Utvalda

Bör muslimer ta statliga bidrag?

Bör muslimer ta statliga bidrag?
oktober 3, 2019 6 Kommentarer »

Fråga: Hedervärde lärare, bör muslimerna i Väst ta emot statliga bidrag eller inte? Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani Beskattning är enligt muslimsk etik och juridik, som praxis och koncept, att man felaktigt genom implicit eller explicit hot, tvång eller ... Läs mer »

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv

Hundens renhet – ett malikitiskt perspektiv
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Hämtat från verket Intisâr al-faqîr al-sâlik li tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andalusiske mästaren al-Râ’i (f.782 AH/1380 e.v.t) från Granada Översatt av Abdussalaam Nordenhök ***   Qadi ’Abd al-Wahhab sade i sitt verk Mumahhad: Enligt oss (Malikiyyah) är ... Läs mer »

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?

Hur påbjuder man det goda och förbjuder det onda inom lagens ramar?
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå bland människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud (3:110) Detta är två religiösa plikter (farīdatān) som utgör islams själva nav. Gud ... Läs mer »

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi

Musikens tillåtlighet – Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi
oktober 3, 2019 Ingen kommentar »

Malikiyya.se vill uppmärksamma läsaren på att denna passage nedan är hämtat ur ett längre verk, Idah al-dalalat fi sama’ al-alat, författat av den förnämlige juristen Shaykh ’Abd al-Ghani an-Nablusi, en av de absoluta giganterna inom hanafiskolan. Vi publicerar denna text för att ... Läs mer »

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?

Är spekulation på aktiebörsen tillåtet i islam?
oktober 3, 2019 3 Kommentarer »

  En fatwa av Muhammad ibn Adam al-Kawtharī Dār al-Iftā’, Leicester, UK, följer nedan i röd text. Fatwan undersöks och granskas därefter av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani.   Fråga: Att köpa aktier med syfte att tjäna pengar – vad är dess ... Läs mer »

Heder, seder och brutna eder – om döttrar och islam

Heder, seder och brutna eder – om döttrar och islam
oktober 3, 2019 2 Kommentarer »

Fråga: Hej! Om islam kom för att motarbeta kontrollerande hederskultur, varför är den då så stark bland muslimerna idag? Ni har ju haft 1400 år på er att åtgärda problemen. Bespara mig från att höra det vanliga försvarstalet om att ... Läs mer »

Islam: Religion eller kultur eller bägge?

Islam: Religion eller kultur eller bägge?
juli 31, 2019 Ingen kommentar »

Är islam en religion eller en kultur eller bägge? Kan islam verkligen existera som blott tro med en tillhörande lag? Eller sammanvävs islam ofrånkomligen med historiska skeenden, som knyter religionen till specifika tider, specifika platser och specifika kulturella sammanhang, så att ... Läs mer »

Liknelserna liknar och Verkligheten verkar

Liknelserna liknar och Verkligheten verkar
maj 3, 2019 Ingen kommentar »

Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna ... Läs mer »

Route 114

Route 114
april 21, 2019 Ingen kommentar »

Kör du via öppningen får du först höra kon innan Imrans ätt leder dig vidare till kvinnorna framför det dukade bordet. Därpå kommer boskapen ner från höjderna bärandes på krigsbyte som leder oss till ånger.  Yunus, Hud och Yusuf är ... Läs mer »

Värdenihilistisk islam?

Värdenihilistisk islam?
februari 12, 2019 En kommentar »

Makrūh – betyder det förhatlighet eller ”bara ogillat”? Är det ens viktigt?  Hur bör man översätta det arabiska ordet karaha till svenska? Betyder det ogillat, klandervärt eller förhatligt? Roten är bokstäverna kāf, rāʾ, hāʾ och verbet kariha betyder bland annat att äcklas, att ... Läs mer »