caliphate

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång

Kalifens styresskick – en presentation av Mu’awiyahs styre och dess framgång
oktober 10, 2013 Ingen kommentar »

*** presentation av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani, rektor för Sulwaan-skolan.  omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök *** För att få veta mer om Sulwaan-skolan besök gärna följande länkar: 1. Presentation 2. skolans uppbyggnad 3. internet-kurser 4. tafsir 5. familje-fiqh 6. mu’amalat 7. Usûl 8. Tasawwuf 9. avancerad arabiska 10. hadith-vetenskap *** ... Läs mer »