Abdallah al-Ansari var hanbali i fiqh (shafi’i i vissa grenar) och athari i ’aqida och ... Läs mer »

Sufiernas partiskhet: ur Ahmad Zarruqs ’Uddat al-Murid

Sufiernas partiskhet: ur Ahmad Zarruqs ’Uddat al-Murid
december 13, 2014 Ingen kommentar »

Glimtar ur Ahmad Zarruqs ’Uddat al-Murid al-Sadiq (’Den Sannfärdige Sökarens Utrustning’) I kapitlet ”Om deras påfund i fråga om trohetseden och hur de därigenom frångår både dess sanning och syfte” nämner Shaykh Aḥmad Zarruq, omnämd som ’granskaren av de rättslärde ... Läs mer »

Inbrott i juristens domän

Inbrott i juristens domän
augusti 21, 2014 Ingen kommentar »

I jakten på en balanserad Dîn av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök De få personer som äger sann urskillningsförmåga har inga som helst tvivel om att det pågår en shiitisering bland Ahl as-Sunnah och att detta bara ... Läs mer »

Utbildningens natur – Shaykh Dr Abdalqadir

Utbildningens natur – Shaykh Dr Abdalqadir
augusti 13, 2014 Ingen kommentar »

Utbildningens natur Shaykh Dr Abdalqadir En inspelad och nedtecknad lektion i Klöntal, Schweiz, 14 april 1990. översatt av Abdussalaam Nordenhök Jag vill förändra hur du betraktar den islamiska shari’ah. Korrekt översatt innebär det ”Vägen” i kontrast till tariqa som på arabiska ... Läs mer »

Adab, adab, adab.

Adab, adab, adab.
april 3, 2014 Ingen kommentar »

ADAB, ADAB, ADAB av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani översatt av Abdussalaam Nordenhök Bland de mest lärorika verken våra vägvisare leder oss till är de verk som handlar om etikett och upphöjande manér. Arvet från det muslimska Väst, från Spanien till ... Läs mer »

Imam Maliks yttrande om sufism

Imam Maliks yttrande om sufism
mars 23, 2014 Ingen kommentar »

Översatt av Abdussalaam Nordenhök Beträffande det välkända yttrandet som tillskrivits Imam Malik om tasawwuf Fråga: ”Den som praktiserar tasawwuf utan fiqh kommer förstöra sin religion, och den som praktiserar fiqh utan tasawwuf kommer förstöra sig själv”. Har detta yttrande som ... Läs mer »

Imam al-Akhdaris inledande rådgivning

Imam al-Akhdaris inledande rådgivning
december 11, 2013 Ingen kommentar »

I Allahs namn, den Nåderike, den Barmhärtige En sammanfattning av dyrkan enligt Imam Maliks rättsskola Av Sayyidi ’Abdu’r-Rahman al-Akhdari översatt av Abdussalaam Nordenhök *** Må Allah välsigna vår mästare Muhammad och hans familj och följeslagare och skänka dem frid. Lov ... Läs mer »

Råd inför Ramadan – Shaykh ’Abd al-Qâdir al-Jilani

Råd inför Ramadan – Shaykh ’Abd al-Qâdir al-Jilani
juli 22, 2013 Ingen kommentar »

Råd inför Ramadan Av Shaykh ’Abd al-Qadir al-Jilani *** Unge man, ordet Ramadan innehåller fem bokstäver, ra, mim, dad, alif, och nun. Ra härleds från rahma (barmhärtighet); mim från mujazat (ersättning), mahabba (kärlek) och minna (ynnest); dad från daman lilthawab ... Läs mer »

Ständig förändring

Ständig förändring
juni 12, 2013 2 Kommentarer »

*** Imam Junayd as-Salik – må Allah vara honom nådig –  sade: ”En uppriktig person förändras fyrtio gånger dagligen, alltmedan den hycklande ögontjänaren förblir densamme i fyrtio år”.    Imam an-Nawawi – må Allah vara honom nådig –  förklarar: ”Innebörden ... Läs mer »

Dars av Shaykh Muhammad al-Fayturi Hamudah

Dars av Shaykh Muhammad al-Fayturi Hamudah
januari 29, 2013 En kommentar »

*** översatt av ’Abdalkarim Nilsson Det är en plikt att förälska sig i Allah. När man ikläder sig den Muhammedanska formen som man valt för sig själv så måste man återvända till den tills dess att man är förvissad, och ... Läs mer »