Utvalda

För icke-muslimska svenskar krig mot islam?

För icke-muslimska svenskar krig mot islam?
april 19, 2018 Ingen kommentar »

Vapen, bekantskapen och vetskapen Imam Ahmad ibn Hanbal sade: ”Profeten ﷺ förbjöd att man säljer vapen i krigstid”. Vad detta betyder är att det är förbjudet att engagera sig i vapenhandel med de som aktivt strider mot muslimerna. Andra handelsvaror ... Läs mer »

Hisham – den bortglömde

Hisham – den bortglömde
april 4, 2018 Ingen kommentar »

Hisham I kallades även Hisham al-Rida (den nöjdaktige) och var den andre umayyadiske amiren i Cordoba och hans regeringstid sträcker sig från år 788 till år 796. Denne europeiske ledare lät bygga många moskéer i landet och var den som avslutade bygget ... Läs mer »

Heter det konvertit, revertit eller bara muslim?

Heter det konvertit, revertit eller bara muslim?
mars 30, 2018 2 Kommentarer »

I Guds namn Det är vanligt att svenska muslimer använder orden revertit eller konvertit när de talar om nyblivna muslimer eller personer som någon gång efter barndomen har blivit muslimer. Verbet som används i dessa sammanhang är att revertera eller att konvertera. Båda dessa termer är ... Läs mer »

Är insekter orena och förbjudna att äta?

Är insekter orena och förbjudna att äta?
mars 28, 2018 Ingen kommentar »

Fråga: Är insekter orena och förbjudna att äta enligt malikiskolan? Svar: I Guds namn. Standardåsikten i malikiskolan är att djur som saknar rinnande eller pumpande blod (nafs sāʾila) – såsom insekter – inte blir orena när de dör. Al-Qaḍī ʿIyād ger exemplen ... Läs mer »

Miljösortering utanför Stockholms moské

Miljösortering utanför Stockholms moské
mars 25, 2018 Ingen kommentar »

Fråga: Stockholms kommun har tydligen placerat ut miljösorteringscontainrar vid sidogatan bredvid moskén. Är detta ett tecken på strukturell rasism? Vad kan vi göra åt denna kränkning? Svar: Nej, det är inte ett tecken på ”strukturell rasism”. Det borde vara moskéledningen ... Läs mer »

Jantelagen

Jantelagen
mars 21, 2018 Ingen kommentar »

Det finns en urskog där alla granar måste vara precis lika höga och alla fåglar måste sjunga samma sång. I det skogiga gränslandet mellan högmod (kibr) och ödmjukhet (tawadu’) finns en glänta kallad Jante. Det är emellertid inte en glänta ... Läs mer »

Att bryta med det brutna och botas genom boten

Att bryta med det brutna och botas genom boten
mars 7, 2018 Ingen kommentar »

Fråga: Varför är muslimerna undertryckta i Sverige och varför har muslimerna inte en mer framträdande roll i samhället? Svar: I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Gud säger i Koranen, ”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; ... Läs mer »

Europeisk islam – essä av Hamdija Begovic

Europeisk islam – essä av Hamdija Begovic
februari 26, 2018 Ingen kommentar »

Europeisk islam – ett försök till operationalisering Ständigt talas det om denna s.k ”europeiska islam” som måste utvecklas för att vår närvaro på dessa breddgrader äntligen ska kunna bli konfliktfri i framtiden. Genom att upprätta en sådan för europeiska förhållanden ... Läs mer »

Det förljugna broderskapet – artikel av A.H Fatehali

Det förljugna broderskapet – artikel av A.H Fatehali
januari 22, 2018 Ingen kommentar »

Det förljugna broderskapet artikel av  A.H Fatehali *** Det har berättats att Sändebudet ﷺ en gång fällt uttalandet: ”Ingen av er tror, förrän ni önskar åt er broder det ni önskar åt er själva” (Bukhari) Det kan förefalla uppenbart och något ... Läs mer »

Kan man be framför imamen?

Kan man be framför imamen?
januari 20, 2018 Ingen kommentar »

Fråga: Vad händer om man ber framför eller vid sidan av imamen i en gemensam bön? Svar: I Guds namn. Khalil säger i sin Mukhtasar angående de saker som är ogillade (makrūh) under den gemensamma bönen: ”…och [det är ogillat utföra ... Läs mer »